Fler väljer en eldriven hantverkarbil

Att köra eldrivet ger inte enbart ett lägre klimatavtryck än en bil som drivs med diesel eller bensin. Det går också att spara pengar med en eldriven bil. Och visst stärker det ditt företags image att välja en eldriven transportbil framför en dieseldriven. 2022 är året då elbilsförsäljningen börjat ta fart på allvar.

Ur ett klimatperspektiv är det förstås positivt att nästan 23 procent av de lätta lastbilarna som registrerades i juni 2022 är eldrivna. Enligt en rapport från Mobility Sweden har det hittills i år sålts 1 947 eldrivna lätta lastbilar jämfört med 1102 under samma period förra året.

Bara under de senaste månaderna har flera nya elbilar lanserats, något som förstås ökar hantverkares möjligheter att välja klimatsmarta framför fossildrivna transportbilar. Tillgången på fler eldrivna modeller skyndar på övergången till fossilfritt.

Färre nyregistreringar

Samtidigt har nyregistreringarna av lätta lastbilar minskat totalt sett med 23 procent under det första halvåret 2022, jämfört med samma period förra året. Enligt Mobility Sweden är några förklaringar till det att ”höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsekvenser på den svenska fordonsmarknaden”, vilket ger ”både längre leveranstider och högre kostnader.”

Ett annat viktigt skäl till vikande försäljningssiffror är den höga malusen (straffskatt) för lätta lastbilar, vilket gör att ”många kunder behåller sina fordon upp till 60 månader i stället för det normala 36 månader.”

Mobility Sweden menar att det dock finns ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken och att orderböckerna är fyllda.

Men för att försäljningen av laddbara bilar ska få ännu mer fart räcker det inte med nya modeller. Det behövs också en rejäl ökning av utbyggnaden av laddinfrastrukturen, det vill säga fler laddplatser, där tillgång till snabbladdning är mycket viktig.

Elbil billigast

Branschorganisationen Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden) har nyligen analyserat vad det kostar att köra en elbil i jämförelse med en bensin- eller dieselbil. I deras analys är resultatet tydligt:

”Det är billigast att köra en elbil, oberoende av boendeort och boendeform i Sverige.”

– Våra beräkningar visar att elbilarna har en lägre drivmedelskostnad per mil, i förhållande till bensin- och dieselbilarna, även efter att ha beaktat att både el-, bensin- och dieselpriserna har ökat senaste tiden. Störst skillnad var det mellan bensinbilen och en elbil med hemmaladdning i norra Sverige, drygt 10 kronor per mil billigare för elbilen, vilket motsvarar en besparing på 10 000 kronor vid en körsträcka på 1100 mil under 2021. Skillnaden minskar till fem kronor per mil för ett elbilshushåll som enbart har tillgång till publik laddning, vilket ger en besparing på 6 000 kronor, säger Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden.

Kostnaden varierar

Även kostnaden för att ladda elbilen varierar beroende på hur man bor. Det är fyra kronor billigare per mil för villahushållet i norra Sverige som laddar hemma och tre kronor billigare per mil för villahushållet i södra Sverige jämfört med hushåll som enbart har tillgång till publik laddning.

– Ofta hörs i debatten att elbilen enbart är något för människor runt våra större städer. Men har du tillgång till hemmaladdning i norra Sverige så har du lägst körkostnad. Men även om du enbart har tillgång till publik laddning, så är det fortfarande billigare att köra elbil i jämförelse med en bensin- eller dieselbil, fortsätter Mattias Bergman.

Läs rapporten på Mobility Swedens webbplats. 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!