Flera utmaningar när byggbranschen ställer om

På vägen mot nollutsläpp befinner sig byggbranschen i övergången från fossil- till eldrivna lätta lastbilar. Samtidigt som klimatfördelarna väger tyngst finns det flera utmaningar för att klara övergången.

Enligt ett EU-beslut får nya personbilar och lätta lastbilar som säljs i EU från och med 2035 inte släppa ut koldioxid. Det betyder i klartext att inga bensin- och dieseldrivna lätta lastbilar kommer att tillverkas från och med 2035, och att endast begagnade fossildrivna fordon kommer att kunna köpas.

Här är byggsektorns största utmaningar för att klara övergången:

Laddinfrastrukturen

Samtidigt som allt fler hantverkare kör en eldriven servicebil finns det för få ställen att ladda på. Det gäller inte minst tillgången till snabbladdning. Enligt ny statistik tillhör Sverige de sämsta länderna i EU när det gäller att nå uppsatta mål gällande antal laddstolpar. Det kom nyligen fram i en rapport från M Sverige, som i flera år har granskat utbyggnaden av laddnätverket i Sverige. Enligt M Sverige har bristen ökat det senaste året, då antalet laddbara bilar är 39 procent medan antalet laddstolpar enbart har ökat med 26 procent. Enligt analysen måste laddstolparna bli fler i hela landet. Men den största bristen finns i Stockholm, Göteborg och Malmö där det saknas 13 000 laddpunkter. För att få fart på utbyggnaden av publik elbilsladdning har regeringen och myndigheterna ett stort ansvar.

Sänkta elpriser och åtgärder mot elbrist

Som alla vet är elpriserna rekordhöga och en akut risk för elbrist är i dag ett tydligt hot mot övergången till nollutsläpp för att klara klimatmålen. Sverige kommer att behöva mer än dubbelt så mycket elkraft för att klara omställningen till år 2045. Det konstaterade Energiföretagen nyligen i en rapport. Eftersom det svenska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa påverkas våra elpriser av den europeiska prisutvecklingen. Vissa länders minskade elproduktion och svårigheter att importera från andra länder har pressat upp priserna. Energipriserna har också påverkats av Rysslands invasion av Ukraina. Trots att färska siffror från branschorganisationen Mobility Sweden visar att det trots höga elpriser fortfarande är billigare att köra eldrivet framför fossildrivet, oavsett energiprisområde, kommer vi inte undan frågetecknen ovan.

Skyhöga inköpspriser

Inköpspriset för en eldriven lätt lastbil ligger fortfarande rejält mycket högre än priserna för fossildrivna bilar. Det är förstås en avvägning och en osäkerhet för byggfirmor som planerar att investera i eldrivna bilar eller måste räkna på skillnaden i högre leasingkostnader mot vad det kostar att leasa dieseldrivna bilar (som merparten av de lätta lastbilarna är i dag). Det mesta talar för att eldrivna servicefordon kommer att gå ner i pris i takt med att efterfrågan ökar. I dessa oroliga tider är det dock inget som vi ännu har sett.

Lastvikt och dragvikt

Kraven på längre räckvidd har lett till mer batterikraft och därmed tyngre bilar, vilket i sin tur har lett till lägre lastvikt och släpvagnsvikt. Det är ett problem för byggfirmor som har behov av att lasta mycket material för transport ut på byggena. Elbilar med last och släp leder logiskt också till kortare räckvidd. Därför har företag som behöver lasta mycket, eller dra mycket material på släp, fortfarande skäl att behålla en eller några dieseldrivna bilar som klarar last. Alternativet är att ha flera elbilar där lasten delas upp mellan bilarna. Men detta med lastvikter kopplade till eldrivna lätta lastbilar gäller bara så länge som det ser ut som i dag. För vi vet att det kommer att förändras när batterierna utvecklas och blir lättare, samtidigt som de innehåller mer energi än tidigare generationers batterier.

Krav på c-körkort

Även stora skåpbilar och pickuper elektrifieras. Ett kommande problem är att de på grund av sin storlek kan komma att överskrida totalvikten på 3 500 kilo. Om reglerna inte ändras kommer de bilarna att klassas som tunga lastbilar med krav på c-körkort. Eftersom många hantverkare och byggare saknar c-körkort kan det i sin tur innebära ett hinder för klimatomställningen. I utredningen, som Transportstyrelsen gjorde i slutet av 2021 på uppdrag av den förra regeringen, är rekommendationen att inte införa undantag med b-körkort för att köra tyngre lastbilar som drivs av alternativa bränslen. Så vi får vänta på svar om det i framtiden kommer att vara tillåtet att köra en lätt lastbil som väger mer än 3 500 kilo och upp till 4 250 kilo med b-körkort.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!