”Glädjande att förbundet blivit mer synligt på ventilationssidan”

Vid förra årets kongress valdes Niclas Ohlsson, vd på CVC (Cleanvent & Control i Skåne AB) in i Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse. Vi åkte till Kristianstad för att ta reda på hur han tycker att arbetet i styrelsen har fungerat under det gångna året?

Egentligen fick jag först en förfrågan om att sitta med i förbundetssektion för ventilation och under tiden jag funderade på det erbjudandet, så kom frågan från valberedningen om jag ville bli suppleant i förbundsstyrelsen. Jag insåg att jag inte skulle hinna med båda sysslorna så jag valde styrelseuppdraget, vilket jag inte har ångrat. Det är en trevlig och bra grupp med en passande sammansättning. Det fattas beslut och det är viktigt att det händer saker, så att allt inte bara landar i samtal och prat. Det kan uppstå diskussioner, men alla har respekt för varandras åsikter.

Vilka branschfrågor är viktigast för dig?
– Ventilation är givetvis något jag brinner för. En av anledningarna till att jag tackade jag till styrelseuppdraget var för att jag anser att ventilationen måste komma högre upp på förbundets agenda. Jag har tidigare varit lite kritisk till hur ventfrågorna har skötts, även på lokal nivå. Men om man är kritisk måste man också komma konstruktiva lösningar och nu har jag dessutom möjlighet att påverka.

Hur får vi fler ungdomar bli intresserade av plåt- och ventilationsbranscherna?
– Det viktigaste just nu är att vi måste höja ventilationsbranschens status, så att vi kan få fler att intressera sig för våra yrken. Det kan vi bland annat göra genom de system för certifiering och auktorisering som förbundet just nu arbetar med att ta fram. Med sådana lösningar får vi även bort oseriösa aktörer. Samtidigt är en person som jobbar inom ventilation inte längre en hantverkare på samma sätt som en plåtslagare är. Det är så mycket teknik i dagens ventilation. Det har utvecklats till ett brett område med flera olika yrkesgrupper, vilket är en fördel när man är ung, eftersom det finns många spår att välja på. Vi är lite dåliga på att berätta att det är på det sättet. Plåt och vent har därför blivit två branscher som drar åt lite olika håll, men det behöver inte vara en nackdel utan det kan snarare vara en fördel.

Kan förbundet bli bättre på att locka fler medlemsföretag från ventbranschen?
– Det var ett stort steg för oss i ventilationsbranschen när förbundet bytt namn till Plåt & Ventföretagen och det är glädjande att det nu är många lokalföreningar som också byter till namn som signalerar att även ventilationsföretagen är välkomna som medlemmar. Extra kul är det också att vi i höstas fick in Assemblin som medlemmar. Det är ett viktigt tecken att ett så stort ventilationsföretag väljer oss. Förbundet har också blivit allt mer synligt på ventsidan, bland annat nu senast på Nordbygg,och här vet jag att förbundets branschchef, Annika Brännmark, är pådrivande och hjälper oss och det är naturligtvis mycket bra.

Berätta om din bakgrund?
– Jag är utbildad elektriker och kom in på ventilationssidan mer av en slump. Så småningom blev jag anställd på CVC innan jag köpte bolaget för 15 år sedan.Det var i samband med ett generationsskifte mellan ägaren och hans son som jagerbjöd jag mig att ta över CVC. Då var det fem anställda medan vi nu är 12, så vi har växt sedan dess, men jag tycker vi ligger på en lagom nivå nu. Min målsättning är inte att bli en jättestor aktör, utan jag trivs i den här medelstora kostymen.

Vilka av förbundets medlemsförmåner brukar ni använda?
– Vi nyttjar Produktblad Direkt och så kollar vi upp alla nya kunder i Businesscheck. Projektportalen är vi lite intresserade av, så den ska vi titta närmare på. Vi har också tecknat några av medlemsförsäkringarna via Säkra och vi är nöjda med deras sätt att ge återkoppling på de försäkringsärenden de har hanterat. Vi är även certifierade enligt FR2000, vilket passar oss fint. Det känns också tryggt att vi har fått in Anita Hagelin på förbundet. Hon sitter inne på viktig kunskap och kompetens och nu har vi ju dessutom snart en entreprenadjurist, så den delen känns också trygg.

Text & foto: Tomas Skagerlind

 

FÖRETAGSFAKTA
Namn: CVC, Cleanvent & Control i Skåne AB
Ort: Kristianstad
Grundades: 1992
Antal anställda: 12

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!