Forskning ska ge renare luft i svenska villor

Hur kan vi bli ännu bättre på att konstruera bostäder med en bra innemiljö? Den frågan kommer ”Ren luft, friskt liv” ge svar på – en unik forskningssatsning som ska höja ventilationens prioritet.

Hans Bagge

I ventilationsbranschen har vi kunskap och erfarenhet om hur viktigt det är med bra ventilation för ett hälsosamt inomhusklimat. Men nu kommer för första gången även forskning på hur luften i våra nybyggda bostäder ser ut.
Plåt & Vent Magasinet har tidigare berättat om ”Ren luft, friskt liv”, ett forskningsprojekt på initiativ av PVF Yrke & Utbildning där Lunds Tekniska Högskola undersöker inomhusmiljön i svenska villor. I 150 hus utspridda över landet har forskarna bland annat mätt inomhustemperatur, fukttillskott och koldioxidnivåer.
– Det är otroligt spännande att för första gången kunna göra så omfattande analyser av hur luftkvaliteten ser ut i nybyggda villor. Den här forskningen kommer kunna hjälpa byggbranschen att konstruera bostäder som har en bättre innemiljö och är mer miljömässigt hållbara, säger Hans Bagge, universitetslektor vid avdelningen för Byggnadsfysik på Lunds Tekniska Högskola.
Enligt Boverket kostar fel, brister och skador inom byggsektorn årligen 50 miljarder kronor. De vanligaste problemen är vatten- och fuktskador. Här vet vi av erfarenhet att ventilationen spelar en mycket stor roll.
– Med de nya data som vi får från ”Ren luft, friskt liv” kommer vi få veta mycket mer om hur inomhusmiljön faktiskt ser ut i våra hem under alla olika årstider, till exempel hur vanligt är det att det blir för varmt på sommaren eller för kallt på vintern, säger Hans Bagge.

Niclas Ohlsson

Kunskapsbrist skapar problem
Även inom branschen ser man med stor fördel på ökad kunskap. Niclas Ohlsson, vd på medlemsföretaget CVC Cleanvent & Control, kan se att bristande kunskap hos byggentreprenörer samt låg prioritet av ventilation vid nyproduktion av villor skapar stora problem.
– Det är ju sällan någon ventilationsentreprenör inblandad när husen byggs, och eftersom både husförsäljaren och köparen har dålig kunskap i ämnet inomhusklimat väljs sällan en bra ventilationslösning. Det är lättare att sälja in ett fint badrum och kök, säger han.
Niclas menar att vi behöver höja kvaliteten på inomhusluften och ställa högre krav.
– Många villaägare vet inte vilken ventilationslösning man har installerad, och saknar kunskap om funktion och skötsel av den. Därför är det bra att forskningsprojektet kan öka upplysningen omhur illa det kan vara ställt i våra villor, säger han.
Forskarna kommer nu fortsätta gå igenom mätdata från villorna och göra flera olika analyser, men redan nu kan de se vissa resultat. Exempelvis har de noterat stora variationer i människors upplevelse av vad som är ett behagligt inomhusklimat.
– Det är intressant att jämföra de temperaturer vi uppmätt i husen med enkätsvar från de boende om hur de upplevt temperaturerna. Där kan vi redan nu se stora skillnader. Vi är alla olika, även i hur vi upplever inomhustemperaturen, säger Hans Bagge.

Text: Matilda Nehlmark
Foto: PVF & Björn Petrén,  Tomas Skagerlind
Kartan: Johanna Björklund
Publicerad: 2019-12-03
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #9.2019)

 

Fakta: Ren luft, friskt liv
Initiativet till Ren luft, friskt liv togs av PVF Yrke & Utbildning. I 150 villor byggda 2006–2016 har en forskargrupp på Lunds Tekniska Högskola undersökt ventilationssystemet och mätt inomhustemperatur, fukttillskott och koldioxidnivåer. Dessutom har de boende i husen fått svara på en enkät om hur de upplever inomhusklimatet. Villorna är utspridda på 14 orter över hela landet. Resultaten från studien väntas komma vid årsskiftet.

I 150 villor runtom i landet har forskarna mätt inomhustemperatur, fukttillskott och koldioxidnivåer.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!