ISO-certifiering från start till mål

Huvudsyftet med Plåt & Ventakademin är att vidareutbilda och förbereda företag och medarbetare för framtiden. Senast ut i raden av kurser som ingår i utbildningspaketet är ”Hållbart företagande”, som gör att ett företag efter avslutad kurs, kan söka sin ISO-certifiering.

Patrik Calén

– ”Hållbart företagande”, handlar om att lägga en grund så att företaget kan genomgå miljörevisionen ISO 14001 samt ISO 45001, för arbetsmiljö. Pedagogiken och upplägget är detsamma som i ”Lönsamt företagande”, det vill säga att varje företag går igenom vad som är bra och mindre bra hos dem, men nu med hållbarhetsglasögonen på. Miljöutredningen är sedan grunden för en handlingsplan som i sin tur ska leda vidare till miljörevisionen, säger Patrik Calén, ansvarig för Plåt & Ventakademin.

Enligt Patrik finns det många fördelar för ett företag som går igenom hela Plåt & Ventakademin och avslutar med ”Hållbart företagande”. Inte minst för att det är ett viktigt steg i att rusta inför framtiden, men också för att företagaren och personalen då står förberedd inför alla miljökrav. En annan aspekt är att ett företag som har en plan för sin arbetsmiljö och hållbarhetsarbetet, blir mer attraktiv som arbetsgivare för både personal och kunder.

Vägen till certifiering är inte dyr eller jobbig

– Det är viktigt att komma ihåg att vägen mot en ISO-certifiering inte alls är dyr eller jobbig, eftersom vi på Plåt & Ventföretagen hjälper medlemsföretagen att komma igenom alla steg. Skulle man istället ta hjälp av en extern konsult kan en sådan satsning kosta hundratusentals kronor, men gör du det via ”Hållbart företagande” så ingår det coachning och rådgivning, från start till mål.

– Med en ISO-certifiering kommer du dessutom att särskilja dig i konkurrensen mot andra byggföretag i upphandlingar med mera. Vilket i förlängningen gör att du kommer att öka din lönsamhet, säger Patrik Calén. //

Plåt & Ventakademin

Plåt & Ventakademin är ett kurspaket med syfte att effektivisera medlemsföretagens företagande. Det handlar om att precisera affärsidén och hitta de rätta verktygen för att göra förändringar. Plåt & Ventakademin består av följande tre kurser.

Trygg plåt – auktorisation
En auktorisation fungerar som en kvalitetsstämpel och ger trygghet till kunderna. Fokus ligger på fördjupningsinstruktioner från AMA samt kvalitet, miljö och arbetsmiljö med fungerande projektstyrning.

Lönsamt företagande
En intensiv tvådagarskurs i företagsutveckling med syfte att öka din förståelse och kunskap om det egna företagets utmaningar och framtidsmöjligheter.

Uppföljning – Lönsamt företagande
En utbildning för dig som tidigare har gått kursen ”Lönsamt företagande”. Under dagen kommer du att få möjlighet att gå igenom och stämma av vad som har hänt sedan sist samt utvärdera handlingsplanen.

Hållbart företagande
I denna modul knyts säcken ihop. Du tar med dig de kunskaper som du fick under ”Lönsamt företagande” och bygger på med hur du ska bedriva en verksamhet som uthålligt arbetar med kvalitet och miljö.

Ledarskap och ekonomi

Ledarskap & projektledning
Varje vecka startar och avslutar ditt företag olika arbetsprojekt, stora som små. Projekt som med ledning av en projektledare ska drivas på effektivast möjliga sätt. Projektledarens roll är således att planera, genomföra och följ upp projektet. För detta krävs kunskaper inom ekonomi, juridik och projektledning.

Från redovisningsekonom till styrekonom
En utbildning avsedd för medlemsföretagens ekonomer som ska öka kunskaperna i ekonomistyrning, för att ännu bättre kunna bidra till företagets lönsamhet. Kursen innefattar vägen från affärsidé och organisation, via omkostnadstal och projektkalkyl till marginal, uppföljning, kassaflöde samt resultat- och balansräkningen. //

 

På Plåt & Ventföretagens hemsida finns det mer information om förbundets övriga kursutbud. Läs mer på pvforetagen.se/utbildningar/kurser-aktiviteter.
Har du frågor? Kontakta Patrik Calén, Plåt & Ventföretagen, patrik.calen@pvforetagen.se

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!