Nordiskt samarbete kring EPD:er

Att ta fram EPD:er har hittills i de flesta fall varit svårt, tidskrävande och dyrt. Men nu ska ett nytt samarbetsavtal effektivisera och sänka kostnaderna. Avtalet har tecknats mellan de ansvariga för EPD-programmen i Sverige, Norge och Danmark, vilket skapar möjligheter att använda miljödata över gränserna.

– Vi ser att EPD:er kommer att spela en allt viktigare roll i takt med att länder ställer krav på byggnadernas totala klimatpåverkan, inklusive livscykelanalyser. Genom avtalet gör vi det enklare för branschens alla aktörer att möta de kraven och kan tillsammans utveckla EPD-systemet vidare, säger Sebastian Stiller, vd för svenska EPD International, till Grönt Samhällsbyggande.

Ett syfte med avtalet är att EPD-ägarna, det vill säga producenterna, får en helt annan synlighet och tillgång till en mycket större marknad. Samtidigt ska det bli lättare för konsulter, entreprenörer och andra som behöver beräkna byggnaders klimatpåverkan att få tillgång till uppgifter om de byggprodukter som de använder i sina byggprojekt.

Ökad efterfrågan på EDP:er

Efterfrågan på EPD:er har ökat snabbt de senaste åren, särskilt inom byggbranschen. Den svenska EPD-databasen ökade med 200 procent åren 2019–21 och innehåller nu över 3400 registrerade EPD:er. Även i Norge har man sett en explosionsartad ökning de senaste åren.

De tre ländernas EPD-programoperatörer hoppas att fler länder ansluter sig. De ser möjligheter till kunskapsutbyte och samarbete om digitalisering, verktyg och produktkategoriutveckling. Målet är att länderna ska harmoniseras över hela linjen så långt det är möjligt. Som en del av avtalet kommer en panel med representanter från de tre länderna att inrättas som fortlöpande kommer att diskutera utveckling av systemet.

FAKTA
En EPD – Environmental Product Declaration – är en miljövarudeklaration, framtagen på ett specifikt sätt som följer standard och är tredjepartsgranskad. Internationella och europeiska standarder styr framtagning och utformning. Grunden för en EPD är livscykelanalyser som beskriver en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Mer läsning: Nya krav på klimatdeklarationer och EPD:er

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!