Hur kan vi vårda och utveckla befintliga resurser genom återbruk?

Att vara företagare och leda i en turbulent tid handlar om att kunna se bortom det kaotiska nuet och förbereda sig för vad som kan hända härnäst. Det skapar normalt sett lugn och ger möjlighet att kunna ingjuta mod och hopp i den egna organisationen.

Att vara företagare och leda i en turbulent tid handlar om att kunna se bortom det kaotiska nuet och förbereda sig för vad som kan hända härnäst. Det skapar normalt sett lugn och ger möjlighet att kunna ingjuta mod och hopp i den egna organisationen.

Men det är inte lätt när vi lever i en mycket orolig tid med både krig och skenande kostnader. Det som vi alltid tagit för givet är inte längre lika självklart. Alla våra omkostnader stiger, exempelvis har matpriserna inte stigit så mycket som nu sedan 1950-talet enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Likadant är det med SCB:s mätning av byggkostnadsindex för flerbostadshus som har stigit kraftigt de senaste åren och fortsatte 2022 upp till den högsta årstakten sedan september 1974.

Det krävs mod för långsiktighet

Risken när vår omvärld präglas av osäkerhet är att vi alla, inklusive våra politiker, ordinerar fel medicin och sätter in kortsiktiga åtgärder som endast dämpar effekter och symtom. Men det som verkligen behövs nu är förmågan att tänka långsiktigt. Att se utmaningar utifrån ett mer övergripande systemperspektiv. Det krävs mod att stå emot det kortsiktiga och i stället fokusera på vad som långsiktigt kan skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle, en bättre fungerande marknad och att göra det som skapar trygghet och framåtanda i tider av osäkerhet och oro.

I tider som dessa är det inte bara viktigt att krishantera utan också att tänka framåt. Att skapa förutsättningar för att ställa om beroende på vad som händer i vår omvärld är helt centralt. Att investera ännu mer tid i planering, utveckling och tidiga skeden innan kostnader drar i väg kan ses som uppenbart och självklart. Men också att omvärdera tidigare arbetssätt, att söka ännu mer hållbara lösningar och att hitta rutiner för att ställa om när förutsättningar förändras. Vi kommer i allt högre grad att behöva vårda och utveckla våra befintliga resurser.

Återbruk och nya tankesätt

Ett sätt att vårda befintliga resurser är återbruk. Ett ämne som diskuterades livligt på det senaste mötet i Svensk Byggplåt och som också har varit arbetstema för vårt nordiska samarbete i projektet Nordic Waste.

Byggbranschen står i dag för cirka en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att Sverige ska kunna uppnå uppsatta klimatmål behöver vi i byggbranschen genomföra konkreta förändringar för att bidra till ett mer cirkulärt samhälle. En av dessa förändringar är att börja använda återbrukat material.

Det lättaste sättet att återbruka är när en komponent återanvänds i så ursprungligt skick som möjligt, exempelvis stålbalkar, ventilationskanaler eller tegelsten. Ett annat exempel är att till största delen välja återvunnen plåt för att klä tak och fasader. Ett konkret exempel är Skanskas bostadsprojekt Kvarteret Dockan i Göteborg där White arkitekter valde 93 procent återvunnen aluminium.

För att lyckas vända branschen till att bli mer hållbar behöver fler aktörer utveckla nya tankesätt. Redan i dag har det tillkommit nya roller i byggbranschen, som hållbarhetsexperter och återbrukskonsulter. Naturligtvis finns det frågeställningar som måste lösas såsom vem som tar kostnaderna, garantier med mera.

Generationsskifte

Jag är övertygad om att när vi nu står inför ett generationsskifte i byggbranschen kommer det att skapas många nya arbets- och affärsmöjligheter. Nya människor och nya roller kommer att bidra till nya tankar och nya synsätt som kommer att gynna och påskynda omställningen och främja en ekonomisk tillväxt på ett grönt och hållbart sätt.

På sidorna 24–29 kan du läsa om hur Christer Nyström kämpar för att få in fler kvinnor i byggbranschen. Ett mycket bra initiativ som bidrar till att vi slår hål på en massa fördomar om vad tjejer respektive killar kan och förväntas göra. Samtidigt visar vi att vår bransch bidrar till ett mer jämställt samhälle och en modernare syn på killars och tjejers lika möjligheter till bra och spännande arbeten när Sverige ska ställa om.

Jag vill än en gång betona hur viktigt arbetet ute i våra regioner och lokalföreningar är. Det är där som demokratin och medlemsnyttan startar!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!