Här rustas unga ledare för framtiden

Insikter, utveckling och bredare nätverk. I somras examinerades den andra kullen ”elever” i Framtidsgruppen. David Andersson från Hägnens plåtslageri och Linus Eriksson från Skeppshults plåt är två av dem. Båda tycker att de har stor nytta av sina nyvunna kunskaper.

Ända sedan nystarten av Framtidsgruppen 2018 har intresset varit stort för denna ledarskapsutbildning som riktar sig till unga företagsledare och delägare inom plåtslageri- och ventilationsbranschen. I juni var det dags för den tredje kullen ”elever” att ta emot sina diplom efter avslutad kurs. David Andersson från Hägnens plåtslageri och Linus Eriksson från Skeppshults plåt är två av de nöjda deltagarna.

– Det var en riktigt bra utbildning, faktiskt ännu bättre än vad jag hade räknat med. Jag känner att jag har utvecklats som ledare efter kursen och blivit bättre på allt från att delegera uppgifter till att involvera personalen mer i driften, säger David Andersson som äger Hägnens plåtslageri AB i Jönköping där han har åtta anställda.

David får medhåll av kurskamraten Linus Eriksson, som driver Skeppshults plåt AB i Smålandsstenar tillsammans med sin pappa Dennis Eriksson och har fem anställda.
– Utbildningen har gjort att jag förstår både mig själv och andra människor bättre. Jag tycker att jag har blivit mer uppmärksam på mitt eget och andras beteende och tänker mer på att jag ibland kan behöva anpassa mig för att bli bättre på att kommunicera, säger han och tillägger:

Bättre på att hantera kunder och personal

– Efter kursen har jag även blivit lite skickligare på hantera kunder och personal. Faktum är att jag kan se att kursen har bidragit till att vi både har fått nöjdare kunder, nya jobb och att personalen trivs bättre.

Linus säger att han, efter varje kurstillfälle, hade sina nya insikter i bakhuvudet och jobbade med dem i vardagen, mer eller mindre omedvetet.
Framtidsgruppen ses vid sex olika tillfällen under ett drygt halvår. Alla tillfällen har olika tema och innehåller moment som effektiv kommunikation, resultatorienterat ledarskap, beslutsprocesser och invändningshantering. En annan viktig del är presentationsteknik och vid det sista tillfället, när diplomeringen sker, får alla deltagare hålla ett kort anförande kring hur de har uppfattat kursen och sin egen utveckling under den. Denna presentation hålls inför Förbundsstyrelsen som ett led i examinationen.
– Jag har inte haft så stora problem med att prata inför folk tidigare, men visst var det helt klart bra att få lära sig mer om vad man ska tänka på för att bli bättre på det, säger David Andersson.

Resulterat i en del ändrade rutiner

Linus Eriksson tyckte att presentationsdelen var både utmanande och rolig på samma gång.
– Vi höll ju presentationer vid flera tillfällen och i början var det nervöst, men ju mer vi lärde oss desto bättre gick det. Vid sista tillfället var det nästan lite kul!

Hos Hägnens plåtslageri har kursen resulterat i en del ändrade rutiner.
– Numera har vi fler personalmöten – ett i månaden – så att alla medarbetare har koll på vad som händer och är med i processen. Visst hade vi möten innan också, men då föll det mellan stolarna ibland. Det gör det inte längre, säger David Andersson och tillägger med ett skratt:

”Om jag blir stressad och faller tillbaks i gamla mönster händer det att mina medarbetare säger till mig att jag ska gå om kursen!”

Både David och Linus tycker också att nätverkandet har varit ett stort plus med kursen.
– Det är jättebra att kunna byta erfarenheter med andra som är i liknande situationer. Att kunna prata med dem och diskutera vad som funkar både bra och dåligt i vardagen. Det är mycket värt, säger Linus Eriksson och tillägger att han rekommenderar alla unga personer i ledande position att gå Framtidsgruppens ledarskapsutbildning.

 

Foto: Patrik Calén

Framtidsgruppen – Personlig utveckling & Ledarskap
Plåt & Ventföretagens Framtidsgrupp riktar sig till företagsledare och delägare inom plåtslageri eller ventilation som driver eller är anställd på ett av förbundets medlemsföretag.  Det är en praktiskt inriktad ledarskapsutbildning som bygger på deltagarnas egna förutsättningar och exempel från arbetsvardagen. Syftet med nätverket är att bidra till medlemmarnas kompetensutveckling, ge inspiration och motivation i deltagarnas ledarskap och ett bredare nätverk. Gruppen samlas vid sex gemensamma tillfällen och nästa gång genomförs utbildningen i Stockholm.

Läs mer på pvforetagen.se

Kursdatum vintern och våren 2021
10 februari
17 mars
14 april
12 maj
2 juni – Diplomering

Intresseanmälan görs till:
Patrik Calén, Plåt & Ventföretagen
E-post: patrik.calen@pvforetagen.se
Telefon: 031-62 94 25

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!