Håll alltid hantverkskunnandet, etiken och yrkesstoltheten högt!

Den 4 november nåddes jag och många med mig av beskedet att plåtslagarmästare Kennert Jonasson hade avlidit och för alltid lämnat kamratkretsen i vårt förbund. Många minns säkert honom och hans säregna röst från alla kongresser som han aktivt deltog i.

För egen del lärde jag känna Kennert för drygt 20 år sedan då han var lekmannarevisor i förbundet, ett uppdrag som han skötte med stor noggrannhet och i hans ögon för förbundets och medlemmarnas bästa. Det var inte alltid som vi andra förstod hur han tänkte, men allt som oftast lotsade han fram förbundet till rätt beslut för kollegornas bästa. Som på kongressen på Vann där namnbytet på förbundet skulle beslutas, vilket – efter några omvägar – slutade med att Kennert så småningom fick rätt.

Det som kännetecknade honom var hans nyfikenhet och hans kluriga funderingar, exempelvis ”varför är den mätta dagen aldrig störst?” Kennert menade att ”mätta dagar är inga dagar som man minns tillbaka till, utan det är dagarna utav äventyr och sökande som blir lärorika och intressanta.”

Jag är både stolt och glad över den kunskap som jag har lärt mig av Kennert genom åren, inte minst om hur föreningsrätten kan och bör utövas. Nu har Kennerts röst för alltid tystnat, men än kan många av oss höra ekot av hans uppmaning och valspråk:”Plåtslagarmästarkollegor! Håll alltid hantverkskunnandet, etiken och yrkesstoltheten högt.”

Kennert, i minnet du lever. Du finns alltid kvar. I minnet vi ser dig, precis som du var!

Avtalsrörelsen är här

Vi är nu inne i december och år 2022 går mot sitt slut. Ett år som har präglats av stor oro i världen och som bland annat har tvingat Riksbanken att chockhöja styrräntorna.

Just nu befinner vi oss i upptakten till kanske den viktigaste avtalsrörelsen i modern tid och som i flera avseenden kommer att prägla 2023. Avtalsrörelsen avgörs denna gång i ett ekonomiskt mycket bekymmersamt läge. Alla lider vi av ökade kostnader till följd av energi- och inflationskris, stigande räntor, geopolitisk osäkerhet och svag produktivitetsutveckling.

Den minskade efterfrågan från omvärlden pressar såväl företag som människor och det drar med stor sannolikhet Sverige in i en lågkonjunktur. Därför har parterna denna gång ett extra stort ansvar att förhandla fram avtal som stärker konkurrenskraften och förutsättningarna för både företag och jobb.

På sidorna 10–14 kan du läsa om hur innovationskraft, specialisering och fingertoppskänsla för hur marknaden har utvecklats har hjälpt Isakssons Rostfria AB i Borlänge att driva företag i 100 år. Catharina Holmström, ny verksamhetschef på Lödde Plåt, berättar på sidorna 16–21 om hur det är att vara kvinnlig verksamhetschef i plåtbranschen.

Tack för i år!

Så här dags är det alltid en god idé att stanna upp och reflektera över året som vi snart lämnar bakom oss. Tänka tillbaka på vad som blev rätt eller fel och vilka erfarenheter som kan dras av olika situationer. Men i år är det kanske viktigare än någonsin att fundera över vad man behöver göra under 2023 i sina olika verksamheter.

Jag vill passa på att tacka för all tid som ni under året har lagt ner inom styrelsen, valberedningen, sektioner, regioner och lokalföreningar för att driva förbundet framåt. Era insatser och ert engagemang är ovärderligt!

På styrelsens vägnar vill jag också framföra ett hjärtligt tack till personal på kansliet och ute i landet som under Johan Lindströms ledning ständigt arbetar med att förbättra och utveckla Plåt & Ventföretagen enligt de mål och strategier som vi gemensamt har tagit fram under året.

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år, samt avkopplande läsning med detta nummer av Plåt & Vent Magasinet!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!