Kravspecifikationen för injusterare klar

Det är av största vikt att varje ventilationsteknisk mätning och injustering utförs av personer med god teknisk kompetens med förståelse för betydelsen av ett sunt inomhusklimat. Plåt & Ventföretagen har därför tagit fram ett nytt certifieringssystem för injusterare.

– En certifierad injusterare är en betydelsefull spelare när det gäller att skapa ett gott inomhusklimat, säger Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen.

Strax innan jul blev också kraven för att bli certifierad injusterare fastställda. En kravspecifikation har tagits fram gemensamt av Plåt & Ventföretagen och FunkiS i samarbete med Kiwa och Teknologisk Institut. Redan nu har drygt 20 personer köpt kursen.
– En certifierad injusterare är en betydelsefull spelare när det gäller att skapa ett gott inomhusklimat med korrekta luftflöden, säger Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen.

Webbutbildning är grunden
Som grund för certifieringen ligger det webbaserade utbildningsmaterialet ”webbutbildning injusterare”. Kursinnehållet finns tillgängligt i ett år med möjlighet till fortsättning och man kan gå in och ut ur kursen när man vill och läsa de olika avsnitten i den ordning man vill. Efter kursen har man den kunskap som krävs för att arbeta som injusterare och efter några års erfarenhet kan man bli certifierad genom att göra ett prov. Certifierad injusterare finns i två nivåer, N respektive K. Nivå N innebär att man utför mätnings- och injusteringsarbete i mindre omfattning, företrädelsevis i bostäder, medan nivå K avser injustering av alla typer av system för komfortventilation.

Certifieringskrav nivå K: För nivå K krävs minst 5 års branscherfarenhet, varav 2 års yrkeserfarenhet från allsidigt mätnings- och/eller injusteringsarbete. Dessutom, om man inte kan styrka mångårig erfarenhet, så måste man ha genomgått en praktisk utbildning i handhavande av mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015, samt injustering enligt proportionalitetsmetoden.

Certifieringskrav nivå N: För nivå N krävs minst 2 års yrkeserfarenhet från enklare mätnings- och/eller injusteringsarbete under de senaste 5 åren. Dessutom, om man inte kan styrka mångårig erfarenhet, så måste man ha genomgått en praktisk utbildning inom mätteknik med praktiskt handhavande av mätmetoderna ID2, ET11, ET2 och ST3 enligt SS-EN 16211:2015.

Hur blir man certifierad?
Anmäl dig för certifiering genom att kontakta Kiwa. Certifikatet är giltigt i fem år, men i villkoren ingår att man årligen intygar att man har varit yrkesverksam.
Kravspecifikationen återfinns på förbundets hemsida, pvforetagen.se.

Text: Tomas Skagerlind
Illustration: Catharina Nygård
Publicerat: 2019-02-20

Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #1.2019

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!