Högt i tak på kongressen!

Under några dagar i slutet av maj samlades förbundet i Luleå för att avhålla årets förbundskongress. Kongressen är som bekant riksförbundets högsta beslutande organ och består av hela förbundet – från den enskilde medlemmen till förbundsstyrelsens ordförande – och genomförs i god demokratisk ordning och i år med högt i tak i dubbel bemärkelse. Jag vet att många uppskattar kongressen som en möjlighet att lära känna medlemmar och kollegor från andra delar av landet. Att dela erfarenheter och tips med varandra stärker den kollegiala sammanhållningen och därmed medlemsnyttan.

Det var fantastiskt att se alla engagerade kongressombud och motionärer som kämpade för sina hjärtefrågor. Plåt & Ventföretagen är ett förbund som har en helt öppen motionsrätt där alla medlemmar kan komma till tals. Det ger en bredd och en öppenhet som jag personligen uppskattar oerhört mycket. Och som ordförande är jag glad över det engagemang som våra medlemmar visade under den öppna debatten. Utan våra kongressombuds energi och engagemang kan vi inte genomföra kongressen och utveckla förbundet. När vi träffas är det olika frågor som är viktiga beroende på från vilken del av landet vi kommer ifrån, och det kan tyckas vi drar åt många olika håll. Men i grund och botten vet vi att det handlar om en och samma sak. Vår strävan efter ökad medlemsnytta och förbundets bästa.

Några av besluten från kongressen innebär att förbundet framåt skall verka för:
• Regelbunden kontroll av medlemsföretags efterföljande av förbundets stadgar
• Påverkan av Skolverkets skolpeng
• Påverkan av skollagen och dess skyldighet att erbjuda inriktning plåt
• Reseutjämning

Under öppen debatt diskuterades många olika frågor för branschens framtid bland annat behovet av att modernisera LAS, som exempel nämndes en flexiblare LAS där arbetstagarnas kompetens, erfarenhet och personliga förmåga att utveckla verksamheten väger tyngre än antalet anställningsår. I förlängningen av LAS diskuterades också vikten av ömsesidig uppsägningstid för att ge en rättvis och rimlig möjlighet för arbetsgivaren att ställa om sin produktion vid en uppsägning från en eller flera arbetstagare.

I år är det valår och då har vi möjligheten att vara med och påverka den politik och den inriktning som Sverige ska ha de kommande fyra åren. Förhoppningsvis kan vi få gehör för våra frågor som exempelvis en modernisering av LAS. Inte minst behöver bostadspolitiken reformeras i grunden. Vi lever i ett högkostnadsland som gör att nyproduktion av bostäder är dyrt. Därför behöver konkreta åtgärder vidtas för att minska produktionskostnaden, såsom ökat industriellt byggande, kortare planprocess, färre överklaganden och mindre regelkrångel. Den nya bostadspolitiken måste handla om att ge alla, oavsett plånbok, möjligheter till ett bra boende i den boendeform man själv önskar. Vi behöver öka tillgången till billiga bostäder för människor med låga inkomster. Bristen på billiga bostäder får stora konsekvenser.

Trångboddhet, ökad otrygghet och sociala problem. Därför måste även bostadsbidrag, bosparsystem, bolånefinansiering och andrahandsuthyrning ses över i ett samlat paket. Sist men inte minst behövs en friare hyressättning för att stimulera ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Jag vill här framföra mitt varma och stora tack till leverantörerna och föreläsarna som deltog på ”Leverantörernas dag”. Jag vill naturligtvis också rikta en stor tacksamhet till alla som har jobbat med kongressen. Utan er insats hade det här inte blivit så bra som det blev.

Nu står sommaren för dörren, och vi känner hur solens strålar föder liv i både våra vintertrötta kroppar och naturen omkring oss, så nu är det hög tid att vila ut både kropp och själ och låta er inspireras av värmen i goda vänners lag. Kanske en och annan fotbollsmatch hinns med mellan solstrålarna. Vad ni än väljer att göra under sommarledigheten så önskar jag er på styrelsens vägnar en underbar och avkopplande sommar!

Jörgen Rasmusson
förbundsordförande i Plåt & Ventföretagen,
och vd i AB Lödde Plåt, Lund,
 jorgen@loddeplat.com

 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!