Landmärke med fasad i cortenstål

Gårda Vesta i Göteborg blir ett kontorshus som utmärker sig. Fasaden täcks med cortenstålplåt från SSAB och byggnaden imponerar även med sina två huskroppar på 25 respektive 14 våningar som länkas samman av en lägre byggnad. Dessutom blir Gårda Vesta den första Well Building-certifierade byggnaden i Göteborg.

Lars Olsson, ansvarig arkitekt för Gårda Vesta.

2010 hade White Arkitekter ett parallellt uppdrag för Platzer Fastigheter som är byggherre för projektet. I ett sådant tas det fram alternativa förslag till utförande och ett av dem läggs sedan till grund för vidare utveckling och byggande. Redan för nio år sedan var idén en fasad av cortenstål och glas, berättar Lars Olsson, ansvarig arkitekt för Gårda Vesta på White Arkitekter tillsammans med Åke Johansson.
– Rustikt och robust cortenstål förankrar huset till platsen. Materialet känns rätt här i Gårda, en stadsdel som många förknippar med dess historia av industrimiljöer och fabriker. Dessutom ”gifter” det sig väl med den mer samtida omgivande bebyggelsen som framförallt präglas av olika mustiga färger i tegel och puts, säger Lars Olsson.

Levande men beständigt material
Han gillar också att cortenstålplåt är underhållsfritt och förändrar skepnad över tiden samt ser olika ut beroende på om det regnar eller är torrt.
– Vi känner oss trygga i att huset kommer att åldras med värdighet, säger han.
Huset blir Well Building-certifierat, en certifiering som syftar till att säkerställa hälsan hos dem som använder byggnaden. Medveten hantering av ljus, behaglig temperatur, naturmaterial, rumshöjd och hög kvalitet på ljud- och luftmiljö, tillsammans med rumslösningar som går att dela in och använda på olika sätt är sådant som gör byggnaden till en Well Building.
Byggnaden ska också uppmana till rörelse. Ett promenadstråk ligger nära, det invändiga flödet är välgenomtänkt – vilket ska leda till att man gärna tar trapporna – och det finns en miniboulebana på torget utanför. En grön terrass på åttonde planet kompletterar ambitionen.

Den höga ”pinnen” ska rymma trappor, hissar och teknikutrymmen.

Två pinnar förbryllar
För tillfället är det bara två höga pinnar som syns av det blivande kontorshuset. Dessa har skapat frågetecken hos åskådare, men förklaringen är enkel. Valet av glidformsgjutning leder till att trappkärnorna måste gjutas utan avbrott helt till toppen av huset. Det man ser i dagsläget är det som ska bli trappor, hissar och teknikutrymmen.
En annan fråga som ofta kommer upp är om inte cortenfasaden kommer att rinna och färga av sig på omgivningen, som fönster med mera.
– Man får hålla efter huset lite extra det närmaste året, men därefter avstannar ju korrosionen och patineringen blir mer stabil, säger Lars.
Peab är byggentreprenör för Gårda Vesta som innehåller kontor, restaurang och parkeringsgarage på totalt 27 000 kvadratmeter. Fasaderna ska vara på plats våren 2020 och inflyttning är planerad till hösten 2020.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: TMRW & White
Publicerad: 2019-12-30
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #12.2019)

Fakta cortenstål:
Corten, som är SSAB:s egna varumärke, är temperaturbeständigt och består av koppar, fosfor, nickel och krom. Corten får raskt ett yttre lager av rost, men genomrostar långsammare än kolstål. Efter sex månader minskar risken för smitta med rostvatten på andra material. Kan levereras som bandplåt eller grovplåt och lämpar sig väl för svetsning och formning. Vid skruvning bör rostfri skruv användas för att minimera risken för galvaniska reaktioner. På marknaden finns i dag också syrafasta skruvar och bultar som har lackerats för att matcha cortenstålets matta lyster.
Källa: Nordmet

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!