Flera fördelar med en regional helhetssyn

Det viktigaste och mest positiva i utredningen är förslaget att Skolverket, i samråd med branschen, ska ha helhetsansvaret för att det utbildas tillräckligt många byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer. Det tycker Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen.

– I dag är det tyvärr så att många kommuner, även stora sådana, av besparingsskäl lägger ned dessa utbildningar, eftersom de är relativt dyra räknat per elev. Och beslut om nedläggningar fattas utan att man behöver ta hänsyn till om utbildningarna finns i omgivande kommuner.
Annika Brännmark är övertygad om att utredningens förslag är ett steg i rätt riktning när det gäller att trygga den framtida regionala och nationella kompetensförsörjningen av plåtslagare och ventilationsmontörer.
– Vi har till exempel länge påpekat att våra företag har ett nyrekryteringsbehov av cirka 1000 plåtslagare varje år, medan vi lyckas rekrytera endast cirka 300. Det som utredningen föreslår kanske inte för oss ända fram till målet, men väl en bra bit på vägen.

Få sextonåringar vill flytta för att utbilda sig
Utredningens påpekande att ett snävt utbildningsutbud i hemkommunen begränsar många elevers valmöjligheter, bekräftas helt och fullt av Annika Brännmark. Hemkommunen brukar då hänvisa eleven till att söka önskad utbildning i en annan kommun, ofta så långt bort att eleven måste flytta till en ny ort. Endast ett fåtal sextonåriga elever vill göra det.
– Det problemet finns till och med i Stockholm med kranskommuner. Det sker ingen samverkan alls mellan kommunerna för att säkerställa att en utbildning finns inom rimligt avstånd. Med en regional helhetssyn, som föreslås i utredningen, ges det helt andra möjligheter att ta ett gemensamt grepp där kommunerna kommer överens om vilka utbildningar som ska finnas var. Som det är idag anser ofta en enskild kommun att den inte har råd att tänka långsiktigt på arbetsmarknadens behov, utan måste tänka kortsiktigt på den egna ekonomin. Sedan kommer det förmodligen också att krävas någon form av ekonomisk utjämning mellan kommunerna för att detta ska fungera.

Positivt med Komvux-utbildning
Ytterligare ett positivt förslag i utredningen är enligt Annika Brännmark att man ska kunna utbilda sig till byggnadsplåtslagare eller ventilationsmontör även på Komvux.
– Det kan vara en person som gått igenom samhällsprogrammet på gymnasiet, och som senare kommer på att han eller hon vill bli plåtslagare. I dag finns ingen sådan möjlighet eftersom staten bjuder på endast en gymnasieutbildning. Nu öppnar utredningen för att Komvux ska kunna erbjuda en sådan möjlighet, vilket är mycket bra.
En viktig förutsättning för att den föreslagna gymnasiereformen ska fungera är också enligt Annika Brännmark att studie- och yrkesvägledarna på grundskolan ges bättre möjligheter än i dag att stötta och informera ungdomarna kring deras utbildningsval.
– De måste helt enkelt få mera tid för varje elev.
Plåt & Ventföretagen kommer att remissvara på utredningen.

Publicerad: 2020-09-28
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #9.2020)

 

Läs också:
Huvudpunkterna i gymnasieutredningen
Såhär tycker medlemmarna om utredningen

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!