Lägg inte ner våra kommunala utbildningar

”Istället för ett inträde på arbetsmarknaden har man utbildat sig till ett utanförskap i form av arbetslöshet”

Jag läste i en rapport från Ekonomifakta att 117 700 ungdomar mellan 15–24 år var arbetslösa i februari. Det är 23 000 personer fler jämfört med samma månad föregående år. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 19,7 procent och den säsongsjusterade och utjämnade siffran var 17,2 procent. Sedan år 2000 har ungdomsarbetslösheten hållit sig på relativt höga nivåer. Jämfört med övriga Europa är ungdomsarbetslösheten väldigt hög i Sverige, framförallt högre än i de andra nordiska länderna och i Tyskland och Holland för att ta några exempel. Det talar för att ungdomsarbetslösheten inte enbart är ett konjunkturproblem utan att det också finns strukturella orsaker bakom nivåerna. En bidragande orsak är de höga ingångslönerna som gör det svårt för unga utan erfarenhet att få sitt första jobb. Men en ännu större orsak tror jag är att utbudet på utbildningsinriktningar inte är anpassade efter arbetsmarknadens behov.

Bara inom byggbranschen finns det 1000-tals jobb att få då det råder brist på byggnadsarbetare, installatörer, glasarbetare, anläggare och så vidare. Inom vår egen bransch fattas det cirka 2 500 personer de kommande 3–4 åren. Med denna fakta färskt i minnet är det klart att man undrar varför matchningen mellan gymnasieskolans utbildningsprogram och arbetsmarknaden inte fungerar. Utan istället konstaterar man att det finns skolor som utbildar ungdomar i kompetenser som ingen eller få efterfrågar. När de nya studenterna tar av sig studentmössan går de ut på en arbetsmarknad som kräver andra kunskaper och färdigheter. Istället för en utbildning som leder till ett inträde på arbetsmarknaden har man i många fall utbildat sig till ett utanförskap i form av arbetslöshet. Detta är ett stort problem i Sverige i kombination med att det finns en bild av att teoretiska utbildningar är bättre än yrkesinriktade.

Inte blir man gladare av att många kommuner inte förstår vikten av att utbilda byggnads- och ventilationsplåtslagare. En utbildning som är en säker väg ut i arbetslivet och en god investering både för individen, kommunen och samhällsekonomin, innebärande att varje år kommer en ny kull byggnads- och ventilationsplåtslagare in på arbetsmarknaden och bidrar till vår gemensamma välfärd.

För några år sedan la man ner den kommunala utbildningen för vårt yrke i Malmö och nu står Kistagymnasiet i Stockholm på tur. Gemensamma argument från kommunernas sida är ofta att man anser att det är för få sökande till utbildningen i kombination med att den är för dyr på grund av verkstads- och maskinkostnader. Jag vill påstå att det låga intresset snarare är en marknadsföringsfråga för SYVarna. De höga kostnaderna för kommunerna betalar sig snabbt när man utbildar människor till yrken och kompetenser som idag klassas som bristyrken. Eller enkelt uttryckt i klartext: ”Plåtslagerieleverna får jobb direkt efter gymnasiet och betalar skatt från första arbetsdagen!”

Nu blir konsekvensen istället att det finns för få utbildade plåtslagare och att branschen måste ta till sig utstationerad arbetskraft och i vissa fall outbildad arbetskraft för att klara den efterfrågade byggproduktionen i landet. Antalet utstationerade inom byggverksamhet har ökat med 26 700 personer jämfört med 2017. Inte den bästa lösningen ur sett samhällsekonomiskt perspektiv.

Till sist vill jag påminna och uppmana om vikten att rösta i EU-valet i maj. Valet kommer att ha en direkt inverkan på våra liv. I valet bestäms hur EU kommer att agera under de närmaste åren i de frågor som är angelägna och påverkar vår vardag, till exempel sysselsättning, företagande, säkerhet, migration och klimatförändringar.
Eftersom Europa tillhör oss alla bör vi alla fatta dessa beslut tillsammans. Därför är det viktigt att inte bara du röstar, utan också att din familj och dina vänner, grannar och arbetskamrater gör det. Om alla röstar så vinner alla på det – håll valmoralen högt: Gå och rösta!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

 

Publicerad: 2019-04-26
Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #4.2019

 

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!