Nu är nollvisionen uppnådd!

För åtta år sedan lanserade Plåt & Ventföretagen licensutbildningen ”Skotta säkert” och sedan dess har cirka 8 000 takskottare licenserats. Projektet har dessutom dragit ner antalet takskador till noll.

Plåt & Ventföretagen tog initiativ till Skotta säkert tillsammans med försäkringsförmedlaren Säkra Stenstaden och ett antal försäkringsbolag. Målet var att minska skadorna på person och egendom vid takskottning och en nollvision infördes. Innan Skotta säkert uppstod det skador på fastigheter, egendom och person i samband med takskottning för miljontals kronor varje år, men sedan ett år tillbaka orsakar inte förbundets medlemmar längre några skador på tak.
– När vi lanserade projektet Skotta säkert år 2012 var målet att undvika takskador som orsakas av snöskottning. Ett mål som vi alltså har uppfyllt, säger Martina Jonaeson på Säkra Stenstaden.

Viktigt helheltstänk
Genom Skotta säkert får de licensierade takskottarna ett helhetstänk vid takskottningen där de lär sig att använda rätt säkerhetsutrustning och skottningsverktyg på taket, rutiner för att spärra av området nedanför taket och att ta hänsyn till egendom som kan ta skada av fallande is och snö.
Ett annat viktigt skäl till att anlita licensierade takskottare är att de flesta försäkringsbolag i dag ställer krav på att takskottarna ska vara licensierade, detta för att försäkringen för fastigheten ska gälla.
Snart är vintern här och med den kommer snön. Det är därför hög tid för alla fastighetsägare att säkerställa att de har avtal med en entreprenör som kan utföra takskottningen.

Välj licensierad entreprenör
– För en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening är det viktigt att tänka på att entreprenören bör vara licensierad enligt Skotta säkert eftersom en sådan takskottare har kunskap om säkerhetsarbetet vid takskottning och hur de ska arbeta för att undvika skador på person och egendom, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen.
Tidigare var en medarbetare på företagen tvungen att utbilda sig till handledare för att i sin tur kunna utbilda sina kollegor till takskottare, men sedan förra året genomförs Skotta säkert-utbildningen digitalt via webben. Webbutbildningen består av en kurs och ett kunskapsprov. Vid godkänt resultat på provet blir kursdeltagaren licensierad takskottare.
– Vårt syfte med att digitalisera utbildningen var att göra processen smidigare och mer tidseffektiv. Dessutom är det ett mer miljövänligt tillvägagångssätt att genomföra utbildningen digitalt, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen.

Läs mer om Skotta säkert och se en lista över de licenserade företagen på: www.skottasakert.se.

Text: Tomas Skagerlind
Publicerad: 2019-10-30
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #10.2019)

MER LÄSNING

Annons
Annons
Annons
Annons
Läs Magasinet!