Plåt & Ventföretagen om sanktionsavgifterna

Hallå där Hans Eriksson, arbetsmiljöansvarig:

Håller du och Plåt & Ventföretagen med om den kritik som Svenskt Näringsliv riktar mot systemet med sanktionsavgifter?
– Absolut! Vi har varit kritiska till utformningen av sanktionsavgifterna ända sedan det skickades på remiss från Arbetsmiljöverket. Reglerna är väldigt invecklade och svårtolkade och inte alls enkla och tydliga som de skulle vara enligt det uppdrag Arbetsmiljöverket fick från regeringen. Det gör att det många gånger är svårt att exakt veta vad som kan ge en sanktionsavgift.

Finns det medlemsföretag som har fått sanktionsavgifter?
– Ja, sedan sanktionsavgifterna infördes 2015 har det delats ut cirka 110 sanktionsavgifter för takarbete med plåt och runt 20 för ventilationsarbeten. En stor del av sanktionsavgifterna har hamnat på andra företag än våra medlemmar men i ett 20-tal ärenden har vi fått frågor från medlemmar som drabbats.

Varför fungerar inte systemet och vad kan göras för att förbättra det?
– För våra medlemsföretag finns det tre stora problem, det ena är att brister i fallskydd jämställs med att det saknas fallskydd så i stället för att få ett påpekande om att rätta till bristen får man en sanktionsavgift direkt. Det uppfattas som mycket orättvist, särskilt när det kanske är byggaren som ordnat skyddet och en ställningsfirma som har byggt det. Man kan alltså inte lita på ”den gröna skylten” på ställningen utan måste känna till alla regler om ställningar och kontrollera själv.
Det andra stora problemet är att det många gånger är den anställdes eget agerande som avgör om man får en sanktionsavgift eller inte. Ett av de mer kända fallen är sanktionsavgiften som LIAB fick efter att en anställd tagit av sig fallskyddsutrustningen och ”skulle bara” fixa en sista sak innan han gick på rast. Det exemplet och en intervju med Lars-Inge Österman finns med i Svenskt Näringslivs rapport. I de här fallen spelar det ingen roll vad man sagt eller gjort för att förhindra det innan. Om arbetstagaren gör fel får man en sanktionsavgift.
– I båda dessa exempel borde sanktionsavgiften drabba den som verkligen gjort fel. Har en ställningsbyggare byggt en felaktig ställning så är det dom som ska ansvara för det och få sanktionsavgiften, annars finns det inget lärande i sanktionssystemet. På samma sätt måste enskilda anställda ta ansvar och följa de regler som finns. Jag menar inte att enskilda ska få sanktionsavgifter på tiotusentals kronor från Arbetsmiljöverket, men det är lika orimligt att lägga avgiften på företaget om de har gjort allt man kan kräva men det ändå blir fel. Det bästa vore att man i de fallen jämkar ner avgiften helt.
– Det leder in på det tredje problemet som handlar om att får rätt mot Arbetsmiljöverket när man tycker att dom gjort en felaktig bedömning. Eftersom reglerna är svårtolkade och det egentliga ansvaret ibland inte ligger på arbetsgivaren borde det vara lättare att jämka avgiften helt eller delvis. Men som rapporten visar är det nästan omöjligt. Det har tyvärr bildats en praxis som säger att arbetsgivaren är ansvarig även när det inträffade ligger bortom gränsen för vad man kan påverka.

Vilka tips och råd kan du ge till ett företag i byggbranschen för att de ska undvika att få sanktionsavgifter?
– Kontrollera allt! Om arbete sker på ställningar, kontrollera att ställningarna är rätt utförda. Till hjälp har vi broschyren ”Rätt ställning” som finns i webbshopen. Kontrollera särskilt om det behövs räcken av typ B eller C vid takarbete. Glöm inte räcken på gavlarna, de ska vara utförda i klass A.
– Om arbetet sker med personligt fallskydd, se till att de anställda har fått och signerat arbetsmiljöinformationen i cirkulär A 2014 03. Cirkuläret finns på hemsidan under medlemsstöd/arbetsrätt & förhandling. Det går även att delegera ansvaret för att den dagliga kontrollen och att man faktiskt använder fallskyddsutrustningen till den enskilde anställde. Blankett för det finns i Arbetsgivarhandboken under Arbetsmiljö/Arbetsmiljöhandbok SAM. Varken informationen eller delegationen skyddar företaget mot en sanktionsavgift om den enskilde ändå struntar i skyddet, men det är några av de åtgärder man som företag kan vidta för att visa på vikten av att följa reglerna.

Text: Tomas Skagerlind
Publicerad: 2020-02-13
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #1.2020)

Läs mer om Svenskt Näringslivs rapport  ”Ett arbetsmiljöansvar utan gräns?” här.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!