”Krävande inomhusmiljöer kräver kvalitetsprodukter”

Halton är ett 50-plusföretag som har utvecklats kraftigt under åren, med organisk tillväxt, etablering på nya geografiska marknader och en stigande omsättning. Målet nu är att nå fem miljarder euro i omsättning globalt på fyra års sikt.

Halton arbetar med fyra affärsområden: Foodservice, Marine, Buildings och Health. I Sverige har Halton enbart försäljning av sina produkter, med huvudkontor i Täby i Stockholm och ett kontor i Göteborg.
Foodservice är det affärsområde som har störst representation världen över. För en tid sedan tog en ny säljorganisation plats i Kenya och Kazakstan.
– Vi ska växa organiskt och genom förvärv, men har även planer på att expandera på andra marknader i världen, säger Lars Hult, försäljningschef för Halton Foodservice i Sverige.

”Här är det ofta mycket hårda krav och materialen ska klara större påfrestningar än på landsidan.”

Halton Foodservice arbetar med storköksventilation med inriktning på centralkök, restaurangkedjor och fine dining, medan Halton Buildings jobbar med inneklimat mot kommersiella byggnader. Health är verksam på sjukvårdssidan. Globalt finns även Halton Marine som är inriktad på ventilationsprodukter anpassade för marin miljö, såsom oljeplattformar och kryssningsfartyg.

– Här är det ofta mycket hårda krav och materialen ska klara större påfrestningar än på landsidan, säger Henrik Daun, Sverigechef för Health & Buildings.

Välmående människor och byggnader

Halton erbjuder helhetslösningar för hela inneklimatsidan. Koncernens kärnvärde är ”enabling wellbeing”, det vill säga att möjliggöra välmående i de byggnader och verksamheter där bolagets verkar, oavsett hur speciella förutsättningarna är.
– Nu trendar bland annat glaspartier i fasader och då är det svårt att montera något utmed fasaden. Vi har en värmepanel som kan kamoufleras i taket och stråla därifrån. Den används bland annat i Lidls huvudkontor i Barkarby, säger Henrik.

När det gäller energibesparingar består Haltons teknik inom Buildings framförallt av kylbafflar.
– För att klara dagens energikrav måste man ha kylbafflar. Där är vi långt framme i teknik och utveckling. Vi kan jobba med konstant flöde och med olika VAV-lösningar, säger Henrik.
Halton globalt satsar mycket resurser på forskning och utveckling. Sex FoU-anläggningar i världen tar fram forskningsresultat och innovationer för samtliga affärsområden.

Segmentet Health har bland annat sina produkter i operationssalar, där en innovativ teknik med omblandande ventilation ger lika hög renhetsgrad i hela operationssalen, i motsats till traditionell LAF-takteknik som fokuserar den rena luften över operationsbordet.
– Vi använder hög luftomsättning och Hepafilter, vilket ger mycket låga CFU-tal för hela operationssalen. Fördelen är att du därmed kan hantera operationsutrustning var som helst i salen utan att riskera kontamination, säger Henrik.

– Inom Foodservice är Halton erkända och ledande sedan 80-talet. Vi har tekniker som skiljer sig från konkurrenternas och har alltid haft innovationer när det gäller storköksventilation. Det är viktigt för oss att ha en löpande utveckling, konstaterar Lars.

Henrik Daun och Lars Hult på Halton Sverige levererar helhetslösningar för inneklimatsidan, med mottot ”Enabling wellbeing”. Foto: Stefan Evertson.

Matlagning sker jorden runt

Matlagning är ungefär densamma världen över, oavsett var man lagar maten, menar han. Därför är Haltons Foodservice-produkter lika världen över och tekniken kan appliceras överallt.
– Ett stort fokus vi har är energibesparing, alltså att ha så låga luftflöden som möjligt. Särskilt i kök går det åt stora mängder luft för att föra bort den använda luften. Våra produkter kan sänka luftflödet rejält och samtidigt behålla samma tekniska funktion, säger Lars.

