Kvalitetsstämpeln som fler måste upptäcka

När den kom var den efterfrågad av många. Nu har förbundets auktorisation för byggnadsplåtsföretag funnits i snart två år. 253 personer har gått utbildningen och 72 företag har auktoriserats. Men det krävs ännu mer volym för att auktorisationen ska göra verklig nytta och det är därför som Plåt & Ventföretagen just nu arbetar med att marknadsföra auktorisationssystemet mot beställarna.

Hur ska vi höja kvaliteten och seriositeten i plåtslagarbranschen? Det är frågor som har diskuterats livligt de senaste 40 åren. För två år sen kom man ett steg på vägen när Plåt & Ventföretagens efterfrågade företagsauktorisation sjösattes.
Bo Selander är plåtkonsult med många års erfarenhet av branschen. Han ser positivt på auktorisationen, men har även vissa synpunkter.
– Det är alldeles utmärkt att man satsar på att utbilda plåtslagarna och tar fram en auktorisation av en tredjepartsaktör. Det har jag och mina kollegor efterfrågat i många år. Men, för att en auktorisation ska vara till verklig nytta krävs det att en tillräckligt stor kritisk massa av företag blir auktoriserade, säger han.
Om inte tillräckligt många företag väljer att gå utbildningen och låta auktorisera sig ser han en risk att auktorisationen inte får den effekt som är tänkt.

Garanti för kunden
– Ur kundens perspektiv är auktorisationen en garanti att man får en seriös entreprenör som vill göra rätt och ifrån sig. För företagarens del handlar det om att se affärsnyttan med auktorisationen, vilket kommer när fler kunder efterfrågar den. Därför måste fler plåtslagerier ta steget och låta auktorisera sig så att kunderna efterfrågar det, menar Bo Selander.
Det är alltså en slags tvåstegsraket där kunderna måste känna till att auktorisationen finns och efterfråga den. Detta kommer ju fler företag som auktoriserar sig och ju mer känd auktorisationen blir, både internt och externt. Torbjörn Osterling är också plåtkonsult med mångårig erfarenhet. Han menar att marknadsföringen är a och o.
– Om inte kunderna känner till att auktorisationen finns så frågar de inte efter den. Därför måste Plåt & Ventföretagen satsa på att marknadsföra den till beställarna. Samma sak gäller förstås även gentemot medlemmarna – de måste känna till auktorisationen och nyttan med den för att vilja gå igenom den.

Följ upp med utbildning
En annan viktig aspekt, menar Torbjörn Osterling, är att följa upp auktorisationen med fortbildning, gärna på årsbasis.
– Så jobbar man med till exempel Tätskiktsgarantier. De som är auktoriserade går en årlig fortbildning på en knapp dag. Det är bra för att hålla kunskapen à jour och byta erfarenheter med andra auktoriserade företag.
Rickard Lindskog är ansvarig för auktorisationen och undervisar även deltagarna under utbildningsdagarna. Han upplever att auktorisationen har blivit alltmer känd även hos upphandlare och kunder sedan den infördes 2017.
– Jag får allt oftare in samtal från upphandlare som efterfrågar en auktorisation hos de företag som är aktuella för ett jobb. Vår förhoppning är att ännu fler företag ska förstå vilket bra instrument detta är för att visa sin seriositet och kunskap och därmed vinna affärer, säger han.

Tar tid etablera auktorisation
Rickard Lindskog menar att man dock måste ha lite tålamod och låta det ta lite tid innan auktorisationen blir lika etablerad som exempelvis Säkert vatten.
– Det tog ”Säker vatten” tolv år att komma dit de är i dag. Nu är det ingen som anlitar en entreprenör som inte är certifierad av dem. Det är dit vi vill komma också, säger han.
Rickard Lindskog avslöjar även att det är en del intressanta nyheter på gång inom auktorisationen.
– Vi jobbar med en del nyheter som kommer att bli riktigt intressanta för alla som väljer att gå utbildningen och auktorisera sig. Jag kan i dagsläget inte avslöja exakt vad det är, men kan garantera att det kommer att bidra till stor affärsnytta för de företag som väljer att auktorisera sig.

Text: Karin Cedronius
Publicerad: 2019-05-28
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #5.2019)

Mer information samt en lista på samtliga auktoriserade företag hittar du här: www.pvforetagen.se/auktorisation.

 

Hallå Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen!

Hur jobbar ni med att marknadsföra auktorisationen för byggplåt?

– Vi på förbundet är tacksamma över den positiva feedback som ges av dessa erfarna plåtkonsulter. Som de så riktigt påpekar, så är det viktigaste för att nå framgång, att man får tillräckligt många företag som ansluter sig och att det finns en efterfrågan från kund.
– I dag arbetar vi kontinuerligt med att informera våra plåtslagerier om auktorisationen, samtidigt som vi ser till att de redan auktoriserade företagen får tillgång till all viktig information som berör dem. För att informera beställarledet så har vi haft artiklar och annonser i flertalet branschtidningar samtidigt som vi ser till att synas på olika sammankomster i branschen. Allt detta arbete börjar ge resultat, och i nästa nummer att Plåt & Vent Magasinet kommer vi att berätta mer om läget gällande auktorisationen.

 

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!