När rullgardinen drogs ned fanns medlemsförsäkringen där

Lördag den 27 juni förra året blev Roger Nordvall, ägare till Nordvall Bleck & Plåt, uppringd av Räddningstjänsten. Det brann i företagets 320 kvadratmeter stora byggnad, både på kontoret och i verkstaden.

– Jag tänkte bara: Jag åker dit och kollar. I ett första läge såg det inte så illa ut, men elden kunde inte begränsas. Lokalen vi hyrde blev totalförstörd, berättar Roger.

På fredagen hade Nordvall Bleck & Plåt haft ett litet sommarjippo, med fint väder och båttur. Alla var glada, tog helg och laddade för en ny arbetsvecka. Så vände allt.

– Branden startade troligen i en lokal vid sidan om oss, i en bilverkstad. Polisutredningen har inte kunnat bevisa detta, men orsaken har ingen praktisk betydelse för oss. Det var helt enkelt dags att samla nya krafter för att komma vidare, säger han och fortsätter:

– En totalbrand är ingenting som du kan förbereda dig inför och jag hade naturligt nog inte memorerat hela försäkringsbrevet. Men jag ringde snabbt upp Säkra Stenstaden, som är min närmaste kontakt i försäkringsfrågor.

 

Lördag den 27 juni förra året brann det i Nordvall Bleck & Plåts 320 kvadratmeter stora byggnad, både på kontoret och i verkstaden.

Platsbesök två dagar senare

Redan på tisdagen hade Säkra och Roger ett första möte på skadeplatsen. Han kände omedelbart att Säkra hade kompetensen och erfarenheten som skulle till.

– De är proffs inom det de gör, en medpart som vill få processen att gå framåt. Jag fick förklarat för mig att det var jag som visste bäst hur saker och ting skulle styras upp, för att gå vidare med driften och få hjulen att börja rulla. Det var ett erkännande av min kompetens. Säkra fanns där när jag hade frågor. De var alltid tillgängliga med råd, stöd och tankar och de hjälpte till med att förklara juridiken, säger Roger.

Han upplever att Nordvall Bleck & Plåt som helhet växlade upp i krisen och han upptäckte ett stort driv internt. Dessutom tillsatte Roger en extra kraft, Stig Larsson en gammal vän och kollega som hörde av sig och frågade om de behövde hjälp.

”Det var ett väldigt klokt beslut av mig att inte försöka lösa allting själv.”

– Det var ett väldigt klokt beslut av mig att inte försöka lösa allting själv. Jag har full koll på vardagen, men har aldrig hanterat en brand tidigare. Med hjälp av Stig kunde jag koncentrera mig på kunder och beställare, säger han.

Tillsammans med Stig Larsson bollades praktiska saker runt skadan och Stig tog sig an mycket av pappersjobbet som krävdes i försäkringsärendet.

– Det står helt klart att man inte helt har koll när rullgardinen dras ned. Att ställa om tankarna från normalläget till konsekvenserna av en totalbrand är mycket krävande. Stig har varit med mig som en resurs hela vägen, säger Roger.

 

Nordvall Bleck & Plåt fick mycket stöd utifrån. Kollegor i branschen hörde av sig och öppnade sin dörr. Här far och son Nordvall.

Stort engagemang internt och externt

Martina Jonaeson på Säkra Stenstaden har tillsammans med Plåt & Ventföretagen skapat en skräddarsydd försäkring medlemmarna.

Nordvall Bleck & Plåt fick mycket stöd utifrån. Kollegor i branschen hörde av sig och öppnade sin dörr. Vid ett tillfälle var företaget utstationerat på tre verkstäder – i Stockholm, Norrköping och Eskilstuna – platser som stämde med uppdragens lokalisering. Parallellt försökte Roger hitta en lämplig lokal i Nyköping.

– I juli fick vi plats i en gammal sliten flyghangar, där vi mycket rationellt och effektivt byggde upp en provisorisk verkstad, och under hösten fann vi en lokal som vi flyttade in i permanent. Allt gick väldigt fort tack vare entusiastiska medarbetare, goda kontakter och extern hjälp utifrån, säger han.

Martina Jonaeson på Säkra Stenstaden har tillsammans med Plåt & Ventföretagen skapat en skräddarsydd försäkring för förbundets medlemsföretag. Tanken är att medlemmarna ska ha den allra bredaste försäkring som går att få, tillpassad varje enskild verksamhet. Därmed tar Säkra alltid kontakt vid en skada och hjälper kunden genom allt.

”Allt man har byggt upp, ärvt eller köpt – som är ens liv – står på spel.”