Capture Jet är en teknik i kökskåpan som fångar upp matoset bättre än andra tekniker, enligt Halton. Tekniken kan byggas på med energieffektiviseringar i form av behovsstyrd ventilation som varieras beroende på aktiviteten i storköket. Sensorer känner av värme och reglerar flödena.
– Vi har laboratorietester som påvisar effektiviteten med vår lösning. Det är en fördel för kunden att ha tillgång till verifierade fakta, säger Lars.

– Tillsammans med Capture Jet kan produkten Marvel uppnå stora besparingar för köket. UV-rening med vår Capture Ray är en beprövad teknik som vi har använt sedan 90-talet. Capture Ray är förmonterad i kåpan och gör installationen enkel, fortsätter han.

MobiChef ställs in med några knapptryckningar och sedan är det bara att sätta igång och laga mat. Foto: Stefan Evertson.

Beräkningsprogram och ritningar

Foodservices lösningar sitter i stora restauranger, hotellrestauranger, storkök på skolor, i snabbmatskedjor och så vidare. Slutkunderna är inte alltid de betalande kunderna, utan oftast är det installatörerna som köper Haltons produkter utifrån ett förfrågningsunderlag.
– Då kommer vårt jobb, att beräkna ett luftflöde och presentera en lämplig produkt. Vårt beräkningsprogram tar hänsyn till placering i rummet, effekt och storleken på köksutrustningen, säger Lars och tillägger att genomgående för Halton är att alla affärsområden i sig själva är krävande miljöer.

– Vår teknik och våra produkter kännetecknas av robusta material och egen produktutveckling. Kvalitetstänket får jag säga är typiskt för Halton och det går som en röd tråd genom alla segment.

”Vår teknik och våra produkter kännetecknas av robusta material och egen produktutveckling.”

Över alla affärsområden lanseras nu molnbaserade system. För Foodservices del betyder det att köket kan styras och övervakas på distans, vilket är både tidsbesparande och ökar tryggheten. Halton erbjuder ett serviceavtal, där kunden kan välja nivå och även styra köket via det molnbaserade systemet om så önskas.

– Vi är inte där ännu, i vårt segment, eftersom Halton tar ett affärsområde i taget. Men det kommer, säger Henrik.
Men Henrik och Lars har bjudit in elever från yrkesutbildningen och haft genomgångar för att inspirera och engagera dem in i branschen. Halton har också showrooms i Stockholm och Göteborg.

Kontakten med projektörer och ventilationsmontörer är ofta projektrelaterad för Haltons del. Här sitter Henrik och Lars med i olika typer av möten, tillsammans med de andra aktörerna.
– Vi är så pass välkända att det flesta känner till oss. Men ibland har vi, vid behov, genomgång av våra produkter, så att man vet hur de ska monteras eller injusteras, säger Lars.

Pandemin ger nya förutsättningar

– Öppna landskap har varit en trend, vilket ger en viss typ av ventilationslösningar. Men pandemin har gett nya förutsättningar och nu är det viktigare att zon-ventilera, säger Henrik.
Han fortsätter:
– Spontant ser ventilationsbranschens framtid ljus ut, inte minst med tanke på pandemin. Det pratas ännu mer nu än tidigare om hur virus och bakterier sprids och vad ventilationsteknik kan göra för att minska riskerna.

Lars håller med om att ventilationsbranschen kommer att expandera även i framtiden.
– Vi har sett över en lång period hur expansivt privata och offentliga restauranger har etablerats. Viljan är stor att investera, att bygga om, bygga till och bygga nytt utifrån matkoncept-trender som kommer och går. Även om vi märkte ett litet hack för investeringsviljan under den värsta pandemitiden i våras, så jobbar vi just nu med projekt som ligger ett par år fram i tid. //

 

FAKTA
Halton är ett finskt bolag som grundades 1969. Det finns representerat i 33 länder. Tillverkning sker i Europa, Amerika och Asien.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!