Här kommer framtidens ledare

De har träffats sex gånger och under avslutningsdagen råder både nervositet, förväntan och uppbrottsstämning. Deltagarna i ledarskapskursen som hålls av Plåt & Ventföretagen, ska hålla ett fem minuter långt föredrag som ett led i diplomeringen.
– Som chef kommer jag att lyssna mer och inte bara säga vad alla ska göra, säger Daniel Ilin, en av eleverna.

– Är det någon som seglar? Volvo Ocean Race är en segeltävling jorden runt, elva hamnar, elva delsträckor, du tittar på första målet, hur blåser vinden, vad är det närmaste steget, hur börjar vi? Anna Vilkas, Certifierad coach, mentor och affärsutvecklare är inbjuden som gästföreläsare.
Med humor, skisser och bilder fångar hon deltagarnas intresse. De kommer från hela Sverige och har under kursens gång bildat starka band med varandra.
– Det har varit väldigt givande. Jag hade inte träffat de andra företagarna om jag inte varit här, säger deltagare Jarno Kinnunen.
Träffarna har hållits på Näringslivets hus i Göteborg med medlemmar från Plåt & Ventföretagen. Sju av tio deltagare i kursen infann sig till den sista och avslutande delen. Dagen började med lunch följt av föreläsning. Sedan var det dags för diplomering och middag. Det rådde en både uppsluppen och lätt nervös stämning. Samtliga deltagare skulle hålla en fem minuter lång presentation som avslutning.
– Jag kallar det jag gör för mentorskap i stället för coaching, föreläsare och lärare Kjell-Åke Fyrgård har tillsammans med Patrik Calén från förbundet lotsat fram eleverna mot bättre ledarskap.
Kjell-Åke började med en profilanalys av varje deltagare.
– Det sparar tid, jag har en relation till eleven redan när vi börjar.

Kursens innehåll:
Första kurstillfället handlade om effektiv kommunikation.
– Det är spännande att vara med på den här resan, jag tror att de med bättre självförtroende och självinsikt blir bättre ledare. Det bidrar till att hela branschen blir spännande att jobba i. Det är fantastiskt kul att vara med som en del i att utveckla den här branschen.
Andra träffen handlade om resultatorienterat ledarskap där deltagarna har fått träna in en modell för att hantera olika situationer.
– Tredje kurstillfället övade vi på presentationsteknik, jag vill avdramatisera det. Vi lär oss hur man skapar lite magi genom att ”ta” gruppen man föreläser för.
Kjell-Åke säger att det kan ske genom pauser, att uppträda lugnt och att träna på att möta publikens blick.
I avsnitt fyra, beslutsprocesser, handlade det om hur hjärnan fattar beslut, oftast utifrån känsla och inte logik.
– Medarbetare kan gilla dig även om du måste framföra ett negativt beslut om det görs med respekt och känsla.
Många av deltagarna pratade med förtjusning om ”verbal judo”, invändningshantering. Det innehöll näst sista kursen innan den avslutande träffen. Då framförde alla korta presentationer inför kurskamrater och förbundsstyrelsen.
– För sex månader sedan hade jag aldrig trott det, ”jag svimmar” var min tanke, säger Daniel Ilin.

Så här tyckte deltagarna:

Kristian Crespo-Berglund. Plåt&Tak i Borås AB:

Kommer du att ändra på ditt ledarskap efter kursen?
– Det här är det bästa som kunde hända för min del. Vi är tre delägare och det är mitt första år. Jag tar med mig hur mitt bemötande mot andra människor är och hur olika människor reagerar på samma sak. Att ha tydligare kommunikation från mig och att lyssna på vad de anställda har att säga. Den här kursen får tio av tio poäng. Jag är väldigt tacksam för en chans att gå den här ledaskapsutbildningen. Jag och mina kompanjoner Roger och Mikael kommer att möta hindren i stället för att lägga dem åt sidan.

 

Mikael Bengtsson, Göteborgs förenade plåtslageri AB:

Varför ska man gå den här kursen?
– Jag ser det som en resa som tagit mig tio år framåt i tiden.Antagligen hade jag själv kommit fram till allt jag lärt mig här men om 20 år först. Jag har fått mycket bättre förståelse hur man har agerat och hur man bör agera.
Kommer du att ändra på ditt ledarskap?
– Det har jag redan gjort. Jag inser att jag varit för rak och sårat folk. Jag är mer empatisk nu. jag kan trampa på folks fötter som att säga ”har du inte varit sjuk väldigt mycket?”. Jag har fått nycklar för hur jag ska jobba med mig själv.
– När man hamnar i en jobbig situation har vi lärt oss något helt fantastiskt, ”Verbal judo”. Det handlar om hur man använder någon annans argument och energi mot dem. Om någon gapar gapar jag inte tillbaka längre utan förklarar och lägger mig på rätt nivå.

 

Henrik Persson, Perssons byggnadsplåt AB:

Hur har kursen varit?
– Lärorik, Kjell-Åke är en väldigt duktig ledare. Han står inte bara och redovisar utan tar in gruppen i samtalet. Vi har hela tiden varit involverade, Kjell-Åke har ställ motfrågor så vi får fundera och jobba själva. Det har varit roliga och intensiva timmar.
– Jag kan tycka att det vore bättre att sätta ihop två hela dagar än som nu, en och en. Jag har tre och en halv timma med bil till Göteborg.
– Vi har lärt oss om olika personlighetstyper genom färger, då blir det lättare att sätta sig in olika människors sätt att tänka. Det handlar om att lösa problem. Vi är inte så många på min arbetsplats, jag behöver inte ha en så strikt attityd. Det viktigaste jag har lärt mig är att hela tiden ha ett mål att sträva efter. Just nu är målet en egen lokal i stället för min fars verkstad.

