Lyckad satsning på plåt

Ahlsells har kompletterat sitt sortiment med plåt och plåttillbehör. Nu satsar bolaget på att bli helhetsleverantör inte bara inom ventilation och teknisk isolering utan även av plåtslageriprodukter.

– Även om vi har många duktiga konkurrenter i respektive segment, skulle jag vilja påstå att Ahlsell är marknadens bredaste grossist för proffskunder som är verksamma mot installation, bygg/anläggning, fastighet och industri. Vi är en stor organisation, med ett stort centrallager för att kunna leverera dagen efter order, säger Jesper Svedberg, divisionschef för Klimat på Ahlsell som omfattar ventilation, teknisk isolering och numera även plåt.

Hos Ahlsell hittar kunden sådant som arbetskläder, tillfällig belysning, säkerhetsutrustning, toapapper och kaffemaskin och andra indirekta material som alla företag behöver. Tanken är att kunden ska hitta allt som den behöver för sin dagliga verksamhet. Beställning sker via webben, appen eller genom en kontaktperson inom Ahlsell.

Tätad lucka

Det har funnits en lucka när det gäller plåterbjudandet, något som Ahlsell löste genom att köpa Bahab Vent och Plåt AB 2019. Tanken var att bygga upp en starkare kompetens runt byggnadsplåt och samtidigt skapa en närmare relation till grundleverantörerna. Bakgrunden till satsningen är kundbehovet och en vilja att bredda affären.

– Ahlsell har länge velat stötta företag inom plåt och plåtbearbetning, ta plats och bli en grossist att räkna med även här. En enorm fördel med att vara aktiv i så många segment är att kärnsortimentet för en kund blir ett kringsortiment för en annan kund. Målet är att vara en one-stop-shop för alla våra kunder, säger han.

Satsningen på plåt ligger i linje med Ahlsells strategi att göra kundernas vardag enklare. Det nya sortimentet riktar sig till plåtslagare och alla de som har plåt som kärnprodukt. Ahlsell erbjuder planplåt och profilerad plåt – lackad eller inte – samt plåt i alla olika metaller. Även produkter för taksäkerhet, vattenavrinning och tillbehör som verktyg och infästning ingår i sortimentet.

Insatsen på riksnivå påbörjades 2020, med att lagret i Hallsberg byggdes ut. Samtidigt undersöktes behovet och logistikkedjan sågs över – allt för att kunna erbjuda ett komplett sortiment med smidiga och precisa leveranser även inom plåt. De första kundleveranserna från centrallagret gick ut i februari 2021.

Centrallager ger breddat erbjudande

I dag är utomhuslagret i Hallsberg 250 000 kvadratmeter och inomhuslagret utgör 130 000 kvadratmeter. Jesper påpekar att Ahlsell har haft ett centrallager i många år och har upparbetat god erfarenhet av hur det ska skötas.

– Vi vet exakt hur vi ska optimera. Det gäller allt från hur vi lägger i hyllorna, hur varorna ska plockas, beställas och stämmas av till hur vi bäst samordnar och effektiviserar transporter. Det makalösa med centrallagerlösningen är att ett lager förser alla våra kunder i hela Sverige. Alla kunder får samma breda erbjudande, oavsett om kunden finns i Stockholm eller Mockfjärd. Det är dessutom enklare och effektivare för oss att ha allt på ett ställe.

Han fortsätter:

– I detta har vi en enorm nytta av att vi är ett så stort företag. Vi har flera fulla bilar som går ut varje natt från vårt centrallager till distributionscentralerna. Effektiviteten ökar eftersom vi får högre fyllnadsgrad och färre bilar ut. Även mottagningen hos våra kunder underlättas när bara en bil behöver lossas.

Att materialet hämtas upp av kunden i en av Ahlsells 130 butiker, eller körs ut till verkstaden, eller om möjligt till önskad adress där jobbet ska utföras, skiljer ut Ahlsell från andra liknande aktörer i branschen.

– Vi vill som sagt göra det enklare att var proffs. Kunden ska kunna fokusera på det som den är bäst på. Då är bredden i sortiment en stor styrka, säger han.

Framgångsrik satsning

Sedan ”plåtlanseringen” i februari 2021 när det tillbyggda centrallagret öppnades har affären gått väldigt bra, enligt Jesper. Också den uppköpta delen har fortsatt att utvecklas med framgång.

– Vi var lite spända i början men det har gått helt toppen! Vi har hittat bra sätt att hantera materialet och har en fin tillväxt. Dessutom har vi en bra avstämning med våra leverantörer och planer för fortsatt utveckling, säger han.

Att satsningen på kunder inom byggnadsplåt dröjde beror på att Ahlsell tidigare inte hade tillräckligt med kunskap om plåtverksamheter och deras behov.

– Under lång tid arbetade vi för att uppnå ett riktigt bra erbjudande inom ventilation och det tog tid att bygga upp relationer och affären. Köpet av Bahab gynnade oss på flera sätt och vi kunde gå vidare, säger Jesper.

Trenden att grossister inom ventilation och plåt bygger upp egen produktion är en utveckling som han inte tror på.

– Jag menar att grossisten ska jobba med duktiga leverantörer. Med risk för att ha fel tror jag att man ska låta leverantörerna vara duktiga på tillverkning och grossisterna på lager, logistik och distribution. Att vara producerande leverantör är inte detsamma som att vara levererande grossist.

Vision: ett hållbart samhälle

Ahlsell har ett tydligt hållbarhetsfokus i alla led. Konsolidering av beställningar är hållbart ur miljösynpunkt, eftersom försörjningskedjan blir kortare. Krav på miljöklassade lastbilar för längre transporter, lokala körningar med el-lastbilar och bilar som går på miljödiesel, HVO 100, är exempel på hållbarhetstänk i transportledet. Företaget arbetar också med lösningar för att få ner energikostnaderna och minska spillet i vardagen.

– Många är beroende av leveranser från oss. Vi vill kommunicera att det faktiskt är en insats för miljön att välja Ahlsell och att vår vision är att bygga ett hållbart samhälle. Det kan låta högtravande, men med tanke på de volymer som Ahlsell hanterar och skickar ut i Sverige skulle det få stor påverkan på samhället om Ahlsell skulle stanna, säger Jesper.

Digitalisering är ytterligare ett fokusområde i Ahlsells strategiska plan.

– Här ligger vi också långt framme. Nyligen anställde vi en ansvarig för den digitala satsningen och en hållbarhetsdirektör på koncernnivå. Vi lyfter blicken och funderar varje dag på hur vi levererar till vår omvärld. Här lägger vi in en växel till. Det har varit ett utmanande år med pandemi och råvarubrist, men vi är nöjda med utfallet och känner oss trygga i vår 2025-plan.

 

Fakta Ahlsell
• 1877 började Ahlsell handla med VV-rör. Från att vara rörgrossist gick företaget till att köpa ventilationsverksamheten från Elektroskandia 1991.
• 2014 bröts teknisk isolering loss från VVS och division Klimat skapades. Senaste tillskottet är byggnadsplåt.
• Huvudsaklig verksamhet i Sverige, men finns även i Finland och Norge. Ahlsellgrossist (FEB) i Estland.
• Omsättningsmålet för 2020 var 30 miljarder kronor. Målet till 2025 är 50 miljarder. Tillväxt ska ske till hälften organiskt och till hälften genom förvärv. Öppenhet för att bredda affären.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!