Har du inte gått kursen ”Lönsamt företagande”? Gör det!

En affärsidébörjar med en tanke. Ofta bygger affärsidén på en vidareutveckling och förbättring av en befintlig produkt eller tjänst, det är sällan affärsidéer är helt nya. Företagets affärsidé handlar om vad du erbjuder, hur du ska erbjuda det och till vem. Affärsidén ska också lyfta fram företagets styrka och det som gör företaget speciellt. Med en genomtänkt affärsidé ökar möjligheterna att lyckas. Men trots en väl genomtänkt affärsidé brottas vi ständigt med frågorna:

  • Är beläggningen tillräcklig den närmaste tiden?
  • Får vi in tillräckligt med pengar?
  • Var tjänar vi pengarna, egentligen?
  • Och varför förlorar vi dem?

Frågorna hopar sig och för det mesta är det svårt att få tid att lyfta blicken och ta itu med just det som gäller företagets framtid. Jag har nyligen genomgått Plåt & Ventföretagens nya kurs ”Lönsamt företagande” tillsammans med 24 av mina kollegor på Lödde Plåt. En kurs som jag varmt rekommenderar till er som ännu inte gått den. Efter kursen fortsatte mina tankar kring hur vår bransch fungerar och vad som kan hända om alla företag i branschen satte av tid och gick kursen.

Säkert är det många av oss funderar på hur vår bransch fungerar och vilka dom grundläggande strategierna och framgångsfaktorerna är. Att det bara skulle finnas en uppsättning framgångs-faktorer för en bransch och bara en strategi som alltid är rätt är jag övertygad om att alla inser att så inte är fallet. I de allra flesta branscher brukar det däremot finnas ett par dominerande grundläggande strategier. Till varje grundläggande strategi finns en uppsättning framgångs-faktorer som brukar skilja sig markant mellan de olika grundläggande strategierna, trotsatt företagen jobbar i samma bransch.

De fyra grundläggande strategierna är:

  1. Högt upplevt värde (unika erbjudanden, service, design, kvalitet med mera).
  2. Låg levererad kostnad (lågkostnadsstrategi, lågprisstrategi och liknande).
  3. Fokus (begränsad del av en bransch, kundnärhet, långsiktighet, kunskap med mera).
  4. Tillräckligt bra (fokus på det allra viktigaste och våga välja bort allt annat-strategin)

De flesta av oss känner till att två så olika företag som Rolex och Swatch är framgångsrika i samma bransch. Samma sak gäller för de två mycket olika företagen Porsche och Hyundai. Ofta kan man skönja mer än två olika dominerande modeller för framgång. Fundera ett kort ögonblick på om du vill sälja ”billiga” timmar eller värde för kunden.

Ett annat exempel är Ryanair som arbetar hårt med att minska kostnaderna, men de jobbar samtidigt med att säkerställa att vissa saker ska uppfattas som högt värde, till exempel punktlighet och moderna flygplan. De försöker med andra ord att vara tillräckligt bra för att alla ska känna sig bekväma med bolaget, men använder samtidigt alla tänkbara trix för att hålla en låg kostnad, eller åtminstone ett ”upplevt lågt pris”. Var placerar man det framgångsrika IKEA? Att de med sitt innovativa arbetssätt lyckats med modellen ”Låg levererad kostnad” är klart. Men mycket av vad de levererar kan definitivt ge en känsla av ’Högt upplevt värde”. Kanske är det därför som IKEA är så framgångsrika, för att man lyckats kombinera framgångsfaktorerna från två grundläggande strategier? Eller är det så att de var en av de första som verkligen lyckades med strategin ”Tillräckligt bra”?

Jag rekommenderar ervarmt att sätta av två dagar för kursen ”Lönsamt företagande” för att fundera på var ditt företag befinner sig. Det blir en temperaturmätare på just ditt företag. Något som i sin tur kommer att ge dig idéer till konkreta åtgärder och funderingar kring ditt företags fortsatta verksamhet och lönsamhet. Mer information om kursen finns på pvforetagen.se.

Lycka till!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!