Hjärna, hjärta och lungor i guld

Ett guldfärgat teknikutrymme? Absolut. Plåt & Ventföretagens medlemsföretag IEAB ville markera ventilationens viktiga roll och projekterade därför ett teknikutrymme i guld och rött.

När elföretaget Elpågarna i Malmö letade nya lokaler blev IEAB kontaktad. IEAB hade nämligen en obebyggd, ledig tomt på sin fastighet. Hamid Karimi, som är vd för IEAB, tog sig an utmaningen att bygga nytt åt Elpågarna och blev med ens både byggherre och totalentreprenör för en 1 400 kvadratmeter stor byggnad. Här skulle kontor, lager, verkstad och omklädningsrum få plats – och så klart ett teknikrum.

– Teknikrummet är hjärnan, hjärtat och lungorna i huset och jag fick äntligen chans att sätta teknikrummet i centrum, säger Hamid.

Men hur skulle han göra för att öka fokuset på teknikutrymmet – detta utrymme som ofta ses som ett nödvändigt ont, eftersom det inte går att använda till något annan inom verksamheten eller att hyra ut?

– Ventilationslösningar består ju av en hel del plåt. Så kom jag att tänka på att den dyraste metallen vi människor känner till är guld. Vi måste ju förgylla branschen – det är ont om bra ventilationsmontörer. Det röda inslaget i rummet ska symbolisera hjärtat i huset och kärleken till ventilation, säger han.

Hamid kommer ursprungligen från Iran och landade som ensamkommande flykting i Sverige på åttiotalet. Han har dessutom rest mycket i andra länder och vet att guld ofta används som utsmyckning, för att det glänser vackert och drar till sig uppmärksamhet.

– Ett företag i Qatar trodde att vi hade använt äkta guld, haha. Men det är en noga utvald lackering i en guldnyans som vi jobbade länge med att få fram. RAL-systemet innehöll inte det vi letade efter, utan vi fick testa oss fram genom kulörer och glanstal.

Det röda inslaget i rummet ska symbolisera hjärtat i huset och kärleken till ventilation.

Tid men inte pengar

Utförandet i guld blev inte dyrare än att lacka med en annan kulör, däremot gick det mycket tid och engagemang för att allt skulle bli som tänkt. Men det har han ingenting emot, säger Hamid.

– Jag tänker alltid utanför boxen och tycker om att jobba; man kan säga att jag är gift med jobbet. Vi har mer än nog att göra, det är inte det, men jag ville göra något som gynnar hela branschen, väcka tanken att teknikrummet är väldigt viktigt. Kanske är det lilla vi har gjort ett bidrag som leder till att fler gör något som sticker ut, så att hela branschen växer.

IEAB hade emellertid inte räknat med all den uppmärksamhet som teknikutrymmet har genererat.

– Vi har fått väldigt mycket uppskattning från hela landet. Rummet har öppnat många nya tankar, fört till debatt och gett nya kontakter på olika sätt. Vi har blivit inbjudna till seminarier och andra evenemang, berättar han.

Redan vid ritbordet ville IEAB bygga en flexibel, produktionsvänlig anläggning utan svårmonterade komponenter. Allt är genomtänkt in i minsta detalj – från kanalernas dimension till mängden isolering.

– Ritbordet är toppen av pyramiden, från vilken allt rinner ner, ända till slutmontering. Alla steg är viktiga, betonar Hamid.

Om planlösningen skulle behöva ändras är det enkelt att anpassa ventilationen tack vare ringmatning. Även låg energiförbrukning var i fokus när huset projekterades. Tack vare en genomtänkt ventilationslösning har byggnaden ett utmärkt inneklimat, samtidigt som energiförbrukningen är mycket låg.

– Hela branschen är fortfarande ganska traditionell. Vi borde få in mer nytt, fler yngre och fler tjejer och fler idéer, säger Hamid.

Ledstjärnor i guldramar

På väggarna i konferensrummet sitter ett antal citat, inramade i – guldramar, vad annars? Innebörden i citaten genomsyrar hela verksamheten och här går det bland annat att läsa ”Av dåligt järn går det inte att göra ett skarpt svärd” och ”Eld kan man gömma, men vad göra med röken”.

– Med andra ord: dåliga material och dåligt utförda jobb hinner ifatt en, förklarar Hamid.

