Med återbruk som tema

Återbruk och minskat spill är temat för Plåt & Ventföretagens seminarium på Stålbyggnadsdagen. På plats finns bland annat arkitekten Luka Murovec som tillsammans med sina kollegor på arkitekturkollektivet Raumlaborberlin har ritat den spektakulära bastun ”Svettekörka” i Göteborg, en bastu som enbart består av återvunnet material, inte minst plåten som täcker hela fasaden.

Den 7 november går årets Stålbyggnadsdag av stapeln i Göteborg. Plåt & Ventföretagen är förstås på plats och bjuder, i samarbete med Svensk Byggplåt, på ett specialseminarium, som i år går under namnet ”Återbruk och minskat spill”. På seminariet diskuteras bland annat varför byggplåt, som ofta tillverkas av stål, är dagens och framtidens miljösmarta byggmaterial.
– Vår förhoppning är att fler ska få möjlighet att upptäcka den miljösmarta byggplåten och det stora kretslopp som detta utmärkta byggmaterial rör sig i. Besökarna på vårt seminarium kommer att få ta del av goda och hållbara exempel på att plåt och stål kan återbrukas och användas igen och igen, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen och ordförande i Svensk Byggplåt.

Luka Murovec från arkitektkollektivet raumlaborberlin är ansvarig arkitekt för bastun i Frihamnen, Göteborg.

Innovativa ”Svettekörka”
Under seminariet får åhörarna ta del av goda exempel från plåtslageriarbeten och innovativ arkitektur som har bidragit med mindre spill och ökat återbruk. Bland annat kommer Luka Murovec från arkitekturkollektivet Raumlabor i Berlin vara huvudtalare. Han är en av arkitekterna bakom den omtalade, allmänna bastun i Frihamnen i Göteborg – ”Svettekörka”. En spektakulär utomhusbastu, som ser ut att vara tagen rakt ur en StarWars-film, och vars plåtfasad består av hundra procent återvunnet material. Den korrugerade fasadplåten, som täcker både bastuns kropp och ben, är nämligen tagen från ett plank i ett nedlagt industriområde i Bulycke vid Torslanda. Valet av fasadmaterial förklarar Luka Murovec så här:
– Frihamnen är ett gammalt industriellt hamnområde som nu gradvis blir en ny, central stadsdel i Göteborg. Här kan man fortfarande hitta fascinerande, funktionella föremål som skvallrar om områdets industriella förflutna; båtar, kranar, lampor och hangarer som är gjorda av stål och som korroderat vackert med åren. När vi skulle designa ett helt nytt objekt i hamnen, bastun, ville vi få till en markering av övergången från dåtid till nutid. Fasadmaterialet är en slags hyllning till omgivningen och det kulturarv som Frihamnen innebär i Göteborg.

Omvandla och omtolka
Att återanvända, flytta, omvandla eller omtolka material är arkitektkollektivet Raumlaborberlins signum. Ett arbetssätt som framför allt är ett hållbart sätt att hantera befintliga resurser, men som även ger lägre materialkostnader för att inte tala om all den historia som återanvänt material kan berätta.
– Korroderad plåt är inte bara ett hållbart och oändligt återvinningsbart material, det är också tillräckligt robust för att motstå hårda miljöer. Bastun är placerad precis ovanför vattnet och utsatt för starka vindar, regn och sol så materialet är perfekt för dessa hårda förhållanden. Dessutom är plåten lätt att hantera på plats, i transporter, och den är enkel att forma och skära till.

Genom att placera ut plåten på marken kunde arbetslaget pussla ihop de delar som passade bäst ihop och avgöra vad som skulle sitta var på bastuns fasad.

Extra flexibilitet krävs
Enligt Luka Murovec är det inte speciellt problematiskt att återanvända byggnadsmaterial på det sätt som gjorts i ”Svettekörka”, däremot kan det finnas en slags oresonlighet i materialet. Det återvunna materialet kräver att man är extra flexibel och öppen för att tänka om kring den planerade designen under byggets gång.
– De återvunna fasadplåtarna hade under årens lopp fått olika utseenden. Vissa hade varit mer utsatta för väder, vind och graffiti eller annan färg, andra var mer utsatta för korrosion. Därför placerade vi ut alla plåtar på marken, intill varandra, för att se hur de bäst passade ihop och vilka delar som skulle sitta var på bastuns fasad. På så vis kunde vi få en bättre överblick hur byggnadens färdiga utseende skulle bli.

Arbetslaget var själva på plats i Torslanda för att handplocka de återvunna stålpartierna från ett gammalt plank.

Återvinning prioriterad fråga
Under seminariet på Stålbyggnadsdagen kommer Luka Murovic att berätta mer om bastun och hur man kan arbeta med återvunnet material inom byggindustrin.
– Huvudfokus kommer att vara bastun i Frihamnen och ur den fick sin ”hud” av återvunnen plåt, men jag kommer även att prata om vårt nästa projekt i Frihamnen – en flytande badanläggning, som vi arbetar med just nu och där plåten också spelar en viktig roll.
Förutom Luka Murovec är även Juha Rosenström på Weatherproof Family på plats vid seminariet för att inspirera och prata om sitt fasadsystem som passar väl för återbrukad plåt.
För Plåt & Ventföretagen och deras medlemmar är hållbart byggande en prioriterad fråga.
– Våra medlemsföretag är redan i dag duktiga på att återbruka och återvinna, men den processen kan alltid bli ännu mer effektiv. Dessutom vill vi lyfta frågan till ett mer politiskt plan och på sikt göra det ännu mer attraktivt och lönsamt att bygga hållbart, säger Johan Lindström.

Text: Karin Cedronius
Foto: Sam Carvalho, raumlaborberlin
Publicerad: 2019-10-25
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #10.2019)

 

Fakta om seminariet
Välkomna till Stålbyggnadsdagen och Plåt & Ventföretagens seminarium ”Återbruk och minskat spill” den 7 november i Göteborg.
Var: Svenska mässan, Sal J1
När: Klockan 13:40 – 14:40
Anmälan: stalbyggnadsdagen.se/arkitektursparet

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!