Kompetens och resursförsörjning är nyckeln till framgång i våra branscher

Jag vill börja denna ledare med att rikta ett stort tack till våra medlemmar, förtroendevalda och personal – ingen nämnd och ingen glömd. Ni är kärnan i vår organisation och ni är nyckeln till vår framtid. Nu, när vi står inför utmaningar och osäkerheter, är det viktigt att vi tillsammans stärker branschens kompetens och resursförsörjning för att möta framtiden på bästa möjliga sätt.

Plåt & Ventföretagen har under året fortsatt att fokusera på att stärka kompetensen hos våra medlemmar. Genom utbildningar, seminarier och nätverkande har förbundet bidragit till att främja lärande och kunskapsutbyte inom branschen. När vi delar med oss av våra erfarenheter och insikter kan vi gemensamt höja kompetensnivån och stärka både branschen och våra företag.

Vi står med stor sannolikhet inför en lågkonjunktur, vilket innebär att många branscher upplever svårigheter och osäkerhet. Trots det är det just nu, i dessa utmanande tider, som vi måste investera i framtiden genom att fokusera på kompetensutveckling och trygga resursförsörjningen så att vi kan ligga i framkant när konjunkturen vänder och efterfrågan ökar.

Kompetens nyckeln till framgång

Förbundet är i full gång med Kompetens25 som är ett rekryteringsprojekt med syfte att öka antalet sökanden till gymnasieutbildningarna inom plåtslageri och för ventilationsmontörer med 25 procent till 2025. Målet är att vi ska lyfta plåt- och ventilationsbranscherna, samt synliggöra de yrken som finns i dessa branscher, så att fler ska lockas att välja ett yrke inom våra branscher. Allt fler ska också få information om att yrkena inom våra branscher är framtidsyrken som är stimulerande, kreativa, välbetalda och att det finns stora möjligheter att göra karriär.

Kompetens är nyckeln till framgång i våra branscher. Genom att ha välutbildade och kunniga medarbetare kan vi erbjuda högkvalitativa tjänster och hålla oss konkurrenskraftiga även under svåra ekonomiska tider.

Proaktiv rekryteringsstrategi

Resursförsörjning är också av yttersta vikt för vår framtid. Vårt uppdrag är att se till att vi har tillräckligt med kompetenta och motiverade medarbetare för att möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Det innebär att vi måste vara proaktiva i vår rekryteringsstrategi och se till att vi attraherar och behåller talanger inom branschen med rätt kompetens och passion för vårt arbete.

Framtidens byggnader kräver innovativa lösningar och nytänkande. Framtidens byggnads- och ventilationsplåtslagare är inte bara kunniga yrkespersoner, de ska dessutom vara kreativa problemlösare. Genom att använda sina tekniska kunskaper och kloka händer kan de anpassa tekniska och praktiska lösningar efter specifika behov och designkrav.

Mer information om Kompetens25 hittar du med start på sidan 10. Missa inte heller den intressanta artikeln där Patrik Rydberg ger tips och råd om hur man kan jobba med skolor och ta emot praktikanter. Plus en hel del annat matnyttigt om rekrytering och utbildning!

Jag vill på styrelsens vägnar önska er alla en fantastisk sommar fylld med vila, glädje och inspiration. Ta vara på denna tid för att reflektera och ladda batterierna inför en utmanande och spännande höst inom plåt- och ventilationsbranschen.

Tillsammans bygger vi en stark och hållbar framtid!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
jorgen@loddeplat.com

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!