Företagen behöver bli bättre på att ta emot ungdomar

Erik Lindskog är ny lärare på PVF Teknikcentrum. Han har själv varit elev och omskolat sig på PVF Teknikcentrum, från grundskolelärare till plåtslagare. Så vi var nyfikna på att höra hur det är att vara tillbaka som lärare och vad han tar med sig från arbetet som plåtslagare.

Erik Lindskog, lärare på PVF Teknikcentrum.

Hur kommer det sig att du sökte jobbet som lärare på PVF Teknikcentrum?
– Jag fick en så otroligt bra känsla för Teknikcentrum när jag gick min utbildning här år 2012. Skolan har väldigt bra förutsättningar jämfört med andra gymnasieskolor, allt är mycket välorganiserat och väl fungerande. Jag har både arbetat som lärare och drivit min egen plåtslagerifirma i flera år och såg ett tillfälle att få kombinera mina båda intressen och kunskapsområden.

Vad tar du med dig från arbetslivet in i skolan?
– Att det behövs mer personal och kompetens på området. Jag har sett olika kvalitet på arbeten beroende på ambition och kunskap hos plåtslagare. Plåtslageriyrket är fortfarande ett hantverk som man behöver kunna för att få till täta tak men också estetiska tak, för plåttak ska vara vackra. Kan jag bidra till det – så vill jag gärna göra det. Med utbildning höjer vi även statusen på yrket.

Vad behöver plåtslageriföretagen för att öka kompetensen?
– Förmågan att kunna ta emot unga killar och tjejer och få dem att känna sig välkomna samt sätta in dem i relevanta uppgifter. Det är viktigt att företagen lägger energi på detta, att vi tar emot de ungdomar som kommer. Mottagandet ser i dag väldigt olika ut.

Vad kan ni som skola göra för att förbättra detta?
– Genom kommunikation med företagen. Vi känner ungdomarna och kan förmedla de behov som finns, vad de behöver för att få ett yrkesbevis. Det är också viktigt att de får känna att det är roligt att gå till jobbet. Att de känner att de lär sig och får lagom svåra uppgifter för att utvecklas. Om företagen satsar på ungdomarna så ökar också chansen att eleven väljer att stanna kvar. Vi i branschen måste hjälpas åt att förstå och utbilda ungdomarna – vi vill ju samma sak. I längden tjänar alla företag på att det finns kompetenta plåtslagare anställa.

Hur kan vi bättre rusta eleverna för arbetslivet?
– Utbildningen som erbjuds gör dem väl utrustade när det gäller detaljarbeten, de har dessutom fått göra ”lite av allt”. Men de behöver mängdträning och det sker på firmorna. Det är också viktigt att vi förmedlar till eleverna att ute på företagen måste de komma i tid, visa sin vilja och vara engagerade.

Hur ser en arbetsdag på skolan ut för dig?
– När vi håller våra kurser för gymnasieelever har vi en väldigt effektiv procedur. Då samlas ca 25 ungdomar från Sveriges alla hörn. Första dagen kl 9 är det samling och genomgång. Kl 10 är det fullt kör i verkstaden. Alla vet vad de ska göra. Det är ett mycket genomarbetat upplägg med mestadels arbete i verkstaden, men vi avbryter då och då för teoretiska moment.

Vad är det bästa med att vara plåtslagarlärare?
– Dels får jag lära ut något jag själv tycker är roligt, viktigt och kan. Det är såklart också kul att träffa unga människor som vill lära sig något. Det är ju en viss skillnad på motivationen hos dessa elever, jämfört när jag var svenska/SO lärare. Jag har en mycket tacksam roll nu.

Vilka idéer och visioner har du i din roll gällande utbildningen?
– I den teoretiska delen kan jag bidra med att utveckla gemensamma begrepp för verksamheten och på ett tidigt stadium i kurserna prata om de begrepp och den matematik vi använder. Ibland pratar vi med nya elever som om att de från början ska förstå fackuttryck. Men vi behöver kanske fokusera på en teoretisk introduktion som liksom sätter alla på samma tåg. Det gäller även matematiken – vi kan inte förutsätta att de kan geometri på rätt nivå.

Vad är det bästa med PVF Teknikcentrum?
– Att skolans uppdrag och målsättning är väldigt tydlig. Vi ska utbilda kompetenta plåtslagare och marknadsföra yrket och vi har resurser för uppdraget. Både skola och bransch har samma målsättning och alla förstår nyttan av ett effektivt utbildningssystem.
Det är också fantastiskt hur vi, trots att allt är genomarbetat, ändå hela tiden pratar om hur vi kan förbättra oss och utbildningsmaterialet. Kort och gott så är detta en väldigt bra arbetsplats – det är väldigt trevligt att arbeta är!

Text: Kaveh Nowroozi
Foto: PVF Yrke & Utbildning
Publicerad: 2020-12-16
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #12.2020)

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!