Kraftig ökning av stölder från byggen

Stölder vid inbrott på byggarbetsplatser kostar branschen miljardbelopp. Trenden är stigande och under fjolåret anmäldes närmare 6 000 inbrottsstölder.

Branschorganisationen Byggföretagen har sammanställt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Siffrorna visar att 5 835 inbrott från byggarbetsplatser anmäldes under fjolåret, en ökning med 3 procent jämfört med 2019.

Branschen uppskattar att värdet på det stulna ligger långt över 2 miljarder kronor. Exempel på sådant som stjäls är bygg- och arbetsmaskiner, eldrivna handmaskiner, byggnadsställningar, vitvaror och dörrar. Även dyra metallmaterial som till exempel kopparplåt, stjäls.

– Tull och polis måste få tillräckligt mycket resurser för att kunna stoppa stölderna, samt att företagen får tillbaka sin utrustning, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen i ett pressmeddelande.

Hon ser positivt att tullen från den 1 juli genom en lagändring får möjlighet att stoppa stöldgods som är på väg ut ur landet.
– Det är glädjande, men det gäller också att ge tullen tänder, så de kan söka igenom, konfiskera och återföra stulet gods.

Flest stölder i norr

De största ökningarna av inbrottsstölder på byggarbetsplatser har ägt rum i västra och norra Sverige, medan stölderna har gått ned i exempelvis Stockholm och Bergslagen enligt Brås statistik.
Tanja Rasmusson menar att brottsligheten driver upp byggkostnaderna.
– Vid stölder blir byggen försenade, det är minst lika allvarligt som värdet på det som stjäls, säger hon.

”Tull och polis måste få tillräckligt mycket resurser för att kunna stoppa stölderna.”

När det gäller stölder utan inbrott från byggarbetsplatser är trenden vikande. Under fjolåret anmäldes 2 186 stölder utan inbrott från byggarbetsplatser, 351 färre än 2019. En förklaring är ett branschgemensamt system för att kontrollera vem som befinner sig på byggarbetsplatser.

Organiserad brottslighet

När det gäller inbrottsstölder av dyra maskiner handlar det om organiserad brottslighet enligt Byggföretagen.
– Det är dyra saker som säljs, för att föras ut från landet för försäljning. Då är det organiserat, inga lokala småtjuvar, säger Tanja Rasmusson.
Därför vill hon se ökade resurser till polisen så att den kan jobba uthålligt mot grov organiserad brottslighet.

Det anas också en viss förbättring när det kommer till antalet stölder från byggarbetsplatser som genomförts utan inbrott. Under 2020 anmäldes 2186 sådana stölder. Det är 351 färre än 2019 och 558 färre än 2018.
– Byggföretagen har verkat för att implementera branschens eget system för kontroll av vem som befinner sig på arbetsplatsen, ID06. Det är möjligt att vi här börjar se resultatet av ökade kontroller, säger Tanja Rasmusson. //

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!