Jordnära organisation med hjärtat hos kunderna

Lindab är ensam på den svenska marknaden inom sin bransch när det gäller att vara både tillverkare och grossist. Denna kombination ger kunderna en stor fördel, menar Joakim Lönnberg, vd för Lindab Sverige.

– Vi står på två ben: plåtslageri och ventilation. Med 30 butiker runt om i Sverige, duktiga säljare och en produktion nära marknaden kan vi snabbt plocka upp behov och synpunkter, säger han.
Lindab levererar kompletta ventilationssystem – i systemet ingår förutom kanaler även tekniska produkter som ljuddämpare, brandspjäll och ett stort utbud av tak och väggdon. Plåtslagare förses med planplåt i olika kvaliteter och färger, taksäkerhetsprodukter, hängrännor, stuprör med mera. Företaget producerar också sandwichpaneler och bärande takprofiler. En hallorganisation inom koncernen säljer industrihallar, sporthallar och lantbrukshallar. Byggmaterialhandlare som XL-Bygg och Woody tillhandahåller en konsumentversion av produktutbudet.
Utifrån kontakten med plåtslagare och ventilationsentreprenörer – Lindabs huvudsakliga kunder – kan koncernen utveckla och anpassa sin produktportfölj och det sker stadigt en utveckling av nya produkter.

Kundstyrd produktutveckling
– Mycket av vår produktutveckling är kundstyrd. Det mesta har kommit in som idéer eller behov från användarna, kunderna eller ventilationsentreprenörerna, säger Joakim.
När Lindab bestämmer sig för vilka produkter som ska utvecklas är det viktigt att tänka på syftet: att ventilationsentreprenörerna och plåtslagarna ska växa och frodas, påpekar han.
– Det är givet att en plåtslagare kan skapa ett mycket vackrare och mer funktionellt tak än det som kommer färdigt och klart. Om vi hjälps åt allihop för att utveckla fackkunskaperna kommer branscherna att leva kvar, säger Joakim.

I Lindabs kompletta ventilationssystem ingår, förutom kanaler, tekniska produkter som ljuddämpare, brandspjäll samt ett stort utbud av tak- och väggdon.

Mycket nytt framöver
En av Lindabs nyheter är takavvattning i aluminium som lanseras i vår. En annan är ett nytt brandspjäll. Det tillverkas i Italienfabriken som är stängd på grund av Coronakrisen, men lagren är stora nog, säger han.
– Vi utvecklar mycket nytt inom områdena ljud och brand. I allt inom bygg är dessa aspekter viktiga och det krävs tekniskt avancerade produkter.
Det kan handla om att brandsäkra så att en brand inte transporteras genom ventilationskanalerna till andra rum eller bostäder och att dämpa fläktljud.
– Här finns en del nya produkter som vi presenterar framöver, säger han.
Ultralink är en produkt inom segmentet styrsystem – ett område där det just nu händer mycket. Den mäter luftströmmen i ventilationskanalerna utan att ge tryckfall. VAV-system – eller behovsstyrd ventilation – känner av om en person kommer in i rummet och reglerar automatiskt ned temperaturen med hjälp av kylning. Syftet är framförallt att spara energi.
– Alla Lindabs produkter kännetecknas av väldigt hög kvalitet och att de produceras nära marknaden, säger Joakim.
I Norden har Lindab flera fabriker och produktionsenheter. Det är en fördel inte bara för pris och leveranstid, utan också för miljön eftersom det ofta handlar om stora produkter. Att ha produktionen nära visar sig dessutom vara bra i Coronavirus-tider, då gränser stängs och industrin behöver nedbemanna.
– Vi har produktionen igång, butikerna i Sverige är öppna som vanligt och vi märker ingen förändring i efterfrågan. Men vi ser naturligtvis till att hålla våra anställda och våra kunder säkra, säger han.

Inomhusklimat på agendan
Lindab arbetar aktivt för att äldre ventilationssystem ska renoveras eller bytas ut och att underhåll görs regelbundet.
– Vi ser också närmare på olika typer av sensorer som kan hjälpa oss med att känna av hur bra luften är, säger han.
För att öka intresset för inomhusklimat har Lindab bland annat startat Lindab Innovation Hub i Helsingborg. Där sker utveckling av styrsystem, sensorer med mera i samarbete med universitet och andra organisationer.
– Det är en stor satsning. Vi delar med oss av kunskap och de andra aktörerna delar tillbaka, säger han.
Lindab håller dessutom föredrag på högskolor och universitet, för att berätta om vad koncernen arbetar med. För att uppmuntra innovation inom branschen drivs sedan flera år tillbaka Lindabfonderna tillsammans med Byggnads och Plåt & Ventföretagen. Fonderna delar ut pengar till innovatörer inom plåtslageri och ventilation.
Joakim framhåller att ett gott samarbetet med Plåt & Ventföretagens medlemmar är grundbulten i både branschens utveckling och Lindabs egen.
– Vi jobbar väldigt nära både ventilationsentreprenörerna och plåtslagarna. De utgör vår huvudnäring. Kunskapen inom Lindabkoncernen kan alla våra kunder kan ta del av genom vår försäljningsorganisation.

