”Myter om elbilar kommer alltid att finnas”

Trots att allt fler hantverkare väljer en 100 procent eldriven lätt lastbil finns det fortfarande de som ännu inte är övertygade om att skaffa elbil. För kort räckvidd, batterierna håller inte, för hög klimatpåverkan och för lång laddtid är de vanligaste argumenten, eller myterna hur man nu ser det, för att inte välja eldrivet. Det visar Gröna Mobilisters enkät som Plåt & Vent Magasinet har tagit del av.

Jesper Johansson, ordförande för Gröna Mobilister.

Enkätsvaren diskuterades på eCom Expo i våras under rubriken ”Myterna kring elbilar”. Inför eventet skickades det ut en enkät där de som svarade rangordnade vilka de såg som de största hindren för att köra eldrivet.

Enligt enkäten toppar argumentet ”Räckvidden är för kort” med 27 procent medan ”Batterierna håller inte” fick 24 procent. ”Elbilar har för hög miljöpåverkan” kom på en tydlig tredjeplats med 17 procent.

– Räckvidden är för kort är nog den myt som kommer vara svårast att bli av med. Men att slå hål på den är inte svårt. Nu när det finns elbilar för hantverkare som har en räckvidd upp till 30–40 mil så kommer räckvidden inte att vara något problem för den absolut största andelen hantverkare. Väldigt få åker över 30 mil på en dag, säger Jesper Johansson, ordförande för Gröna Mobilister.

Räckviddsångest

Han menar att räckviddsångesten nästan alltid grundar sig på oklarheter och osäkerhet kring laddmöjligheter.

– Var finns det laddare, hur fungerar de, hur snabbt laddar de, hur betalar jag för laddningen, kommer laddaren fungera eller vara trasig när jag kommer dit, kommer det vara kö vid laddaren? Dessa frågor måste det finnas svar på för att den upplevda räckviddsångesten ska försvinna.

Jesper Johansson konstaterar också att om bilen kan laddas under natten så kommer det inte att finnas något behov av laddning under arbetsdagen.

– Behöver man ladda under arbetsdagen så brukar det räcka med cirka 30 minuters laddning för att klara normal körning. Det är en kort lunch eller en fikapaus.

Garanti på batteri

Det är också en trygghet att dagens batterier håller minst den tid som biltillverkaren ger garanti på. Biltillverkarna brukar garantera runt åtta år.

– När en biltillverkare garanterar åtta år så vet vi att de håller betydligt längre. Garantitiden ökar successivt med lanseringen av nya modeller, säger Jesper Johansson.

Han menar också att det finns mycket forskning som visar att elbilar inte har för hög miljöpåverkan. Något som framför allt gäller sett över ett fordons livscykel.

– Självklart har elbilar en negativ miljöpåverkan över en livscykel precis som allt som tillverkas. Men ett bensin- eller dieselfordon har en högre miljöpåverkan. Det här är en viktig fråga nu när övergången till elektrifierade fordon ökar. Gröna Mobilister kommer att göra om tävlingen Miljöbästa bil så att den fokuserar på hur stor miljöpåverkan utifrån en livscykelanalys som en bil har i stället för från avgasutsläppen. Det kommer att bli viktigt att minska miljöpåverkan i hela livscykeln när det inte längre finns några avgaser. Men det kommer alltid att gnällas, och påhittade eller uppblåsta negativa myter kommer alltid att finnas. Men med faktabaserad information och kommunikation kan de minskas till en nivå som inte påverkar användare och köpare.

Hur uppstår myter?
– Myter har alltid funnits och kommer alltid att finnas. En myt kan vara negativ eller positiv. Ofta uppkommer negativa myter kopplat till något nytt och de bygger på okunskap och rädsla. Små saker som kan vara påhittade eller sanna växer och blir sanningar när de sprids. Tyvärr har detta ökat i samband med digitaliseringen och sociala medier. Det är även lite för lätt i dag att medvetet plantera en negativ myt.

Vad krävs för att vi ska få bort myterna kring lätta eldrivna lastbilar?
– Jag tror att det gäller att få ut mycket information. Det är väldigt viktigt att den bygger på forskning och verklighet. Den här informationen får inte komma ut vid enstaka tillfällen utan måste spridas hela tiden. För att nå en viss målgrupp behöver informationen vara riktad mot dem. Det ger inte lika bra effekt om en hantverkare får information om hur bra en liten eldriven personbil är. För att öka intresset kring informationen bör den kopplas till reella upplevelser hos andra användare inom samma målgrupp.

Hur tror du att framtiden kommer att se ut gällande övergången från diesel- till eldrift. Och hur kommer fördelningen av drivmedel att se ut om 2, 5, 10 och 20 år?
– Övergången till eldrift ökar rejält nu. Mer än vad prognoserna visade. Antalet eldrivna modeller ökar snabbt och billigare modeller kommer ut på marknaden. De flesta biltillverkare har satt ett årtal då de inte kommer att tillverka förbränningsmotorer längre. Städer runt om i världen inför restriktioner och förbud mot bensin- och dieselbilar. I dag finns det inget som pekar på att denna utveckling kommer att vända. Om 10 år tror jag att det praktiskt taget inte säljs några nya bilar som drivs på bensin- eller diesel. Om 20 år så har troligtvis även de flesta bensin- och dieseldrivna bilar som funnits i drift fasats ut. Mest för att det kommer att vara så jobbigt att köra dem. Drivmedelspriserna, fordonsskatterna, trängselavgifter och parkeringsavgifter kommer att vara mycket högre än i dag, samtidigt som det inte kommer att vara tillåtet att köra in i stadskärnorna.

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!