Internationellt samarbetet för en hållbar och välmående framtid

Den senaste månaden har varit en hektisk och givande period, fylld med resor och uppdrag som har gett nya insikter och möjligheter till påverkan. Det hela inleddes med det nordiska mötet i Reykjavik, där vi fördjupade oss i de nordiska ländernas ekonomiska situationer med hänsyn till det rådande konjunkturläget. Diskussionerna var både givande och tankeväckande och vi insåg än en gång vikten av att samarbeta över nationsgränserna för att lära av varandras erfarenheter.

Ett av de viktigaste ämnena på mötet var uppföljningen av projektet Nordic Waste. Här poängterades det starkt att vi måste få arkitekter och andra aktörer inom byggbranschen att förstå att vi har den expertis som krävs för att demontera och återanvända befintligt material i nya projekt. Genom att maximera återanvändningen av material kan vi minska vår klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. Det är en insikt som måste spridas och omsättas i praktiken.

Därefter bar det av till Bryssel, den 6–8 september, där jag deltog i SME-kommitténs internat. Dagarna var intensiva och innehöll bland annat möten med EU-kommissionärer, EU-parlamentariker och representanter från BusinessEurope. Syftet var att förstå hur vi som små och medelstora företag kan påverka det viktiga arbetet som pågår inom EU.

Djupare förståelse

Att vara en del av dessa diskussioner och möten gav mig en djupare förståelse för den europeiska politiska processen och vilka möjligheter som vi har som företagare att påverka beslutsfattande som direkt påverkar oss. Det är avgörande att vi som SME-företagare aktivt engagerar oss och tar tillvara dessa tillfällen att framföra våra åsikter och behov gentemot beslutsfattarna.

Den 13 september deltog jag på Näringslivets skattedelegation, NSD, för ett viktigt möte där flera centrala frågor diskuterades. NSD har som mål att främja ett skattesystem som bidrar till ökad tillväxt och stärker Sveriges position i välståndsligan. Dessutom strävar man efter att skapa ett internationellt anpassat skattesystem som inte hindrar den fria rörligheten inom EU. NSD har därmed en viktig roll att spela i att säkerställa att Sverige fortsätter att utvecklas ekonomiskt och kan möta de utmaningar som den osäkra omvärlden innebär. En sund och anpassad skattepolitik är en grundläggande komponent för att säkra vår nations ekonomiska stabilitet och välfärd.

Nya Teknikhandboken

Jag vill också passa på att lyfta fram den nylanserade Teknikhandboken som har genomgått en behövlig uppgradering. Detta initiativ, grundat av Plåt & Ventföretagen, har visat sig vara en ovärderlig resurs för en mängd yrkesgrupper och jag vill nu slå ett extra slag för dess betydelse, läs mer på sidan 10.

Tyvärr krockade Euroskills i Gdansk med mitt besök i Bryssel, vilket gjorde det omöjligt för mig att besöka och heja fram vår deltagare. Jag vill ändå passa på att rikta ett stort tack till alla som möjliggjorde vårt deltagande i tävlingen. Ett särskilt stort grattis till Olle Spetz som nådde en hedersam femte plats, läs reportaget om Euroskills på sidorna 12–13.

Sammanfattningsvis har den senaste månaden varit en intensiv, givande och lärorik period med resor och uppdrag. Jag har haft möjligheten att diskutera ekonomiska utmaningar och hållbarhetsfrågor på regional och internationell nivå. Det är tydligt att samarbete och engagemang är nyckeln till att påverka positiva förändringar och främja våra intressen som företagare. Nu gäller det för oss att omsätta de insikter som vi har fått i praktiken och fortsätta arbeta mot en mer hållbar och välmående framtid för oss alla.

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!