Vill föra branschen framåt
Ett mer organiserat samarbete sker inom ramen för Svensk Byggplåt, där Plåt & Ventföretagen och Lindab tillsammans arbetar för att uppmärksamma och utveckla plåtslageriet generellt.
– Jag tror att Svensk Byggplåt kan vara en bra kraft eftersom många tillverkare har gått samman för att hitta bra lösningar. Bara en sådan sak som att vi under de senaste åren har missat att marknadsföra bandtäckning som det bästa på taket, vilket gjorde att pappindustrin började med reklamkampanjer så att den nya generationens entreprenörer gick över till papp. Vi måste se på hur vi kan stötta och föra hela branschen framåt. Hur ska vi attrahera arkitekter och andra att rita in den här typen av produkter?
Andra typer av samarbete med Plåt & Ventföretagen är att plåtslageriutbildningar runt om i Sverige får material av Lindab, så att eleverna kan testa hur det är att arbeta ”på riktigt”.

En drönarbild tagen ovanför Lindabs anläggning på Bjärehalvön strax utanför Båstad.

Tre viktiga kärnvärden
Tre kärnvärden framhålls av honom när det gäller hur Lindab vill bli uppfattat: kundens framgång, jordnära samt ordning och reda.
– Kundernas framgång bidrar till Lindabs framgång. Vi vill hjälpa kunderna att utvecklas och vi vill ha kunder som hjälper oss att utvecklas. Det hänger ihop med att alla leveranser blir helt rätt och att man vet att man får den bästa kvaliteten.
Kärnvärdet ”jordnära” betyder att Lindab eftersträvar långvariga relationer som bygger på ett okomplicerat, ödmjukt och trovärdigt agerande. Ordning och reda är bland annat att produkten ska finnas på hyllan och att kunden får de leveranser som behövs från Lindab.
– Våra inköpare köper in mycket stora mängder stål baserat på produktion och försäljning. Vi har en stor styrka i att vi själva har alla led och därmed insynen som behövs för en fungerande logistik, säger han.

Sortimentgrupper för bredare blick
Till Lindabs sortimentgruppsmöten bjuds föreskrivande konsulter, arkitekter, beslutsfattare och kunder in för att diskutera och få uppdateringar. Mötena ger också möjlighet att snappa upp trender.
– Det finns definitivt trender även inom vår bransch. En av dem är energieffektivisering plus digitalisering, säger han och fortsätter:
– Vi går från att var och en i varje rum har termostat, till VAV där det bestäms överordnat och generellt vilken temperatur det ska vara på kontoret, i fabriken eller bostaden. Det sparar mycket energi när klimat och luftmängd kan synkas mot det verkliga behovet.
En dator processar information och lär sig efter hand vem som jobbar var och vilka tider folk kommer, så att systemet automatiskt anpassar behoven av luft och värme alternativt kyla. Möjligheterna är stora. Till exempel kommer systemet i framtiden att kunna synkroniseras med mobiltelefoner, för att beräkna när personer kommer till jobbet och när lokalerna är tomma.

Solceller ny marknad för plåtslagare
Ventilationsbranschen är spådd att växa med tre till fem procent per år tack vare hållbarhets- och miljökrav samt den ökade medvetenheten om behovet att energieffektivisera. Lyckas branschen dessutom med att utveckla nya smarta styrsystem kan tillväxten öka ytterligare.
På plåtslagerisidan ser Joakim en möjlighet att utöka den grundläggande kompetensen om tak som yrkesgruppen har, genom försäljning och montering av solceller. Lindabs nya solceller kan limmas direkt på bandtäckta tak.
– Att plåtslagerinäringen kommer in på solcellsmarknaden är jättebra. Därför utbildar vi just nu plåtslagare på tekniken och därefter blir de ackrediterade för montering av den här typen av solceller.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Johan Lotand
Publicerad: 2020-05-05
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #4.2020)

 

Fakta Lindab
En internationell koncern med huvudkontor på Bjärehalvön, med ursprung i en liten tunnplåtsverkstad som startades 1956 i Lidhult. Lindab registrerades som företag 1959. Koncernen utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Omsättningen var 9 326 MSEK år 2018 och koncernen är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda.

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!