Flera nyheter i det nya utbildningsavtalet

I avtalsrörelsen som genomfördes i höstas kom Plåt & Ventföretagen och Byggnads överens om ett nytt utbildningsavtal för lärlingar inom både plåt och ventilation. Mer information om detta, samt om det nya kollektivavtalet, finns på pvforetagen.se.

Ett exempel på en förändring i det nya utbildningsavtalet är att det har gjorts en del förändringar när det gäller beräkning av utbildningstiden. Plåtslagare ska fortfarande ha jobbat 6 800 timmar, och i de timmarna får man tillgodoräkna sig tid från godkänd gymnasie- eller vuxenutbildning. Men nu måste man också ha intyg på sin utbildning, vilket framför allt är en förändring för vuxenlärlingar som tidigare förutsattes ha gymnasium i grunden.
Nytt är också att alla lärlingar får 300 timmar extra som bonus efter avklarad utbildning, i stället är bonusen på 600 timmar som lärlingen fick efter avklarad yrkesexamen borttagen. Tillgodoräknande av tid för praktisk arbetslivserfarenhet har begränsats till max 600 timmar, för att säkerställa att lärlingen får tillräcklig tid att utvecklas som plåtslagare.

”För att förenkla hanteringen, så har själva lärlingsstegen minskat till fem steg, men den totala kostnaden beräknas bli densamma som tidigare.”

En annan nyhet är att alla plåtslagarlärlingar ska göra ett digitalt avstämningsprov efter 4 000 timmar. Provet görs i samma system som tidrapporteringen. Syftet är att få en kontrollpunkt på att lärlingen utvecklas som förväntat, och att hen får en känsla för vad som krävs för att klara yrkesexamen. Själva yrkesexamen görs på vår branschskola, PVF Teknikcentrum i Katrineholm.
Om lärlingen inte klarar sin yrkesexamen kvarstår personen i lönetrappan för lärlingar, tills hen klarar examen eller som mest upp till 7 700 timmar. Därefter räknas personen till yrkesgrupp 1.
Den som saknar formell utbildning kan också få göra yrkesexamen, men det får göras tidigast efter 10 000 timmar. Den görs också i Katrineholm, på samma sätt som för lärlingarna.

Fler nyheter:

Utbildningsavtalet för ventilationsmontörer

Med det nya utbildningsavtalet går det också att anställa en ventilationsmontör som lärling, oberoende av vilken utbildningsbakgrund som hen har. Det innebär att alla som vi brukar anställa ”från gatan” nu kan bli lärlingar och få en riktig utbildning.
Som lärling har man, beroende på tidigare utbildning, rätt till 1–2 veckors utbildning på PVF Teknikcentrum. Själva utbildningen är avgiftsfri, och företaget betalar endast lön, resor och ett reducerat traktamente. Fokus kommer att ligga på bland annat ritningsläsning och ett korrekt montage.
En ventilationsmontör har 5 800 lärlingstimmar. I dessa timmar får man tillgodoräkna sig viss tid från en gymnasie- eller vuxenutbildning, samt viss arbetslivserfarenhet beroende på vilken utbildnings- och yrkesbakgrund man har.
I slutet av lärlingstiden ska lärlingen göra prov för att få yrkesexamen. Provet görs på PVF Teknikcentrum. Om lärlingen inte klarar sin yrkesexamen kvarstår hen i lönetrappan för lärlingar, tills hen klarar examen eller som mest upp till 6 700 timmar. Därefter räknas personen till yrkesgrupp 1.

 

Enklare att få yrkesbevis

En annan nyhet är att en ventilationsmontör som saknar formell utbildning nu kan få ett yrkesbevis utan att göra yrkesexamen, och utan att åka till PVF Teknikcentrum i Katrineholm.
Det som krävs är att man har varit verksam i branschen i minst fem år som ventilationsmontör. Man ansöker på yrkesnämndens webbplats. Villkoren är att man kan uppvisa ett intyg om sin yrkeskompetens, att man har varit på företag som är kollektivavtalsbundna, och att detta styrks genom att man skickar in en kopia på företagets registreringsbevis. Det krävs också en kopia på anställningsbevis och aktuell lönespecifikation (aktuell lön kan strykas över) för att bevisa att man är anställd, och i förekommande fall arbetsgivarintyg om man har bytt arbetsgivare.
Förfarandet förenklas för att många sedan länge verksamma kunniga ventilationsmontörer saknar yrkesbevis. Detta kommer att gälla fram till april 2023, sedan måste alla göra yrkesexamen för att få yrkesbevis. Då kommer regeln vara att examen får göras tidigast efter 8 000 timmar om man inte har varit lärling. Examen görs i Katrineholm, på samma sätt som för lärlingar.

 

Digitalt prov för certifierad montör

Den som vill ha ett intyg på att hen är en förstklassig montör kan certifiera sig. Då krävs ett intyg på att personen har ansvarat för allsidigt ventilationsmontage under de senaste två åren. Nytt för i år är att man kan göra själva certifieringsprovet digitalt på hemmaplan. Allt som behövs är en dator med internetuppkoppling, mikrofon och en kamera.
För att klara certifieringen är det lämpligt att man läser det kostnadsfria, digitala läromedlet ”Frisk luft”. Det omfattar allt som är bra att veta om man vill vara en förstklassig montör. ”Frisk luft” finns att tillgå hos PVF Yrke & Utbildning, både för medlemsföretag och deras anställda. Läs mer här.

 

Certifierad injusterare efter fem år i yrket

Den som har arbetat som injusterare under de senaste fem åren kan enkelt certifiera sig, genom att skriva ett prov hos Kiwa. Provet kan göras på ett flertal ställen runtom i landet. Har injusteraren kortare erfarenhet, eller om hen har jobbat till och från under de senaste åren, krävs att personen har gått en av Kiwa godkänd mätkurs innan provet görs.
Känner man sig osäker på sina kunskaper rekommenderar vi att man läser den webbaserade kursen ”Mät rätt” först. Den innehåller allt som man behöver kunna för att arbeta som professionell injusterare. Läs mer här.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!