Kopparpussel nominerat till Plåtpriset 2019

Lunds tingsrätt har tidigare fått Lunds kommuns stadsbyggnadspris för sin utformning. ”Ett arkitektoniskt smycke” kallas tingsrätten som nu är nominerad, som ett av fem bidrag, till det hedervärda Plåtpriset. Jobbet med kopparfasaden har gjorts av Plåt & Ventföretagens medlemsföretag Plåtexpressen.

Koppar är ett fantastiskt material, säger Tobias Lellky, vd på Plåtexpressen i Malmö AB.

– Det känns oerhört kul och inspirerande att projektet är nominerat till Plåtpriset 2019. Det är också ett tecken på att det vi gör är rätt. Koppar är ett fantastiskt material, både att arbeta med men även ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Tobias Lellky, vd på Plåtexpressen i Malmö AB som har klätt byggnaden i koppar.
Men Plåtexpressen deltog redan i ett tidigt skede, med plåtexpertis och erfarenhet.
– Att vi var inne tidigt i projektet gjorde att vi kunde föreslå tekniska lösningar för plåtdetaljerna redan på ritningsstadiet, tillsammans med kostnadseffektiviseringar med mera, utifrån vår expertkunskap. Vår beställare var NCC, så vi förde trepartssamtal och det fungerade väldigt bra, berättar han.
Plåtexpressen är en stor plåtentreprenör i södra Sverige och har arbetat med Fojab tidigare. Max IV-laboratoriet i Lund, som nominerades till Stålbyggnadspriset 2017, ritades av Fojab och Plåtexpressen var stålleverantör.

50 ton koppar
Vanligtvis är Plåtexpressens uppdrag som involverar koppar betydligt mindre än projekten Lunds tingsrätt och Max IV-labbet, dessutom handlar de sällan om nybyggnation. Lunds tingsrätt bär på hela 50 ton koppar som är lagd i pusselbitar över hela fasaden. Alla bitar tillverkades i Plåtexpressens egen verkstad, fraktades till site och monterades på plats.
– Det är verkligen roligt att det blev en så fantastisk fasad, men att kunna erbjuda medarbetarna att komma ut på den här typen av jobb är precis lika viktigt, säger Tobias.
Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB, är stolt över byggnaden och förklarar varför han tror att den har blivit nominerad till Plåtpriset så här:
– Kombinationen av ett material värdigt en offentlig byggnad och ett fantastiskt fint hantverk gör att byggnadens fasad blir något helt speciellt.

Anpassad till stadsbilden
Hela byggnaden har anpassats till stadsbilden med en park på ena sidan, järnvägen på den andra och ett planerat resecentrum i söder. Därför var placeringen av huvudentrén på södra sidan given. Mot väster är byggnadens volym indragen på mitten för att möta parken på ett mjukare sätt, med stora glasytor som släpper in grönskan. Mot öster reser sig tingsrätten stramt och rakt i sin fulla höjd med sex våningar för att möta Stenstaden, den gamla stadskärnan.
– Ambitionen var att skapa Sveriges modernaste domstol, med en tydlig karaktär och balans mellan pondus och värdighet, ödmjukhet och transparens. Den som kommer till tingsrätten ska känna att det är en respektingivande institution, men samtidigt ville vi betona den öppenhet och rättssäkerhet som domstolen ska representera, säger Kjell.

Kjell Adamsson, ansvarig arkitekt på FOJAB, är stolt över byggnaden.

Präglas av formspel
Den mänskliga närvaron i byggnaden speglas både utvändigt och invändigt. I väster trappas byggnaden ned till fyra våningar och skapar en takterrass för personalen. Därefter skalas byggnaden successivt ned till en våning i huvudentréns vindfång, som med sin lägre höjd är redo att ta emot ”den lilla människan” som besöker tingsrätten. Invändigt har byggnaden klätts med ribbor i ask.
– Trämaterialet ger en varm och mänsklig känsla, så att människor kan känna sig tryggare i en utsatt situation, säger han.
Kjell menar att plåt är ett fantastiskt material på många sätt. En av fördelarna är att man kan hålla ner antalet material när plåt används som fasadmaterial. På Lunds tingsrätt består fasaden enbart av koppar, glas och kalksten i sockelfundamenten.
– Som arkitekter är vi förtjusta i renhet och enkelhet i uttrycket. Plåt är ett härligt material. Att vi valde koppar beror dels på Lunds långa koppartradition, dels på att koppar patineras på ett vackert sätt.

Koppar – stilig och värdig
Arkitekterna eftersträvade precis den patina som modern, ren koppar får: en mörkare ton som kontrasterar fint mot kommunhuset Kristallen vid sidan om.
– Domstolen har en viktig funktion i samhället, något som understryks av kopparn som skapar ett stiligt och värdigt uttryck, säger Kjell.
Projektet är även nominerat till Årets Bygge, där ett viktigt kriterium är samarbete. Precis som Tobias Lellky på Plåtexpressen anser Kjell Adamsson att samarbetet mellan alla parter har varit väldigt bra, från början till slut.
– Fojab vann ju en tävling som ledde fram till projektet och det är viktigt för oss att behålla tanken från tävlingsbidrag till färdig byggnad. Det innebär att det behövs ett bra samarbete från start, där vi också vill komma nära hantverket. Vi vet att ett bra slutresultat är beroende av duktiga hantverkare. När man rör sig inne i och utanför byggnaden känns det att hantverkarna har lagt sin själ i den, säger han.
Byggnaden är klassad Miljöbyggnad Guld. All teknik och utrustning är helt och hållet inbyggd. Vare sig det gäller högtalare, kameror, tryckknappar eller ventilation är de väl integrerade i byggnaden. I rättssalarna döljs tekniken, inklusive ventilationen ovanför ett ribbundertak och teknikrummen ligger bakom ribbklädda dörrar som en slags lönndörrar.

Fakta om Plåt 19
Ett samarbete mellan Plåt & Ventföretagen, Bevego, Plannja, Aurubis, Ejot, Ruukki och SSAB. Plåtpriset delas ut i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. I år delas det ut det ut den 25 april på Quality Hotell 11 i Göteborg. Läs mer på www.plat19.se

Fakta om Lunds tingsrätt
Fasadmaterial:Glödgad koppar (fasad) och halvhård koppar (krönbeslag)
Arkitektbyrå: FOJAB
Byggherre och fastighetsägare: Specialfastigheter
Byggnadsentreprenör: NCC
Hyresgäst: Domstolsverket
Plåtentreprenad: Plåtexpressen i Malmö AB
Bruttoarea: 12 400 kvadratmeter

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Felix Gerlach
Publicerad: 2019-04-23
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #3.2019MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!