Hur skapar vi nya affärsmodeller för återbruk av byggmaterial?

Representanter från Plåt & Ventföretagen kommer att finnas på plats under årets upplaga av Almedalsveckan, för att där föra ut budskapet om vad förbundets medlemsföretag kan bidra med när vi ska fortsätta att bygga vidare på Sverige. Torsdagen den 29 juni klockan 15, kommer Plåt & Ventföretagen, tillsammans med Svensk Byggplåt, även att arrangera ett panelsamtal om återbruk av byggmaterial, och då med fokus på byggplåt.

– Byggplåten har hög återbrukspotential och mycket att bidra med i det hållbara samhällsbyggandet. Ett material som är en viktig pusselbit i arbetet med att göra byggbranschen mer cirkulär och samtidigt minska branschens koldioxidutsläpp. Vi arbetar därför långsiktigt och konsekvent med att öka andelen återbrukad plåt i såväl nybyggnationer som i renoveringsprojekt, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen och ordförande i Svensk Byggplåt.

Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen och ordförande i Svensk Byggplåt.

– Redan i dag är byggplåten ett eftertraktat byggmaterial ur ett livscykelperspektiv, men samtidigt saknas det ett standardiseringssystem för återbruk. Därför måste nästa steg för oss i byggplåtbranschen vara att få ihop processerna så att utbud och efterfrågan matchas, fortsätter Johan Lindström.

Under panelsamtalet kommer också skriften ”Så kan plåtspillet minskas – cirkulär ekonomi i praktiken” att lanseras. Handboken är resultatet av ett nordiskt projekt som har pågått i två år och målgruppen är plåtslagerier i synnerhet och arkitekter, byggherrar och andra hantverksföretag, i allmänhet.

Panelsamtalet leds av moderatorn Antoni Lacinai och du kan läsa mer om det i Almedalsprogrammet.

Hjärtligt välkomna!

Under panelsamtalet kommer också skriften ”Så kan plåtspillet minskas – cirkulär ekonomi i praktiken” att lanseras.

FAKTA
VAD:
Seminariet och panelsamtalet ”Hur skapar vi nya affärsmodeller för återbruk av byggmaterial?”.
DAG: Torsdag 29 juni 2023
TID: 15:00 – 15:25
VAR: Samhällsbyggararenan, Donnersgatan 6, Visby.

MEDVERKANDE
Johan Lindström, vd/ordförande, Plåt & Ventföretagen/Svensk Byggplåt,
Elise Grosse, hållbarhetschef, Sweco Architects,
Kari Koskinen, regionchef Sverige & Finland, Rheinzink,
Petra Jenning, arkitekt SAR/MSA, Fojab

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!