Luftbehandlingsaggregat på agendan

I början förknippades koncernen mest med fläktar. Idag har Systemair utveckling och produktion i många länder över hela världen och erbjuder ett komplett sortiment av ventilationsprodukter.

– Många förknippar oss med fläktar, men vi säljer mycket mer än bara det. Vårt mål är att växa på den svenska och den europeiska marknaden när det kommer till luftbehandlingsaggregat, säger Sofia Rask, vd på Systemair Sverige AB.
Systemair utvecklar och säljer luftdistribution, luftbehandlingsaggregat, bostadssystem, brandsäkerhet, flexibla anslutningar och detaljer samt fläktar och tillbehör. Produktbredden, tillsammans med att koncernen har 27 produktionsenheter, gör att kunderna kan vända sig en och samma leverantör istället för att plocka ihop olika delar hos olika leverantörer.  Om en kund vill ha ett aggregat som försörjer ett system med spjäll, don och så vidare har Systemair allt som behövs i sitt utbud.

Allt i ett
– Det är betydligt lättare om man håller ihop en leverans. Transporterna kan samordnas, det behövs bara en kontaktperson för ventilationsprojekteringen och vi kan hjälpa till med att föreslå vilka produkter som fungerar bäst tillsammans för att uppnå ett välfungerande system, säger hon.
Systemair är en av de största leverantörerna i Europa inom segmentet luftbehandlingsaggregat.
– Fler och fler marknader har krav på mekanisk till- och frånluft vilket har bidragit till denna utveckling, säger hon.
Sofia menar att kvalitet är det som kännetecknar Systemairs produkter bäst. Koncernen satsar på innovation och utveckling och har den största teknikgruppen inom bolaget i Skinnskatteberg, med eget labb och ett nytt teknikcentrum. Kunderna – ventilationsinstallatörer, ventmontörer och ventilationskonsulter – bjuds ofta in till Systemairs teknikcenter som har samlat företagets teknikresurser i en och samma byggnad. På plats kan de se med egna ögon hur Systemair går till väga för att mäta luftflöden, ljud och verkningsgrad på sina produkter.

Modernaste labbet i Europa?
Systemair ser sig som duktiga på det de gör och med hög kompetens. Att visa det konkret för kunderna är viktigt och skapar tillit, säger hon.
– I Skinnskatteberg har vi det kanske modernaste labbet inom branschen i Europa. Vi testar och mäter alla produkter och säkerställer att kunden får rätt prestanda. Det vi erbjuder ska vara tillförlitligt. Det är också vårt motto: att kunden ska kunna lita på oss och känna till hur vi har fått fram våra siffror, värden och data, säger hon.
I Skinnskatteberg, en gammal bruksort, finns en speciell bruksmentalitet som präglar Systemairs kärnvärden och arbetssätt, säger hon.
– Vi är ett familjärt företag med entreprenörsanda – något som genomsyrar alla våra bolag. Den andan gör att man kan utvecklas inom bolaget, att man uppmuntras att komma med idéer och att driva projekt.

Sofia Rask är vd på Systemair i Sverige AB.

Utveckling i samarbete med marknaden
Idéer och tips på nya produkter kommer också i hög grad från marknaden. Systemairs produktansvariga är ute i ”verkliga livet” och kollar av vad som behövs och vad som eventuellt inte fungerar. Tack vare att utvecklingsteamen sitter nära produktionen, med olika team i de olika länderna, kan produkter utvecklas i samarbete med den lokala marknaden.
Kontakten med dem som bjuds in till laboratoriet och teknikcentret ger värdefull input. Kunder inviteras bland annat för att ge sina synpunkter på en ny, lovande produkt.
– Ibland bjuder vi in oss själva till en installation, för att lära oss att förstå hur behoven ser ut när vi tar fram nya produkter. Det är väldigt viktigt att vi har den här typen av samarbete och kan dela erfarenheter och tankar med varandra, konstaterar Sofia.

Vill förenkla för kunderna
Ett viktigt mål för Systemair är att produkterna ska vara lätta att installera.
– Vi vill förenkla för våra kunder, att det ska vara snabbt och enkelt för installatören, säger hon.
Den senaste nyheten från Systemair är Geniox. Framtagandet av Geniox har skett genom global, koncerngemensam produktutveckling, något som skiljer sig från den sedvanliga lokala produktutvecklingen. Geniox har tagits fram för att skapa en plattform för samtliga modulaggregat. Eftersom många dotterbolag har varit involverade har arbetet tagit tid, men nu bygger alla produktionsenheter inom koncernen modulaggregat på samma plattform.
– Med andra ord har det ingen betydelse vilken fabrik/produktionsenhet man beställer från – kunden känner oavsett igen att detta är ett modulaggregat från Systemair, säger hon.

Inomhusklimat viktigare än någonsin
För att fler ska bli intresserade av inomhusklimat är bolaget aktivt på sociala medier med att lyfta alla fördelar med ett gott inomhusklimat. I det arbetet ingår att försöka nå grupper utanför ventilationsbranschen.
– Våra produkter är innovativa och framtidsriktade. De skapar förutsättningar för en bra och hälsosam inomhusmiljö. Inomhusklimatet är viktigare än någonsin, konstaterar hon.
Systemair ser en avmattning i orderingången på europeisk basis, något hon tolkar som en följd av den ekonomiska nedgången i Coronakrisens spår, eftersom 70 procent av produktionen exporteras till dotterbolagen utanför Norden.
– Nedgången i Sverige är mindre. Vi har inte haft lock down, så här går det fortfarande bra, men vi vet inte vad som händer till hösten, säger hon.

Systemairs anläggning i Skinnskatteberg.

Bra samarbete
Samarbetet med ventilationsföretag inom och utom Plåt & Ventföretagen ser hon på som välfungerande och väl utbyggt. Framförallt är det installatörer, konsulter och grossister som berörs av ett nära samarbete. Det kan handla om hur installationer sker på bästa sätt, hur kabeldragning ska se ut och vilka potentiella förbättringsområden som finns. Däremot så jobbar man inte speciellt nära arkitekterna.
– Förklaringen är nog att vi inte har så många produkter som är synliga. Men det är intressant att veta hur arkitekter och projekterare tänker, så den målgruppen är också viktig i vår utveckling, säger Sofia.
Hon tror att samarbetet och utbytet med Plåt & Ventföretagen kan bli ännu bättre. Bland annat genom att Systemair i högre grad gör besök i installatörernas vardag.
– Kanske kan vi utveckla produkter närmare varandra. Men generellt tycker jag att vi har en bra dialog. Ibland har vi också myndighetsgemensamma projekt, som till exempel mer djupgående forskningsprojekt där flera aktörer medverkar.
Som många andra i branschen ser Sofia att inomhusklimat är väldigt inne just, liksom frågan om energieffektivitet.

IoT ökar i betydelse
– Energieffektivitet kommer alltid att vara en viktig aspekt. Energisnålt är viktigt och är det vi jobbar mot. Även digital uppkoppling – Internet of Things – ser vi ökar i betydelse, för att kunna analysera hur produkter används och mäta inomhusklimatet. Molnlösningar generellt är en trend som kommer att hålla i sig.
Hon ser positivt på ventilationsbranschens framtid, trots dippen på grund av Coronaviruset.
– Inomhusklimat är något som verkligen kommer att highlightas framöver. Behoven är stora och branschen är stabil.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Systemair
Publicerad: 2020-09-17
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #8.2020)

Genoix, en ny produkt från Systemair.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!