Häng med i framtidens ventilation

Framtidens ventilationsbransch är digital, trådlös och behovsstyrd i ännu större utsträckning än idag. Dessutom kommer artificiell intelligens spela en viktig roll. Då blir kunskapen om teknik, styrning och reglering allt viktigare. För den som kan erbjuda digitala tjänster kopplade till ventilation har allt att vinna.

Att sia om framtiden är alltid vanskligt. Trots det har Plåt & Vent Magasinet bett ventilationsexperten Jan Risén, som har mer än 40 års erfarenhet från branschen, göra just detta. Är det någon som har koll på vart branschen är på väg så är det han. Jan Riséns CV innefattar allt från VVS-konsult och arbete med byggnadsautomation på Siemens till utvecklingschef på Fläkt Woods och Swegon. I dag driver han egen konsultverksamhet och är en frekvent anlitad föredragshållare.
Enligt Jan Risén påverkas ventilationsbranschen av ett antal olika trender.
– Först och främst följer branschen samma trender som övriga samhället, nämligen att allt blir mer digitaliserat och trådlöst. En tydlig trend är ökningen av trådlös kommunikation mellan alla givare i en fastighet.

Jan Risén, ventilationsexpert med över 40 års branscherfarenhet.

Anpassningsbara lokaler
Trådlösheten ger en flexibilitet i och med att man enkelt kan anpassa lokalerna för nya kundbehov utan att behöva dra om en massa kablar.
– Istället ändrar man helt enkelt konfigurationen av mjukvaran som styr inomhusklimatet i lokalerna. Med trådlösa, batteridrivna komponenter i styrsystemet snabbar man upp hela processen från projektering till driftsättning av styrsystemet, fortsätter Jan Risén.
Alla dessa givare genererar stora datamängder, som används direkt för att styra byggnaden, men det finns också nya användningsområden för denna information.
– Informationen lagras på en central plattform, ofta en molnlösning. Där kan den sedan användas som underlag för vidare bearbetning till olika rapporter som är till stor hjälp för fastighetsägaren eller serviceorganisationen, säger Jan Risén.

Fastigheten på Torsplan i Stockholm använder den senaste teknologin för smarta klimatlösningar och är landets första byggnad med ett trådlöst system för behovsstyrd ventilation.

Analysera fastighetens drift
Nästa steg blir då att använda mer avancerade verktyg för att analysera fastighetens drift, baserat på den information som samlats in. Det är här AI, Artificiell Intelligens, kommer in.
– Med AI kan man se mönster som kan vara svåra att se för människan på grund av de stora datamängderna, säger Jan Risén och tillägger att det redan i dag finns framsynta fastighetsägare som jobbar fokuserat i den här riktningen.
– SISAB, Stockholms Skolförvaltning, har till exempel tagit fram ett avancerat system för att följa upp och analysera alla sina fastigheter för att effektivisera sin fastighetsdrift.
En annan viktig trend är att fokus numera inte bara kan ligga på att spara energi utan att vi också måste hålla nere fastigheternas effektbehov.
– Vi ser att dagens energimix för elkraft, med nya producenter som solceller och vindkraft, skapar andra förhållanden i näten. Tillgången kommer i framtiden att variera mer än tidigare och behovet av att anpassa fastigheterna till detta ökar därför, säger Jan Risén.

Behovsstyrning – tydlig trend
En annan tydlig trend är att olika former av behovsstyrning kommer allt mer. Det är ett kraftfullt sätt att hålla nere fastighetens energi- och effektbehov utan att tumma på hyresgästernas inomhusmiljö.
– Undersökningar visar att man bara använder 30 till 40 procent av samtliga rum i en fastighet vid ett givet tillfälle. Det innebär att 60 till 70 procent av rummen står tomma, säger Jan Risén och fortsätter:
– I en modern ventilationsanläggning styr man klimatet på rumsnivå efter aktuellt behov: i ett tomt rum kan man dra ner på ventilationen och värme/kyla. Detta styrs av ett antal givare i rummet, ofta använder man givare för temperatur, fukt, närvaro och luftkvalitet.
Trådlös kommunikation, artificiell intelligens och behovsstyrning. Är denna tekniska utveckling ett hot eller en möjlighet för ventilationsbranschen?
– Svaret är att det är en möjlighet för de som anpassar sig till de nya förhållandena. Genom att utbilda sig inom styr- och reglerteknik, el och IT kommer ventilationsföretagen att kunna ta en större del av framtida projekt där det blir mer och mer ”intelligens” i leveransen, säger Jan Risén och lägger till:
– Dessa kunskaper är inte bara intressanta utan helt nödvändiga för att kunna erbjuda kunderna mer heltäckande tjänster i form av övervakning och analys av driften, som komplement till det rena montagearbetet.

Annika Brännmark, branschchef Plåt & Ventföretagen

Framtiden är ljus
Plåt & Ventföretagens branschchef, Annika Brännmark, håller med och tillägger att hon tycker att framtiden ser ljus ut för ventilationssektorn, men påminner om hur viktigt det är med rätt utbildning.
– Känslan är att funktioner och behov alltmer utgör själva konstverket, medan byggnaden är dess ram. I och med detta kommer branschen behöva många med teknisk kompetens framöver, vilket gör yrkeshögskolan allt viktigare, säger hon och avslutar.
– Vi rekommenderar också att all teknisk personal har den grundkompetens gällande ventilation, mätning och injustering som ges i det webbaserade utbildningsmaterialet ”Mät Rätt”.

Text: Karin Cedronius
Publicerad: 2020-02-03
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #1.2020)

 

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!