– Egendomsskydd vid brand är ett viktigt område. Det uppstår ofta en livskris när den här typen av skador sker. Allt man har byggt upp, ärvt eller köpt – som är ens liv – står på spel. Psykologiskt är det en katastrof och utan rätt försäkring kan det vara en ekonomisk katastrof. Vi ser till att medlemmarna är rätt försäkrade och står vid deras sida om olyckan inträffar. Vi förstår företagande och jobbar passionerat för att medlemmarna ska få ut rätt ersättning, berättar Martina.

 

Snabbt på fötter

Med en fullvärdesförsäkring ersätts allt som har gått förlorat i en brand och stilleståndsersättning utgår. Skulle den drabbade behöva krishjälp ingår det. Men i Rogers fall behövdes ingen krishjälp och företaget kom snabbt på fötter igen – mycket tack vare det resoluta sättet att gå vidare. Och för att en resurs – Stig i det här fallet – koncentrerades till kontakten med Säkra och försäkringsbolaget Moderna.

– På så sätt kunde Roger fokusera på att bygga upp verksamheten och driva den vidare. Han gjorde för övrigt en heroisk insats under själva branden, när han körde ut värden med trucken och hjälpte brandkåren. Trots tragedin har Nordvall Bleck & Plåt snabbt kommit på fötter och är i gång med sin verksamhet. De har dessutom samarbetat föredömligt med skadereglerarna, säger Martina.

Försäkringar är komplicerad juridik, med underlag som ska tas fram, villkor som ska lusläsas och en skadereglering baserad på det som står i avtalet. Därför kan det ta ett par år att få en stor skada färdigreglerad. För Nordvall Bleck & Plåt tog det ett halvår.

Under tiden som försäkringsärendet pågick ritade Nordvall Bleck & Plåt samtidigt upp en ny verkstad och byggde den.

– Säkras empati och försäkringslösningarna från Moderna har varit ovärderliga, vilket gjorde att produktionen snabbt kom i gång igen efter branden. Vi har fått ersättning för det som gick förlorat och för våra förluster. Allt har landat på ett väldigt bra sätt, säger Roger.

Den viktiga ansvarsförsäkringen

Även om en brand skulle bero på att försäkringstagaren har brustit i ansvar får man ofta ersättning. Förutsättningen är att skadan inte var uppsåtlig, eller att man var medveten om riskerna. I annat fall kan försäkringstagaren bli personligt ansvarig. Om man har orsakat skada för/hos någon annan och blir krävd på skadestånd täcks det av ansvarsförsäkringen. Rättsskydd och ersättning vid stöld och inbrott ingår också i medlemsförsäkringen via Säkra.

”Vi vill ju erbjuda den bästa möjliga försäkringen, så att medlemmen helt säkert är skyddad när en skada inträffar.”

– Egentligen är det extremt billigt att försäkra sig. Alla borde göra det. Vi har marknadens bästa skydd och ligger cirka 25 procent under marknadspris. Man kan känna sig trygg om man har en medlemsförsäkring via oss, säger Martina som betonar vikten av att kunna nå medlemmarna på telefon, för att kunna uppdatera försäkringen.

– Det sker förändringar i ett företag. Därför måste vi ha en dialog med jämna mellanrum. Vi vill ju erbjuda den bästa möjliga försäkringen, så att medlemmen helt säkert är skyddad när en skada inträffar.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Cecilia Nordstrand
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #4.2021)


Försäkringsskador per år

Säkra Stenstaden registrerar i genomsnitt en stor brand per år inom plåt- och ventilationsbranschen. Dessutom sker en handfull stora entreprenadskador, med brand eller andra miljonskador, varje år. En av fem försäkrade har någon form av försäkringsskada som utreds varje år. Det blir cirka 100 utredningar årligen, utifrån att 60 procent av alla medlemmar i Plåt & Ventföretagen har medlemsförsäkringen.

Så förebygger du brand

Beställ informationsblad från Säkra Stenstaden eller försäkringsbolaget. I dessa finns bland annat checklistor. Se över och dokumentera företagets brandskydd varje halvår. Utse en brandskyddsansvarig. Kontrollera att brandsläckare fungerar, att utrymningsvägar är fria, att laddningsstationer har timer, att varken verkstad eller datorer är dammiga. Installera glimtändare mellan lysrör och armatur. Ha aldrig elbil-laddare direkt på väggen. Tänk: Var kan det börja brinna?

Läs mer om Plåt & Ventföretagens medlemsförsäkringar. 

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!