Ledarskapsutbildning i Framtidsgruppen

Inspiration, utveckling och ett större nätverk. Plåt & Ventföretagens Framtidsgrupp, som riktar sig till medlemmar under 40 år i ledande befattning, erbjuder från och med i höst en specialanpassad chefsutbildning under ledning av den erfarne ledarskapsutvecklaren Kjell-Åke Fyrgård.

Utbildningen riktar sig till medlemmar under 40 år som idag har en ledande befattning inom sitt företag. Målet med utbildningen är att både ge deltagarna en gedigen ledarutbildning och en god grund att stå på, men också att bidra till att vidga deras nätverk inom branschen och förhoppningsvis skapa långsiktiga relationer branschkollegor emellan.

– Det har länge funnits ett behov av en sådan här utbildning, som riktar sig mot den yngre generationens ledare i branschen. Ofta har man ärvt sitt företag, eller valt att starta eget, och sällan har man en ledarskapsutbildning i botten, men när företaget växer och de anställda blir fler är det viktigt att ha en god grund att stå på. Min förhoppning är att den här utbildningen ska bli en sådan grund, säger Patrik Calén, som är initiativtagare till utbildningen på Plåt & Ventföretagen.

Utbildningen, som startar i Göteborg i november, tar emot max 15 personer och den sker vid sex tillfällen fram till februari. Kursen leds av Kjell-Åke Fyrgård som ingår i nätverket EQP Business School. Han har lång erfarenhet av ledarskapsutbildning och har själv suttit i ledande positioner i över 20 år. Idag utbildar han chefer och ledare med hjälp av EQPs ledarskapskoncept som kallas ”Resultatorienterat ledarskap” och som han varit delaktig i att skapa.

– Konceptet bygger på att öka kunskapen om människors beteende och ta bättre tillvara på den. Det handlar också om att sätta och följa upp mål, att gå från ord till handling, säger Kjell-Åke Fyrgård och fortsätter:

-Det finns ett koncept i grunden, och en metod och modell som vi utgår ifrån. Men alla övningar, och allt vi tränar på, utgår från deltagarnas egna förutsättningar, både deras mognadsgrad och branschen de verkar i. Vi jobbar till exempel en hel del med deltagarnas egna exempel från deras arbetsvardag. Det är en mycket praktiskt inriktad utbildning.

De sex kurstillfällena har alla varsitt tema och innehåller moment som effektiv kommunikation, resultatorienterat ledarskap, presentationsteknik, beslutsprocesser och invändningshantering (”verbal judo”).  Vid sista tillfället sker även en diplomering som bygger på att var och en håller en kort presentation kring hur de har uppfattat kursen och sin egen utveckling under den. Denna presentation hålls inför Förbundsstyrelsen som ett led i examinationen.

-Presentationsteknik är en viktig del av den här chefsutbildningen, och vi kommer att ha presentationer vid varje enskilt kurstillfälle, men det är vid sista tillfället, då man presenterar sina reflektioner inför styrelsen som diplomeringen sker, säger Kjell-Åke.

Patrik Calén

Vad hoppas du på med kursen?
– Jag hoppas att var och en som deltar ska känna att de växer som person och att de utvecklas i sin ledarroll. Jag känner mig otroligt priviligierad som har förmånen att få vara mentor och arbeta med ägarledda företag och ge deras ledare vägledning och riktlinjer så att de blir vassa och framgångsrika.
– Alla deltagarna på kursen har mig som en mentor och bollplank under hela utbildningsperioden. Och de är alla välkomna att kontakta mig för att få vägledning och stöd.

En annan viktig aspekt med Framtidsgruppens ledarutbildning, menar både Kjell-Åke Fyrgård och Patrik Calén, är de möjligheter den skapar för nätverksbyggande och framtida relationer.

– Som ägare eller chef i ett mindre företag kan det ofta vara lite ensamt och man vet kanske inte alltid vem man ska vända sig till för att bolla tankar och idéer. Då är det bra att ha ett nätverk med andra ledarkollegor. Det hoppas jag att våra kursdeltagare ska känna att de får, säger Patrik Calén och får medhåll av Kjell-Åke Fyrgård:

– Alla kursdeltagare kommer att känna att de tänjer på sin egen komfortzon på ett eller annat sätt under den här kursen. Det kommer att skapa en stark sammanhållning i gruppen och göra att deltagarna lär känna varandra riktigt bra. Det bådar gott inför framtiden och skapar goda förutsättningar för en fortsatt kontakt framöver.

Text: Karin Cedronius
Foto: EQP

FAKTA
Framtidsgruppen är till för medlemmar i Plåt & Ventföretagen som är under 40 år och arbetar i ledande befattning inom plåtslageri eller ventilation. Syftet med gruppen är att bidra till medlemmarnas kompetensutveckling, ge inspiration och motivation i deltagarnas ledarskap och ett bredare nätverk. Nätverket samlar idag drygt 20 ledare över hela landet. Läs mer här!

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!