Hålla ställningarna – ett gemensamt ansvar

Välj ett auktoriserat ställningsföretag, ha bra och tydlig kommunikation med dem och gör fortlöpande egenkontroller under hela arbetets gång. Det är åtgärder som borgar för bättre säkerhet när det kommer till byggnadsställningar, enligt Håkan Carlsson, kanslichef på Ställningsentreprenörerna.

Säkerhet är A och O när man arbetar på höga höjder och det börjar med säkra, ergonomiska och ändamålsenliga byggnadsställningar. Hos branschorganisationen Ställningsentreprenörerna, STIB, är säkerhetsarbetet ständigt högt upp på agendan.

Vi jobbar för en säker och trygg bransch, både för våra egna medlemmar och för deras beställare, till exempel plåtslagerier och byggentreprenörer, säger Håkan Carlsson, kanslichef på STIB.

Håkan Carlsson, kanslichef på Ställningsentreprenörerna.

Ett led i det arbetet är den auktorisation som STIB erbjuder sina medlemsföretag. Idag har drygt 40 av branschföreningens 108 medlemmar genomgått auktorisationen.

– Det är en kvalitetsstämpel och en trygghet för beställaren. Om man anlitar en auktoriserad ställningsbyggare kan man vara säker på att de uppfyller ett antal krav, utöver de som är lagstadgade. Till exempel ska all personal vara yrkesutbildad, och även tjänstemännen ska ha genomgått diverse utbildningar i vår regi. Dessutom revideras de auktoriserade företagen en gång om året via arbetsplatsbesök, säger Håkan Carlsson.

Vill öka förståelsen

En annan viktig del i STIB:s arbete är att hålla i utbildningar, som riktar sig till både medlemmarna och deras beställare. Kursen för beställare heter ”Beställning, mottagning och kontroll av ställning”.

– Vi vill öka beställarnas förståelse kring byggnadsställningar, ansvaret för och säkerheten kring dem. Därför har vi tagit fram den här kursen som bland annat tar upp ansvarsfördelning, övertagande, användning, dokumentation och en hel massa annat, säger Håkan Carlsson och tillägger att pandemin har bidragit till att kursen numera även ges online, vilket gör den ännu mer lättillgänglig för de som vill gå.

Förhindra olyckor

Då och då läser man i media om incidenter där dåligt monterade ställningar har kollapsat på grund av till exempel stark vind. Det är givetvis något som inte får ske och där har både ställningsbyggaren och beställaren ett gemensamt ansvar att se till så att ställningen är säker under hela arbetets gång.

– En ställning ska inte blåsa omkull under svenska väderförhållanden. Händer det så är det självklart någon brist. Det kan vara både hos byggaren, till exempel att dimensioneringen inte är bra gjord. Men det händer också att användaren manipulerar ställningen och tar bort delar som de tycker är i vägen vid deras arbete. Då riskerar man förstås att ställningen inte håller måttet, säger Håkan Carlsson och fortsätter:

– Därför är det så viktigt att både ge våra medlemmar kunskap om hur man bygger ställningar korrekt, men också att nå fram till beställarledet med vilka krav de kan ställa och vilket ansvar de har.

Ställningsentreprenören ska kontrollera ställningen innan den lämnas över, så att den är korrekt byggd och säker.

Gemensamt ansvar

Ansvaret för ställningen är nämligen tudelat. Ställningsentreprenören ska till exempel kontrollera ställningen innan den lämnas över, så att den är korrekt byggd och säker. Men även användaren ska kontrollera den innan den tas i bruk, samt regelbundet under tiden som arbetet utförs från ställningen.

– Det är användarens ansvar att använda ställningen på det sätt den är avsedd för, att vårda den och att fortlöpande kontrollera ställningen under hela användningstiden, säger Håkan Carlsson.

Den viktiga kommunikationen

En annan mycket viktig del i säkerhetsarbetet handlar om kommunikationen mellan ställningsföretaget och beställaren. Det börjar redan i det initiala skedet. Till exempel är det viktigt med ett komplett förfrågningsunderlag, eftersom det lägger grunden till produkten som byggs, påpekar Håkan Carlsson.

– Vi ser att de ofta brister här, något som påverkar arbetet längre fram. Därför har vi tagit fram en checklista för beställarledet där man kan se exakt vad som bör specas i beställningen. Självklart ska ställningsbyggaren ha full koll på hur ställningen ska byggas och dimensioneras, men det är inte alltid helt enkelt att validera de olika anbuden om det inte är specificerat i detalj.

Vill du veta mer? Klicka här.

Text: Karin Cedronius
Foto: Tomas Skagerlind 
Publicerad: 2020-12-23
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #11.2020)

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!