Andra citat är ”Livet är som ett bankkonto, det går inte att bara ta ut utan att sätta in” och ”Den som vill göra verklighet av sina drömmar måste vara vaken”.

Hamid gick på Energiprogrammet i Hässleholm och läste vidare till högskoleingenjör, med inriktning på maskinteknik och energi. Han kompletterade med ytterligare utbildningar inom energiområdet och startade efterhand IEAB med en dröm att göra saker annorlunda.

– Hela branschen är fortfarande ganska traditionell. Vi borde få in mer nytt, fler yngre och fler tjejer och fler idéer, säger han.

– Jag motiveras av att jag gör något som är kul och viktigt. När man driver ett företag som går bra har man möjlighet att påverka både branschen och samhället. Även de små insatserna räknas, säger han och syftar bland annat på den informella ventilationsskola han driver på kvällar och helger.

Den dyraste metallen vi människor känner till är guld. Vi måste ju förgylla branschen – det är ont om bra ventilationsmontörer, säger Hamid

Kunskap kan försvinna ut

– Det är synd att så många nyanlända i Sverige inte ens hittar en lärlingsplats. Det är viktigt att också den gruppen får jobb, lär sig svenska, blir produktiva skattebetalare och kan köpa en egen lägenhet. Därför har jag tagit in några som, till exempel, har hoppat av gymnasiet och kör en slags skola för dem. De flesta har fått anställning med avtalsenlig lön, det är kul!

Han menar att branschen riskerar att till slut tappa all kunskap, om den inte satsar mer på att använda inhemsk arbetskraft.

– Tillfällig arbetskraft utifrån behövs i dagsläget men målet måste ändå vara att bli självförsörjande med arbetskraft. På det här sättet känner jag att jag tar mitt ansvar som entreprenör. Det ger mycket tillbaka att hjälpa andra och jag bidrar på mitt eget lilla sätt.

Medarbetarna på IEAB spänner över ett brett fält av yrkesgrupper. Dialogen mellan kollegorna är tät och samarbetet gott, säger Hamid som menar att IEAB:s interna styrka är ett gott arbetsklimat, eftersom ett gott arbetsklimat skapar både trivsel och ökad effektivitet.

Framtiden ser grön ut

Hamid ser grönt ljus för hela ventilationsbranschen. Han märker i kontakten med kunder att medvetenheten kring ventilation har ökat, i allt från luftkvalitet och energiförbrukning till inomhustemperatur.

– Den nya trenden är att fler och fler tänker på temperaturen; ingen bygger nytt idag utan kyla. När det gäller design ser jag inga trender förutom att alla projekt vill minska storleken på teknikutrymmet.

IEAB rekryterar nu för flera olika poster inom företaget samtidigt som de satsar på marknadsföring, bland annat med en informationsfilm om luft inomhus.

– Ett teknikrum är till för att inneklimatet ska vara bra. Vi andas runt trettio kilo luft om dagen, eller tjugofem tusen liter luft om dagen. Sitter du i ett dåligt ventilerat rum andas du ju in någon annans luft efter ett tag. Framförallt nu i coronatider är det jätteviktigt med ren, frisk luft. Vi har den ökande medvetenheten om betydelsen av ren luft och energieffektivitet med oss på tåget och guldtrenden kommer att följa med oss hela vägen.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Emil Malmborg
Publicerad: 2020-12-20
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #12.2020)

 

IEAB
Malmöbaserat företag som erbjuder heltäckande specialkompetens inom ventilation. Grundades 2013. Uppdragen omfattar design, projektering, styr och regler, installation och service inom både nyproduktion och befintliga byggnader i hela Skåne. Kundbasen är stora och medelstora byggbolag och fastighetsbolag. Tjugotvå anställda inom yrkesgrupperna montörer, injusterare, utredare, konstruktörer och projektledare. Kvalitet, engagemang och miljötänkande är ledorden, med kunderna som första prioritet. Färgerna i logotypen – blå, grön och röd står för frisk luft, miljö och varm luft.

Hamid Karimi
Bor i en lägenhet på Ön, en konstgjord halvö med Öresundsbron och Köpenhamn som utsikt över sundet. Har en son på 19 år som snart tar studenten från ekonomiprogrammet. Intresserad av världshistoria, politik, flygplan och resor till varmare breddgrader.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!