 

Armando Isaac, Tello servicepartner AB:

Har upplägget varit bra och har det gått att följa kursen och jobba som vanligt?
– Jag ha varit pappaledig och kunnat jobba med kursen. Jag börjar arbeta nu. Jag har inte haft ledarrollen naturligt och tyckt det har varit svårt att hitta balans mellan att vara arbetskamrat och ledare. Jag har lutat mot den hårda ledarrollen. Det här har gett mig kunskap om att veta hur jag ska vara som ledare, vad en bra ledare är. Min ambition har tagit mig dit jag är men jag har kanske inte varit förberedd. Nu känner jag att jag har verktygen för att utvecklas vidare.
– För mig personligen har det hjälpt otroligt mycket och jag har växt både som person och som ledare. Jag rekommenderar varmt den här kursen.
Vad tar du med dig?
– Att öppna mig och vara mer mänsklig mot kolleger och kunder. Jag har fått otroligt bra verktyg för framtiden.

 

André Modig, IB Villaplåt AB:

Hur har kursen varit?
– Det har varit så himla kul, vi har lärt känna varandra. Jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på först. Det kom in en glad gubbe och började prata om färger. Kjell-Åke har en jäkla energi även om jag inte tyckte ämnet var så intressant. Jag kom till andra tillfället ändå.
– Även om jag missat två tillfällen så har jag fått väldigt bra hjälpmedel för att lära känna mina medarbetare, att vara mer tydlig.

 

Jarno Kunnunen, Plåtslageri 1 i Göteborg AB:

Vad tar du med mig?
– Det viktigast är att inte fastna i ”loopen”, att verkligen ta tag i problem och inte skjuta dem under mattan. När de är lösta kan man fokusera på målet – wowet. Genom analys med riskfärger förstår jag min kollega Daniel bättre. Jag är gul och min kollega Daniel är röd, det innebär att han vill ha raka besked. Det har hjälpt mig i förståelsen och skapat en bättre relation. Och så har jag lärt mig att sätta gränser, jag kan säga ”du får vänta fem minuter”, det har gett mig sinnesro.
Hur har kursen varit?
– Väldigt givande, både personligt utvecklande och nätverksskapande. Jag hade inte träffat de här andra företagarna om jag inte varit här. Det är konstruktivt att lära känna kollegorna i branschen lite mer personligt än bara företagsnamn. Jag känner att man har möjlighet att höra av sig till varandra och diskutera olika problem. Coachingtimmarna med Patrik har gett mig bra insikter också.

 

Daniel Ilin, Plåtslageri 1 i Göteborg AB:

Kan du rekommendera kursen för andra?
– Absolut, man utvecklas fruktansvärt mycket och klarar av mycket mer än man tror. Jag trodde inte på det här först, inte jag, inte en chans. Nu, ja absolut.
Kommer du att ändra på ditt ledarskap nu?
– Vi har både anställda och inhyrda från andra företag. Tidigare sa jag ”du gör så och du så”, jag bestämmer. Nu kommer vi tillsammans att komma fram till lösningar.
– Min höjdpunkt är att jag fått lära mig att stå här och prata inför folk. För sex månader sedan hade jag aldrig trott det. ”jag svimmar”. Och för tre månader sedan vann jag en stor upphandling hos en kund, trots att jag glömt min pärm med allt jag skulle säga uppskrivet. Jag satte mig framför folk och förklarade vem jag och företaget är. Det vet jag inte om det hade fungerat om jag inte gått den här kursen.

Text & foto: Boel Ferm
Publicerad: 2019-07-16
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #5.2019)

 

Fakta Framtidsgruppen
För medlemmar i Plåt & Ventföretagen som är företagsledare, delägare eller liknande inom plåtslageri eller ventilation. En praktiskt inriktad utbildning som bygger på deltagarnas egna förutsättningar och exempel från deras arbetsdag. Syfte med nätverket är att bidra till medlemmarnas kompetensutveckling, ge inspiration och motivation i deltagarnas ledarskap och ett bredare nätverk.

Kursledare:
Kjellåke Fyrgård, High Performance Solutions, medlärare Patrik Calén, Plåt & Ventföretagen.
Deltagare: André Modig,
 Armando Isaac,
 Danijel Ilin,
 Henrik Persson,
 Jarno Kinnunen, Jonathan Jakobsson, Kristian Crespo-Berglund, Mikael Bengtsson, Rocco Biasi och Sara Kentsdotter.
Tid: Sex gemensamma tillfällen för ledarutbildning. Mellan november 2018 och mars 2019.
Delmoment med olika teman: effektiv kommunikation, resultatorienterat ledarskap, presentationsteknik, beslutsprocesser, invändningshantering – ”verbal judo” och diplomering.

Som ett led i examinationen gör deltagarna en kort presentation inför förbundsstyrelsen om hur de har uppfattat kursen och sin egen utveckling underBoende och resa till kurstillfällena betalas av deltagaren, Plåt & Ventföretagen bjuder på kursavgifterna.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!