Kom i gång med brandskyddsarbetet

Bara fyra av tio företag i Sverige har ett systematiskt brandskyddsarbete. Det vill Presto ändra på och erbjuder därför alla medlemmar i Plåt & Ventföretagen Presto Kontrollsystem gratis i ett år till ett värde av 4 900 kronor.

– Vår målsättning är att öka andelen som har ett systematiskt brandskyddsarbete, genom att göra det enklare och mer tillgängligt i form av ett digitalt verktyg, säger Johan Cohen, partnerchef på Presto AB.

– Vår målsättning är att öka andelen som har ett systematiskt brandskyddsarbete, genom att göra det enklare och mer tillgängligt i form av ett digitalt verktyg. Man kan se Presto Kontrollsystem som ett verktyg för egenkontroll på brandskyddsområdet, säger Johan Cohen, partnerchef på Presto AB.

Presto Kontrollsystem hette till nyligen PreVision, men har nu bytt namn till Presto Kontrollsystem för att få en tydligare koppling till bolaget. Det digitala verktyget består av checklistor och kontrollpunkter för brandskydd och underhåll av släckutrustning, och man kan följa avvikelser och åtgärder.

Genom att lägga in en ritning av lokalerna får man lätt överblick över viktiga installationer, enheter och anläggningar. Informationen uppdateras allteftersom verksamheten utvecklas och även planerad service av släckutrustningen, som bör göras en gång per år, kan läggas in och bockas av. Svaga punkter kan upptäckas och riskerna för brand minimeras.

Det brinner varje timme

– Det brinner i genomsnitt varje timme på ett företag i Sverige, både små och stora bränder inräknade. Effekten av branden beror allra främst på tillgången på rätt släckutrustning. Egentligen handlar systematiskt brandskyddsarbete, SBA, om att skapa en trygg arbetsplats för sig själv och sina kollegor, säger han.

Kravet att bedriva SBA gäller alla organisationer, oberoende av storlek eller verksamhet, och regleras i lagen om skydd mot olyckor. Där står att ansvaret faller på ägaren och nyttjanderättshavaren av en byggnad. Ansvaret är delat. Fastighetsägaren har ansvar för fastighetens brandskydd. Den som hyr en lokal måste kontrollera att brandskyddet i lokalen är tillräckligt och i annat fall lägga till sådant som handsläckare, brandvarnare och andra brandsäkrande insatser. Man behöver också regelbundet säkerställa sitt brandskydd.

Rutiner utifrån förutsättningar

Det handlar om att skapa rutiner utifrån varje företags förutsättningar, eftersom fastighetsägaren inte vet exakt vilka verksamheter som finns i de uthyrda lokalerna över tid. Det systematiska brandskyddsarbetet kan till exempel vara en del i kvalitetsarbetet på företaget eller så kan man behöva hjälp med det utifrån. Man behöver inte skicka in någon plan eller redogörelse till en myndighet, bara följa lagen.

– Man kan arbeta både analogt och digitalt med brandskyddsarbete men Presto förespråkar digitalt. På så sätt blir det lättare för alla att ta del av vad som gäller och viktiga dokument försvinner inte i en brand. Dessutom är det lätt att använda Presto Kontrollsystem. Om det uppstår behov av support är det bara att ringa oss, säger Johan.

Företag kan skadas svårt

Bortsett från det uppenbara, att människor och egendom kan skadas, så kan ett företag gå omkull på grund av en brand. Johan tar ett exempel med en mekanisk verkstad som hade varit i familjen i generationer. Den brann ner och trots ersättning från försäkringen ledde stilleståndstiden till att medarbetarna fann sig andra jobb. Det blev ingen ny uppstart.

I Presto Kontrollsystem står det inte specificerat vad som är rätt släckutrustning från fall till fall. Men den tjänsten och många andra går att köpa från Presto. Avtalet mellan Plåt & Ventföretagen och Presto har alltså flera fördelar för medlemmarna och det kan vara praktiskt att förhålla sig till en tjänsteleverantör när det gäller kampen mot brand och olyckor, menar han.

– Vårt partnerprogram riktar sig mot kunder till Prestos kunder och är omfattande. Vi erbjuder en helhetslösning som räddar liv och egendom. I samarbete med företagen gör vi allt för att kunna erbjuda en säkrare miljö och ett tryggt framgångssätt. Våra rådgivare vet vad som gäller i olika branscher och guidar rätt.

Hjälp att komma i gång

Presto gör brandinventeringar och hjälper till med förslag på åtgärder. Teknikerna säkerställer en långsiktigt trygg miljö genom att utföra kontroller, service och underhåll av brandutrustning. Dessutom levererar Presto de säkerhetsprodukter som behövs, allt från omfattande släcksystem till hjärtstartare.

Johan säger att han verkligen förstår en företagares utgångspunkt, på flera nivåer, och att han har stor nytta av det när han bygger upp Prestos partnerprogram.

– När jag öppnade kontor i Stockholm visste jag ingenting om brandskydd och hade helt andra mål –som att sälja mycket och att anställa. Det gjorde att jag tog mindre genomtänkta beslut. Bland annat köpte jag en enkel och billig brandsläckare och struntade i underhållet av brandskyddet. Så jag vet hur svårt det kan vara att komma i gång med ett systematiskt brandskyddsarbete.

Han fortsätter:

– Jag tycker personligen att jag arbetar för ett företag som gör gott i samhället. Jag vill kunna göra nytta och det kan jag definitivt känna att jag gör när jag jobbar för Presto.

Säkra, som Plåt & Ventföretagen har ramavtal med, erbjuder medlemsföretag som har en fastighetsförsäkring hos Säkra – och använder Presto Kontrollsystem – en halverad självrisk vid skadeorsak brand. Villkoret är att företaget har förebyggt sina brandrisker enligt Presto Kontrollsystem. Rabatten är maximerad till 10 000 kronor per skadetillfälle.

Priset på Presto Kontrollsystem baseras efter det första gratisåret på den prislista som gäller vid den tidpunkten, med ett avdrag på 20 procent för Plåt & Ventföretagens medlemmar.

 

Fakta Presto
• Företaget grundades 1959, med syftet att skapa en tryggare arbetsmiljö utifrån perspektivet att varje kund har unika förutsättningar.
• I dag är Presto Nordens ledande aktör inom brandsäkerhet, med 700 medarbetare i Sverige som jobbar med installation, brandutrustning, brandinventeringar, brandskyddsbedömningar, service och rådgivning.
• Presto finns på 74 orter i Sverige. Varje år genomförs 80 00 kundbesök i Sverige.
• Vid sin anläggning i Katrineholm återvinner Presto brandsläckare som en del av företagets cirkulära arbete.

Utbildningar i brandskydd
Presto har ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar, så kallade lag- och kravstyrda utbildningar. Upp till 700 utbildningstillfällen ges per månad och det finns 100 olika utbildningar att välja mellan. 85 000 personer utbildades 2022. Några av utbildningarna är baserade på e-learning, alltså elektroniska utbildningar. Du hittar ett urval av utbildningarna på Plåt & Ventföretagens webbplats under Kurser & aktiviteter. Samtliga utbildningar finner du på Presto.se.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!