Mer koldioxidreducerat stål på marknaden

Lindab har sedan tidigare meddelat att de kommer att inleda produktion av tak- och fasadprofiler i koldioxidreducerat stål. Nu breddas erbjudandet när dotterbolaget Ekovent inleder tillverkning av takhuvar och ytterväggsgaller i koldioxidreducerat stål med cirka 70 procent lägre klimatpåverkan än vanligt stål.

Lindabkoncernen arbetar aktivt med att sänka sitt klimatavtryck genom ett antal olika initiativ. Ett av dem är att erbjuda produkter tillverkade i koldioxidreducerat stål. Nyligen meddelade Lindab att de kommer att inleda produktionen av tak- och fasadprodukter i detta material och nu fortsätter erbjudandet att breddas genom dotterbolaget Ekovent.

Ekovent kommer att använda sig av samma typ av stål som Lindab. Det koldioxidreducerade stålet består av 75 procent återvunnet material och tillverkas med hjälp av 100 procent förnybar energi, vilket innebär att det har cirka 70 procent lägre klimatpåverkan än traditionellt tillverkat stål.

– Vår takhuvsserie e-Line är konstruerad för upp till 40 procent mindre stålanvändning och i väntan på de första leveranserna av det fossilfria stålet inför vi redan nu produkter med koldioxidreducerat stål. Framställningen av stål har en stor påverkan på vårt klimat och med det koldioxidreducerade stålet tar vi ett stort steg för att minska vårt CO2-avtryck, säger Gabriella Wikander Johansson, VD på Ekovent AB.

Ekovent har varit en del av Lindabkoncernen sedan 2020 och är experter inom ventilations- och brandprodukter med egen utveckling och produktion i Vellinge utanför Malmö.

Företaget kommer inledningsvis att erbjuda takhuvar och ytterväggsgaller i det koldioxidreducerade stålet men planerar att utöka sitt sortiment inom fler produktområden under året. De första produktbeställningarna kommer att kunna tas emot i början av det andra kvartalet 2023.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!