Koncernen som levererar kompletta klimatskal

I våras bytte Plåtpartnergruppen namn till Opejra. Koncernen består fortfarande av fem fristående plåtslagerier, ett fasadföretag samt ett produktionsbolag för byggdetaljer i aluminium. Men nu finns det en strategi för hur de olika företagen tillsammans ska arbeta för att utveckla och nå målbilden.

Stefan Öberg, vd på Opejra Sverige AB.

– Den största fördelen med namnbytet är att vi vill skapa en gemensam företagskultur under samma paraply och varumärke. Dessutom blir det nu lättare att komma ut och marknadsföra vår portfölj av produkter och tjänster inom byggsektorn, säger Stefan Öberg, vd på Opejra Sverige AB.

Han fortsätter:

– Plåtpartnergruppen har sedan starten 1990, tiden knutit till sig flera plåtslagerier runt om i Mellansverige. Bolagen som har anslutit har haft kvar sitt unika företagsnamn, med tillägget: En del av Plåtpartnergruppen. Men trots det har det inte varit helt lätt att marknadsföra en koncern med flera olika företagsnamn.

Stefan Öberg ansåg därför att det var dags att ta nästa steg och tog kontakt med byrån Kategorator, som arbetar med att ta fram nya affärskoncept för bolag inom olika branscher.

– Min första tanke var att vi bara skulle göra justeringar i Plåtpartnergruppens varumärke och logotyp, men arbetet som vi drog i gång med Erik Stenbeck ledde till något helt annat. Jag fick en väldigt mycket bättre överblick och tillsammans arbetade vi fram något helt nytt och det är jag mycket glad för. Jag tror på Opejra, säger Stefan Öberg.

Lyckad sammankomst om framtiden

I slutet av april samlades alla 117 medarbetare i två dagar för att få veta hur detta framtidssteg skulle se ut. Det enda medarbetarna visste var att ett nytt företagsnamn var på gång.

– Det är en stor satsning och vi ville inte tappa möjligheten att samla personalen för att få alla anställda med på resan och få dem att gå åt samma håll. För många var det som att komma till en helt ny arbetsplats, eftersom det var många som aldrig hade träffats. Så det blev en väldigt lyckad sammankomst där vi fick möjlighet att lära känna varandra och skapa en gemensam företagskultur.

Energi – viktigt ledord

Ett viktigt ledord i det nya koncerntänket stavas energi. Enligt Stefan Öberg handlar den närmaste framtiden mycket om hur vi på bästa sätt kan bygga klimatsmart och energieffektivt. Aha, solpaneler tänker ni då, men i Opejras fall handlar det snarare om att se till helheten när husets klimatskal ska byggas.

Vi är måna om totalekonomin i projekten och tar därför gärna ett lite större ansvar för helheten – ett energiproducerande klimatskal som är integrerat med övriga system för kyla, värme och ventilation.”

– Vi närmar oss lösningar för solenergi på ett litet annat sätt än övriga aktörer på marknaden. Och vi erbjuder bland annat olika typer av solcellslösningar, fristående eller integrerade i materialet. Vi är måna om totalekonomin i projekten och tar därför gärna ett lite större ansvar för helheten – ett energiproducerande klimatskal som är integrerat med övriga system för kyla, värme och ventilation. Då vi i möjligaste mån vill integrera lösningen med övrig energiförsörjning i fastigheten behöver vi arbeta efter en långsiktig plan tillsammans med fastighetsägaren. Det ger bättre förutsättningar för att kunna säkerställa rätt lösning.

Vad är lönsamhet för dig?

– Det gäller främst att tänka långsiktigt och att hela tiden utveckla och utbilda människor, både internt och i kombination med andra. I vår bransch kommer ungefär 80 procent av vad vi presterar från våra händer och 20 procent kommer från material och verktyg. Kunskapen om hantverket är a och o och att vidareutbilda sig inom det är därför väldigt betydelsefullt för oss. Den största utmaningen är kompetensbristen. Det är också mycket viktigt att få de anställda att trivas och utvecklas så att de stannar kvar. Här handlar det mycket om social hållbarhet.

Stefan Öberg återkommer gärna till vikten av att satsa på den personal som man som arbetsgivare redan har. Inte minst för att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta kompetent arbetskraft att rekrytera. Han har också vid flera tillfällen genomfört plåtslagarutbildningar, tillsammans med Arbetsförmedlingen, för till exempel nyanlända. En del av dem som har utbildats på det sättet är fortfarande kvar i något av Opejras plåtslagerier eller på företag i närområdet.

– Som arbetsgivare i byggbranschen går det inte att gå runt och gnälla och tycka att någon annan ska trolla fram nya plåtslagare. Jag förstår att alla vill ha självgående plåtslagare, i 30-årsåldern, med körkort, och som plötsligt knackar på dörren. Men det kommer inte att hända om du inte själv bidrar och gör något åt saken. Det enklaste som en arbetsgivare kan göra är att berätta om plåtslagaryrket och visa att vi är stolta över det som vi gör. För det är ett bra yrke med stor frihet där man tjänar bra.

FAKTA OPEJRA
Företagen som har bytt namn till Opejra är Deje Husplåt, Skara Plåtslageri, Lillåns Bleck & Plåt, Enebybergs Plåtslageri, Torshälla Plåt, Allfasad samt Aluminiumland. Huvudkontoret finns i Örebro.
Vad betyder Opejra? Den långa historia som alla företagen tillsammans bär på är viktig och ska tas tillvara på inom det nya namnet. Namnet som valdes, Opejra, är ett ord som inte betyder något specifikt. Tanken är därför att alla medarbetare tillsammans ska fylla namnet med det som företaget står för.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!