”Hos oss ska kunderna hitta allt de behöver”

Bevegos verksamhet har vuxit kraftigt sedan företaget startades 1994. Idag finns det 33 filialer runt om i Sverige, för att kunna serva kunder från söder till norr med kompletta leveranser.

Thomas Bengtsson, affärsområdeschef Ventilation på Bevego.

Grossisten Bevego jobbar inom tre affärsområden: byggplåt, ventilation och teknisk isolering.
– Vi har ett komplett sortiment för byggnadsplåtslagare, ventilationsmontörer och isolerare. Nu har vi dessutom förädlat vissa produkter och börjat producera dem själva, framförallt inom plåt och ventilationskanaler, säger Thomas Bengtsson, affärsområdeschef Ventilation på Bevego.
När det gäller ventilation har Bevego två försäljningssegment – kanalsystem för ventilation samt tekniska produkter som erbjuds tillsammans med kanalerna.
– Här samarbetar vi med en rad olika tillverkare inom till exempel fläktar och luftdon. Vi har utvalda partnerleverantör inom varje produktsegment. Samtidigt handlar det om att hela tiden utveckla produktsortimentet, säger han.
Bevego har så kallade steel center där företaget förädlar byggnadsplåt, plus fyra ventcenter där det tillverkas ventilationskanaler. De cirkulära kanalsystemen är standardprodukter som lagerförs i flera olika dimensioner medan rektangulära kanaler görs på beställning.
– Den typen av kanaler är kundunika och variablerna många fler. Vi har jobbat hårt de senaste åren för att få bättre prestanda på produkten och har idag ett av marknadens tätaste system, säger Thomas.

Vill tillföra något extra
Försäljningen av tekniska produkter ökar stadigt, men direktförsäljningen dominerar fortsatt, precis som den har gjort historiskt.
– Därför behöver vi, och vill, tillföra något utöver själva leveransen. Det är här kompetens genom produktutbildning och specialisering hos trettiotre filialer kommer in. Utöver det försöker vi hitta samarbeten med våra leverantörer och tillverkare som stärker kompetensen. Bevegos kunder ska alltid känna att de har någon att prata ventilation med, säger han.
Bevego startades 1994 i Alingsås av fyra privata huvudägare och ett flertal delägare. Antalet filialer var då sju, men 2002 köptes Bevego upp av Dahl som sedan köptes av koncernen Saint-Gobain i Paris. Uppköpet ledde till ett antal förvärv av lokala grossister i Sverige och därefter öppnade Bevego flera egna filialer. Thomas Bengtsson har varit en del av företaget och processerna de senaste tio åren och har stor tro på framtiden för ventilationsbranschen.
– Jag ser positivt på framtiden för ventilation, detta är en framtidsbransch. En allmänt ökad medvetenhet om energi och miljö och skärpta krav på energianvändning skapar intresse kring energismarta lösningar. Med tanke på hur mycket tid vi tillbringar inomhus växer även intresset för bra inomhusklimat, säger Thomas och fortsätter:
– Bevegos mål är att fortsätta tillföra mervärde, så att våra kunder känner sig trygga i att använda oss. Grossistens roll är inte längre ifrågasatt, utan trenden går mot att vi säljer mer av tekniska produkter i takt med att kraven på kortare ledtider, logistikoptimering och kompletta leveranser ökar.

Delegerad linjeorganisation
Strukturmässigt har organisationen sett likadan ut sedan 1994. Den är uppbyggd som en linjeorganisation, uppdelad i sex regioner med regionchefer. Ledningen har valt att delegera ansvaret på tre affärsområdeschefer, varav Thomas alltså är affärsområdeschef för ventilation.
– Utöver försäljningen ansvarar jag även ytterst för vårt produktsortiment och våra leverantörsavtal. Vi affärsområdeschefer jobbar också mycket med att öka kompetensen internt. Genom att bygga upp kunskapen internt hoppas vi öka våra möjligheter att bli en mer värdefull resurs för våra kunder.
Målet är alltså att kunderna ska hitta allt de behöver hos Bevego för plåtuppdraget eller ventilationsinstallationen och inte behöva komplettera med någon annan leverantör. Detta ska uppnås med engagemang, enkelhet och tillsammans med kunder och leverantörer.
– Med risk för att låta tjatig upprepar jag att kompetens, produkter, tillgänglighet och specialisering är det Bevego står för, säger Thomas.
För att öka medvetenheten runt det viktiga inomhusklimatet och verka för att branschen växer sitter Bevego med i branschorganisationen Svensk Ventilation.
– Vi pratar mycket om att få ut budskapet om energieffektiva ventilationssystem som är bra för inomhusmiljön. Det är ett medvetet val att sälja produkter med bra prestanda, säger han.

Personliga möten och digitala rum
Han upplever en generellt bra dialog med både ventilationsmontörer och plåtslagare.
– I normala fall arrangerar vi många minimässor på våra filialer runt om i Sverige. Där har vi med ett tiotal utvalda partnerleverantörer och inbjudningar går ut till Plåt & Ventföretagens medlemmar. Sådana lokala arrangemang är väldigt populära.
Det personliga mötet med kunderna gick i stå när Covid-19 pandemin slog till, vilket ledde till att Bevego startade digitala produktutbildningar. Dessa har hållits en gång i veckan med två tillfällen varje dag och varit mycket uppskattade, enligt Thomas.
– Jag tror att omställningen till parallella spår – som digitala möten – är här för att stanna. Många är intresserade av att ta till sig kunskap digitalt, det är både kostnads- och tidseffektivt. Så det tror vi på, som ett sätt att fortsätta överföra kompetens och specialisering.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Jesper Fornell
Publicerad: 2020-10-22
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #9.2020)

 

Fakta Bevego
• Bevego har cirka 400 anställda.
• Huvudkontoret ligger fortfarande i Alingsås.
• Kunderna är installatörer och montörer från mindre och medelstora företag.
• Några kunder är rikstäckande.
• Bevego omsatte förra året över två miljarder kronor, varav 50 procent kan hänföras till affärsområdet byggplåt, 30 procent till ventilation och 20 till teknisk isolering.

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!