Instruktionsfilmer med svåra veck och falsningar höjer nivån

Falsning och upptagning av fjärilsveck, falsning av svängfals och tvärgående rörfals. Det är några exempel på moment inom plåtslageriarbetet som kan vara lite extra svåra att få till. Beskrivande Youtubeklipp gör nu att eleverna på Plåt & Ventbyråns Branschskola lyckas mycket bättre.

Byggnadsplåtslageri är ett av få riktiga hantverk och som kräver att eleven får se, klämma känna och göra. Trots tydliga illustrationer och genomgång med lärare, uppmärksammade Plåt & Ventbyråns Branschskola att eleverna ofta fastnade vid vissa moment. För att underlätta för både elever och lärare spelade man därför in korta instruktionsfilmer som förklarar de enskilda momenten i detalj, steg för steg.

På Plåt & Ventbyråns Branschskola har filmerna testkörts ett tag via QR-koder och en stor tv-skärm i verkstaden där eleverna har kunnat titta på klippen om och om igen. Resultatet är mycket positivt.

– Vi har sett att våra elever lär sig bäst via visuella läromedel och många behöver titta på instruktionerna upprepade gånger. Det direkta resultatet är att de har fått bättre förståelse för momenten och att kvaliteten på arbetet har blivit högre, berättar Magnus Karlqvist, lärare i byggnadsplåtslageri på Plåt & Ventbyråns Branschskola.

Planen är att senare i vår spela in liknande material anpassat till utbildningen av ventilationsmontörer.

Dela med sig av framgången

Den här framgången vill skolan dela med sig av och har nu publicerat instruktionsfilmerna på Plåt & Ventbyråns Youtubekanal så att både skolor och företag ska ha tillgång till materialet.

– Lärare ute i landet efterfrågar ofta mer undervisningsmaterial med hög kvalitet. Dessa filmer har vi sett fungerar och de sparar dessutom tid för en lärare med många elever, säger Kaveh Nowroozi, projektledare på Plåt & Ventbyrån.

Ventilationsmaterial på gång

När Plåt & Ventyrån arbetar med läromedel är ett viktigt mål att kunna erbjuda så många inlärningssätt som möjligt och att göra mer av det som fungerar bäst. Planen är därför att senare i vår spela in liknande material anpassat till utbildningen av ventilationsmontörer.

– Vi tittar just nu på vad som ska spelas in rörande ventilation och tar gärna emot önskemål på extra svåra moment, säger Kaveh.

Samtliga filmer kommer framöver att integreras i de digitala läromedlen Frisk Luft och Optimala Skal.

Momenten som hittills finns presenterade på Youtube
• Upptagning av fjärilsveck • Falsning av fjärilsveck • Tvärgående rörfals, maskinell upptagning av högfals • Tvärgående rörfals, upptagning av lågfals • Tvärgående rörfals, falsning • ängsgående rörfals, Falsning svängfals

Tipsa Plåt & Ventbyrån
För tips på moment till instruktionsfilmer för byggnadsplåtslageri eller ventilationsmontering, skicka ett mejl till hej@platventbyran.se.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!