Kör säkert och få lägre försäkringspremie

Plåt & Ventföretagens samarbetspartner Abax lanserade i mitten av november en beteendebaserad bilförsäkring i Sverige. Försäkringen utgår från hur företagsledare och anställda kör. Företaget kan alltså jobba proaktivt med att sänka försäkringskostnaderna och samtidigt få anställda som beter sig mer medvetet i trafiken.

Chris Missikos, försäljningschef för Abax Sverige.

Beteendebaserad bilförsäkring är ett samarbete med försäkringsbolaget Fair för att erbjuda möjlighet att sänka de försäkringspremier som företaget har i dag. Med användaranpassade försäkringsförmåner – där faktiska data avgör premien, inte historiska data eller statistiska beräkningar – kan premien sänkas. Kör du bättre än genomsnittet kan alltså försäkringen bli billigare.

– Våra förstudier visar att man faktiskt kör försiktigare med en beteendebaserad försäkring, säger Chris Missikos, försäljningschef för Abax Sverige och tillägger att fler studier görs i skrivande stund.

Enheter som känner av

I bilen monteras elektronisk spårning som känner av hur du kör, något som verkar förebyggande enligt pilotförsöken.

Chris säger att det är upp till företaget att uppmuntra de anställda till ett bra körbeteende. Enligt honom handlar det om organisationens syn på säkerhet, miljö och kostnadsbesparingar och hur dessa värden kommuniceras.

– I praktiken innebär beteendebaserad bilförsäkring att man ska ta hand om bilen som om den vore ens egen, att planera körningen, hålla hastighetsgränser och vara en allmänt ansvarsfull och god bilförare.

Utifrån de data som har registrerats i bilen tas ett nytt riskbetyg fram som i sin tur påverkar försäkringspremien. Det är Fair som avgör villkoren i bilförsäkringen och grunden är de data som samlas in via Abax elektroniska enheter.

Mäter en gång per sekund

– Våra enheter mäter och registrerar data varje sekund. Dessa data ger information om allt från hur du tar kurvor, manövrerar bilen, planerar din körning till vilken hastighet du håller. Vi får stor insikt i hela bilparken, säger Chris.

Förmånsavtalet med Plåt & Ventföretagen togs fram utifrån en efterfrågan på Abax kärnprodukter. Medlemmar som väljer att avropa avtalet kopplas ihop med en person på Abax som går igenom företagets behov och skräddarsyr en lösning till ett förmånligare pris än listpriserna.

– Tack vare ramavtalet med Plåt & Ventföretagen kan vi skapa ett erbjudande och en prisbild utefter efterfrågan hos medlemmarna, säger Chris och fortsätter:

– Vi är drivna av att vi vill vara bäst på smart mobility och mobilitetsdata. Bakom det ligger en gedigen omvärldsbevakning och vi växer i takt med att kravbilden förstärks. Genom ett stort intresse från våra kunder får vi en allt större insyn i hur olika verksamheter ser ut. Det ger oss en god bild av verkligheten och signaler om hur vi kan förbättra oss för att lämna en ännu bättre tjänst, i det här fallet till Plåt & Ventföretagen medlemmar.

Håller koll på verktyg

Fler medlemsförmåner är mobilitetsdata i realtid för bilar – och för maskiner och verktyg. ”Smart Inventory” är en produkt som har fötts ur produkten ”Mini”. Abax är ensamma om tjänsten på den svenska marknaden.

– Vår minsta spårningsenhet håller koll på alla verktyg och kopplar ihop dem. Verktygen i sin tur kan kopplas till en specifik bil om man önskar, säger Chris Missikos.

När verktygen är kopplade och föraren ska åka i väg från arbetsplatsen stämmer Smart Inventory av att alla verktyg är i bilen. Saknas det verktyg larmar telefonen. Tjänsten är lämplig för planering av vagnparken, för att minska risken för stöld, för rapportering och säkring av framtida jobb.

Bra respons från flera branscher

Abax har gjort intervjuer med bolag som har mycket verktyg när de är ute hos kund. Det visar sig, inte förvånande, att det tar tid, kostar pengar och inte är särskilt miljövänligt att glömma verktyg. Med Smart Inventory säkras kontrollen av företagets inventarier och risken att verktyg lämnas kvar av misstag elimineras.

– Vi har fått superbra respons från flera olika branscher. Smart Inventory har täppt igen ett hål och minskat svinnet, säger han.

Abax har inga egna bilar, utan produkterna installeras i bilparkens bilar. Kunden abonnerar på tjänsten mot en månadsavgift per bil, drygt 120 kronor efter avdragen rabatt. Körjournal och verksamhetskritiska rapporter ingår i priset, med möjlighet att addera maskin- och verktygsspårning. Körjournal, verktygs- och maskinspårning ingår i priset. Medlemmar i Plåt & Ventföretagen får en avsevärd procentuell rabatt, som beror på antalet bilar och vald lösning.

Erbjudandet om beteendeanpassad bilförsäkring gäller i ett första steg för företag, men Chris utesluter inte att det kan breddas till att på sikt omfatta privatmarknaden.

Fakta Abax
Tillhandahåller lösningar för körjournaler, verktygsspårning och utrustningskontroll med över 500 000 spårade enheter över hela världen. Ger livstidsgaranti på enheterna, support dygnet runt, kvalitetssäkring och en enkel installation av körjournal.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!