Konsten att jobba mot mål när hjulen rullar allt snabbare

I början av året stod det klart att Plåt & Ventföretagens nya vd och förbundsdirektör heter Anders Hvarfner. Den 4 mars var hans första arbetsdag på huvudkontoret i Stockholm och de första veckorna blev både intensiva och lärorika. Men vem är egentligen Anders Hvarfner? Och vad är hans tankar kring framtiden för förbundet och för plåt- och ventilationsbranscherna?

Hur känns det så här efter några månader på posten som vd på Plåt & Ventföretagen, Anders Hvarfner?

– Det känns jättebra, stimulerande och välkomnade. Jag har verkligen hamnat i en familjär företagskultur och jag är ödmjuk inför de berättelser som jag har fått höra kring medlemmarnas egna resor om hur de har byggt upp och utvecklat sina verksamheter. Jobbet känns viktigt och mycket stimulerande och det finns en djup kompetens inom förbundet. Jag triggas av utveckling och innovation, att pröva idéer och metoder i nya sammanhang, nya branscher. Det känns också tacksamt att få komma in i den här perioden när det är många årsmöten hos våra lokalföreningar. Jag har träffat väldigt mycket folk och fått många nya intryck under en kort period, så det har varit intensivt och samtidigt oerhört lärorikt.

Berätta mer om din bakgrund?

– Under större delen av mitt yrkesliv har jag ägnat mig åt arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor. Mina senaste vd-uppdrag inom utbildningsbranschen har haft tyngdpunkt på bristyrkesutbildningar och att finna lösningar på matchningsproblematiken på arbetsmarknaden. Det är erfarenheter som jag tar med mig in i det här uppdraget; personalbristen är konstaterat stor och ett reellt bekymmer inom både ventilation och byggplåt. Jag har dessutom haft förmånen att ha haft affärs- och resultatansvar för konkurrensutsatta verksamheter i olika branscher, och tror mig därför ha en viss förståelse för många av de utmaningar som ibland stör nattsömnen för en företagare.

Hur skulle du beskriva dig själv i rollen som vd och ledare?

– Jag vill skapa ett klimat där vi är nyfikna, där vi delar kunskap och erfarenheter för att verksamheten – och vi själva – ska utvecklas på bästa sätt. Samtidigt är det helt centralt att vi har samsyn kring frågorna ”Vad är det vi vill uppnå?” och ”Varför?”, alltså svar på verksamhetens egentliga syfte och övergripande mål. Som ledare vill jag skapa maximal delaktighet och ett gemensamt ansvar på vägen mot de lång- och kortsiktiga målen. Givetvis har jag tagit intryck av kloka chefer och kollegor som jag har mött genom åren, och jag har också präglats av min bakgrund från såväl bredd- som elitnivå inom lagidrotten. Att bygga ett fungerande team med självständiga lagspelare som tar egna initiativ och jobbar mot ett och samma mål är grundläggande för mig.

Vilken fråga är du angelägen om att ta tag i först?

– Det är svårt att göra någon slags rangordning eftersom det finns flera betydelsefulla frågor att ta tag i. Men naturligtvis finns kompetensförsörjningen högt upp på listan och här gäller det att lyfta det faktum att det i en lågkonjunktur är en perfekt tidpunkt att investera i en utbildning.

– Jag har redan känt av den stolthet som finns hos medlemsföretagen och i vår bransch. Den känns både äkta och unik och är något vi skulle kunna lyfta fram ännu mer. Medlemsföretagen har nyckelroller i en byggnation och jag tror att vi kan bli bättre på att visa det. Vi måste också se till så att alla medlemmar kan fullgöra sitt arbetsgivaransvar i ett arbetsliv där hjulen snurrar allt snabbare. Det handlar till exempel om att skapa en sund och hållbar affär för våra medlemmar, att bidra till deras konkurrenskraft helt enkelt.

Hur mår Plåt & Ventföretagens medlemsföretag just nu?

– Vi är inne i en lågkonjunktur och det är tuffa tider för alla företag i byggbranschen. För vår del beror det trots allt lite på var i landet medlemsföretaget befinner sig, då vissa regioner är hårdare drabbade än andra. Jag har förstått att förbundet genom åren har haft kraft att hantera den här typen av ekonomiska svängningar. Paradoxalt nog har vi i dag fler medlemmar än någonsin, vilket förstås är glädjande. Förklaringen tror jag är att man i oroliga tider behöver ett sammanhang och vinner på att vara en del av något större, exempelvis att vara medlem i förbundet och i någon av våra lokalföreningar.

Vad är medlemsnytta för dig?

– Hos oss precis som i de flesta bransch- och arbetsgivarorganisationer finns det många olika anledningar till att vara medlem. Det kan handla om allt från rådgivning, omvärldsanalys eller nätverkande till att behöva få hjälp med personalfrågor eller att kunna använda ett av våra förmånsavtal. Så mitt enkla svar är att en medlem alltid måste uppleva att hon eller han är mycket starkare som medlem än att inte vara medlem. Proaktivitet är ett nyckelord! Den optimala situationen vore ju att våra medlemmar med självklarhet tar kontakt med oss, med någon av våra jurister eller företagsrådgivare redan innan en situation uppstår.

Vad gör Plåt & Ventföretagen för att få fler ungdomar att välja ett yrke inom plåt- och ventbranscherna?

– Jag är glad över den rekryteringskampanj, Garanterat jobb, som sattes i gång förra året. Den har fått ett mycket positivt mottagande, och jag måste säga att jag är imponerad av att så många medlemmar är engagerade i arbetet. Jag ser satsningen som en av många viktiga pusselbitar i vårt långsiktiga arbete för att lösa kompetensbristen.

Hur ska vi göra för att öka jämställdheten respektive mångfalden i byggbranschen?

– Det är ingen hemlighet att plåt- och ventbranscherna är starkt mansdominerande. Men saken är den att vi faktiskt behöver anställa flera tusen nya medarbetare de kommande åren, vilket ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv är en möjlighet för oss. Genom att lyfta fram de unika fördelarna med våra branscher och ur alla aspekter arbeta fördomsfritt i våra rekryteringar så är jag övertygad om att vi kommer att hitta många av framtidens medarbetare i nya målgrupper.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!