Några tankar om ledarskap

Det finns en tydlig koppling mellan ett bra ledarskap och lönsamhet. Har företaget bra ledare så har företaget större chans att behålla sin personal och locka till sig de allra bästa medarbetarna. Med bra ledare ökar också motivationen, arbetsglädjen och viljan att göra ett bra jobb. Allt detta leder i sin tur till bättre lönsamhet.

En av de viktigaste egenskaperna hos en bra ledare är att kunna förhålla sig till andra människor och att kunna kommunicera på mottagarens villkor. Vi är alla människor, men vi är alla våra egna original. För att nå fram med vår kommunikation till dem som vi leder kan vi behöva anpassa ord och sättet som vi säger saker och ting på. Ju skickligare ledaren är på detta desto lättare har ledaren att få med sig gruppen och nå uppsatta mål.

En annan väldigt viktig sak i ett bra ledarskap är att det genomsyras av autonomi (vidsträckt rätt att bestämma om egna angelägenheter). Det vill säja att en ledare ska vara tydlig med vad som ska göras men vara flexibel med hur det ska göras.

Många gånger är det den duktigaste hantverkaren som får chansen att bli ledare. Vilket ofta funkar bra och ibland funkar det inte alls. Det som kan sätta käppar i hjulet för denna typ av övergång är att hantverkaren går från att vara expert på sitt jobb till en helt ny arbetsuppgift, att leda andra. Många gånger har då denna expert på hantverket en väldigt bestämd uppfattning om hur jobbet ska genomföras, det var ju därför som personen fick chansen att bli ledare. Men i sådana fall lämnas inget utrymme för hantverkaren att själv få komma på fungerande lösningar.

Ledaren sätter ramen

Det som då kan hända är att personen som har fått i uppgift att leda börjar detaljstyra i stället. Detaljstyrning är rena motsatsen till autonomi och med lite eller ingen autonomi i företaget minskar hantverkarnas motivation, glädje och stolthet. Självklart måste även graden av autonomi anpassas till personen som ska ledas. Vissa hantverkare är i behov av mer stöd än andra. Företag som genomsyras av autonomi har oftast mer motiverade medarbetare eftersom de känner att de kan påverka sitt arbete.

Observera att det vi pratar om är hur och inte vad. Det är fortfarande företaget och ledaren som bestämmer vad som ska göras och där är ett tydligt ledarskap viktigt. Det är ledaren som sätter ramen för vad som är okej och inte okej på företaget och bjuder samtidigt in medarbetarna så att de kan påverka sitt arbete inom denna ram.

Plåt & Ventföretagen erbjuder skräddasydda ledarskapsutbildningar för medlemmar. Som medlem kan du till exempel helt kostnadsfritt anmäla dig till Framtidsgruppen, som är ett nätverk av personer som vill utveckla sig själva och sina företag. Varje person som ansluter sig till Framtidsgruppen får genomgå en sex dagar lång ledarskapsutbildning.

Vi har också kursen ”Projektledning och ledarskap” som riktar sig till dig som jobbar som projektledare på ett medlemsföretag.

Plåt & Ventföretagens ledarskapsutbildningar och övriga kursutbud hittar du här.

LÄSTIPS! Bästa tipsen för chefer på mindre företag

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!