Härlig stämning på årets ordförandekonferens!

Med ordförandekonferensen på Rosersbergs slott fick vi en fantastiskt bra start på hösten. När jag träffar alla våra ordföringar från vårt avlånga land förstår jag att vi tillsammans har den kraft som behövs för att skapa ett starkt modernt förbund. Tillsammans under de två dagarna på slottet diskuterade, vässade och enades vi om förbundets mål för 2019 för ökad medlemsnytta och status för vår bransch, nedan följer några av de mål som antogs.

• Utökad marknadsföring och evenemang inom ventilationsområdet, bland annat med leverantörer.
• Opinion: En opinionsbildande aktivitet per månad (artikel, insändare eller debattartikel).
• Kursverksamheten skall göras mer tillgänglig (se över kurspriser, lägre antal deltagare ska accepteras)
• Auktorisation: 50 nya företag auktoriserade och fortsatt aktivt arbete mot beställare med mål att få in i beställarkraven i kravspecifikationen.
• Konkurrens på lika villkor – kontrollrutiner och information till medlemmar och intressenter införda.
• Framtidsgruppen: Fyra nätverksträffar och slopat 40 års-krav.
• Lansera ”Nya PV Entreprenad” och utveckla kopplingar till PV Kalkyl Byggplåt och PV Kalkyl Ventilation.

När det gäller uppföljningen av exempelvis kongressbeslutet – kontroll av medlemsföretags efterföljande av stadgar har förbundet nu med beslut från styrelsen och bifall från årets ordförandekonferens gått från ord till handling.

Följande gäller vid:

• Brott mot kollektivavtalet eller arbetsrättslig lagstiftning
– Varningsbrev efter sammanvägd analys av juridikavdelningen
– Fortsatt problem leder till uteslutning efter beslut av Plåt & Ventföretagens förbundsstyrelse.

• Brister avseende inbetalning av skatter, avgifter, arbetsgivaravgifter, saknad F-skatt med mera.
– Varningsbrev grundat på sammanvägd analys från Bisnode. Möjlighet till svarsbrev.
– Fortsatt problem leder till uteslutning efter beslut av förbundsstyrelsen

En av de största utmaningarna framåt är att få fler medlemsföretag att bli auktoriserade. Jag är övertygad om att auktorisationen kommer att höja statusen i branschen. Medlemsföretagen kan genom auktorisationen bevisa att de har ett kvalitetssäkrat sätt att arbeta vilket ger en större tydlighet gentemot kund och förhoppningsvis en ökad lönsamhet för det egna företaget och på sikt även för branschen.
Den viktigaste frågan och den absolut största utmaningen för våra medlemsföretag som kom upp på ordförandekonferensen var att hitta nyamedarbetare med rätt kompetens – ja, att hitta nya medarbetare över huvud taget är mycket svårt i plåt- och ventilationsbranschen.

Slutligen vill jag tacka alla som deltog på ordförandekonferensen på Rosersbergs slott. Nu ska vi tillsammans berätta för våra lokalföreningar och medlemmar om vilka mål som vi där antog tillsammans.

Tillsammans skapar vi ett starkt och modernt förbund för våra medlemmar!

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!