Minska risken att utsättas för asbest

Trots att asbest har varit förbjudet att använda i Sverige sedan 1982 finns det fortfarande kvar i många hus. De byggnader som uppfördes före förbudet har ofta renoveringsbehov. Nu finns ett material för installatörer och andra som jobbar med renoveringar för att upptäcka var asbest finns och vad de behöver göra om de stöter på ämnet.

– Det är viktigt att hantera asbest med stor respekt. Genom kunskap och rätt hantering undviker vi att det sker misstag. Gör nödvändiga miljöinventeringar. Utgå ifrån byggår och när efterföljande renoveringsarbeten har genomförts, i synnerhet de som utfördes under åren då asbest var vanligt förekommande, säger Rickard Lindberg på Installatörsföretagen.

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter inom byggsektorn tagit fram materialet. Det består av filmer med diskussionsfrågor och en checklista som kan användas på arbetsplatserna, till exempel vid arbetsmiljöutbildningar eller arbetsplatsträffar. Det kan också användas inom yrkesskolor.

Asbest har värdefulla tekniska egenskaper som hög mekanisk hållfasthet och smidighet och användes därför länge som byggmaterial. Men det är också farligt. Asbestdamm kan leda till bland annat cancer och lungsjukdomar. Det kan ta lång tid innan sjukdomar bryter ut.

Att veta hur man ska agera om man befinner sig i en miljö där asbest kan förekomma gör det lättare att undvika att utsättas för det farliga dammet.

– När förbudet trädde i kraft och de tio närmsta åren efter det var kunskapen väldigt hög om asbestens risker. Sedan 90-talet har kunskapsnivån sjunkit allteftersom äldre åldersgrupper har lämnat branschen. Vi kan se att kunskapen om asbest hos de yngre är väldigt låg, därför är detta projekt viktigt för alla, säger Ulf Kvarnström på Byggnads.

Materialet är framtaget av Prevent tillsammans med Byggföretagen, Installatörsföretagen, Byggnads och Elektrikerna. Det är kostnadsfritt och finns på prevent.se/asbest.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!