Nordbygg genomförs våren 2021

Nordbygg flyttas fram till 20–23 april 2021. Beslutet har tagits efter nära dialog med Nordbyggs samarbetspartner i bygg- och fastighetsbranschen. Nordbygg, som från början skulle ha gått av stapeln i förra veckan, flyttades i ett första steg fram till hösten men senareläggs nu ytterligare. Nya datum är 20–23 april 2021.

Mycket har hänt gällande den rådande Covid-19-situationen bara den senaste månaden, som bland annat har inneburit ytterligare begränsningar för allmänna sammankomster, förlängda reserestriktioner från UD samt förlängt inreseförbud till Sverige. Påverkan på näringslivet är mycket stor både nationellt och internationellt, en påverkan som har bekräftats och understrukits i den dialog vi har haft med bygg- och fastighetsbranschen.
– Vi följer utvecklingen noga och lyssnar på våra kunder, och det är både deras och vår uppfattning att en flytt av Nordbygg till våren 2021 är den bästa lösningen i nuvarande situation, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg.
Ett så omfattande event som Nordbygg innebär tidskrävande förberedelser, inte bara för Stockholmsmässan som arrangör, utan även för våra partner och utställare. Därför har vi nu fattat beslut om en flytt till våren 2021, närmare bestämt 20–23 april 2021 – en tidpunkt som motsvarar ordinarie period på året för denna mässa.
– Vi vill ta ansvar för att kunna arrangera en fullödig mässa, både gentemot utställare och besökare, säger Peter Söderberg.
Följ fortsatta uppdateringar rörande Nordbygg på hemsidan.

Publicerad: 2020-04-29
Pressmeddelande: 2020-04-28

 

För mer information kontakta:
Peter Söderberg, Nordbyggs projektchef
peter.soderberg@stockholmsmassan.se, tel 08-749 43 93

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!