Helt återbrukad monter

På Nordbygg-mässan deltar Svensk Byggtjänst i en monter gjord helt av återanvända byggvaror och inredningsdetaljer. 625 kilo CO2e sparades enligt den klimatberäkning som gjorts. Återbruksmontern är designad för dekonstruktion och kommer efter mässan att återanvändas.

40 procent av allt avfall som genereras i Sverige kommer enligt Boverket från byggsektorn.

– Svensk Byggtjänsts centrala uppdrag är att med kunskap bidra till ett hållbart byggande, säger Cecilia Arwin, marknadschef på Svensk Byggtjänst. Mässor är resurskrävande och att delta med en traditionell monter kändes därför inte rätt. Lösningen blev en monter som är gjord helt av material som kunde ha klassats som avfall.

Träprodukterna kommer från tillfälliga idrottsevenemang. I stället för att klassa materialet som avfall efter eventens nedmontering har det ansetts ha hög kvalité och återbrukspotential. Målarfärg kommer från spill. Växterna i montern är återanvända från kontor som bytt ut växter och blivit ”räddade”/återbrukade av uthyraren.

– Genom att arbeta i en byggprocess för återbruk i miniatyr har vi samlat på oss lärdomar och insikter om de hinder som är relevanta även för återbruksprojekt i verklig skala, säger Lina Harbom Hedberg, ansvarig för Svensk Byggtjänsts medverkan på Nordbygg.

För att översätta återbruksarbetet till penningvärde användes den så kallade ”skuggkostnaden”, vilket betyder att varje kilo CO2e kostar samhället i stort 8 kronor. För montern blir det cirka 5000 svenska kronor och 625 kilo CO2e i besparing.

Ambitionen är att montern ska leva vidare hos en ny ägare i någon form efter mässan. Det arbetet är påbörjat men slutdestinationen är inte klar.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!