Här formas framtidens ledare

En möjlighet att få utvecklas både professionellt och personligt samtidigt som du breddar ditt nätverk. Utbildningen Framtidsgruppen erbjuder sina deltagare en unik möjlighet att bli bättre ledare och lära känna sig själva på ett djupare plan, genom praktiska övningar och personliga deltagarberättelser. Plåt & Vent Magasinet var på plats på examensdagen då de åtta deltagarna från den senaste årskullen fick sina diplom.

Utbildningssatsningen Framtidsgruppen, som genomförs av Plåt & Ventföretagen, har funnits en längre tid. Utbildningen har dock utvecklats och innehåller i dag även resultatorienterat ledarskap.

– Jag tog mig an framtidsgruppen för att jag tror på att vi människor kan lära oss allt och att vi alla har det som krävs för att uppnå våra mål och drömmar. Jag älskar verkligen att hjälpa människor, oavsett om det rör sig om att ta sig igenom svåra perioder i sitt liv eller att uppnå sina mål och drömmar. Framtidsgruppen samlar personer som vill utveckla sig själva och sina företag. Som ett första steg i det genomför vi därför denna utbildning, berättar Patrik Calén som är ansvarig för utbildningen och den som håller i alla kursmoment.

Nätverkande och personlig coachning

Utbildningen arrangeras en gång per år med start i oktober. Varje kursomgång erbjuder plats för mellan åtta och femton deltagare.

– För att få en så bra dynamik i gruppen som möjligt är antalet deltagare per kursomgång begränsat till maximalt femton personer. Kursen går även att genomföra med så få som sex deltagare, men då blir det väldigt viktigt att alla kommer vid samtliga tillfällen. Blir vi fler än femton personer så kan relationen mellan deltagarna försämras. Det är viktigt att deltagarna får möjligheten att verkligen lära känna varandra, förklarar Patrik.

Deltagarna bygger relationer med varandra och skapar ett eget nätverk. Syftet med utbildningen är att bidra till medlemmarnas kompetensutveckling, ge inspiration och motivation i deltagarnas ledarskap samt bredda deras nätverk. Dessutom ingår personlig coachning.

– Coachningen är en så kallad katalyserande coachning som handlar om att hjälpa människor att hitta sina egna svar på vad de vill, och vad som ska till för att de ska kunna komma dit de vill och sedan att få det gjort. Coachningen erbjuds både under och efter utbildningen, berättar Patrik.

– Framtidsgruppen samlar personer som vill utveckla sig själva och sina företag. Som ett första steg i det genomför vi därför denna utbildning, säger Patrik Calén. Foto: Stefan Evertson

Praktiskt inriktad utbildning

Träffar arrangeras en gång i månaden fram till diplomeringen som äger rum i mars följande år. De sex kurstillfällena har alla var sitt tema och innehåller moment som effektiv kommunikation, resultatorienterat ledarskap, presentationsteknik, beslutsprocesser och invändningshantering – eller ”verbal judo” – där deltagarna får redskap för att hantera bland annat svåra samtal. Vid diplomeringen ska var och en av deltagarna hålla en kort presentation kring hur de har uppfattat kursen och sin egen utveckling under den. Presentationen hålls inför förbundsstyrelsen som ett led i examinationen.

– Kursen är väldigt praktiskt inriktad där jag hela tiden blandar teori med praktiska övningar. Under kursen kommer det att erbjudas möjligheten till ett djuplodande lärande; ett lärande som också utmanar eller ifrågasätter deltagarnas antaganden, föreställningar, värderingar och beteenden. Kursen tillhandahåller det som behövs för att skapa en större förståelse för sig själv och sin omgivning, berättar Patrik.

Innan deltagarna fick sina diplom fick de lyssna på föreläsning av Plåt & Ventföretagens entreprenadjurist, Ann-Sofie Sickling. Ett föredrag som genomsyrades av devisen ”Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt.” Foto: Stefan Evertson

Start på den personliga resan

För att få gå kursen behöver du vara företagsledare, delägare eller ha någon form av ledande befattning på företaget.

– Min förhoppning är att varje kursdeltagare ser denna möjlighet och vågar ta steget ut och påbörjar sin resa. Det är oftast olika saker som fastnar hos olika deltagare, men det gemensamma är att de har växt som människor och att de har fått en större förståelse för sin omvärld, säger Patrik.

Alla övningar som genomförs under kursen utgår från deltagarnas egna förutsättningar och exempel hämtas från deras arbetsdag. Det gör att inga kurser blir exakt likadana, utan innehållet anpassas till aktuell deltagargrupp.

– Är du en person som vill utveckla dig själv och ditt företag så är denna utbildning klockren. Du får också möjligheten att bredda ditt nätverk och träffa kollegor i branschen, vilket ibland kan vara helt ovärderligt, säger Patrik.

Läs vad deltagarna tycker. 

Framtidsgruppen
Vad? Utbildning arrangerad av Plåt & Ventföretagen.
Vem? Riktar sig till företagsledare, delägare eller personer i ledande befattning inom branschen.
Upplägg? Innehållet formas av deltagarnas erfarenheter utifrån följande teman: effektiv kommunikation, coachande ledarskap, beslutsprocesser samt verbal judo och svåra samtal.
Läs mer om utbildningen på pvforetagen.se bland utbildningar.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!